Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Bà Trưng" pdf

80 354 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2013, 07:15

. tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Bà Trưng". II. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 1. Nghiên. Lệnh thanh toán tạo lập từ chứng từ điện tử: NHPL nhận được chứng từ điện tử từ các hệ thống thanh toán nội bộ, thanh toán song biên, thanh toán điện tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Bà Trưng" pdf, Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Bà Trưng" pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn