Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm AH5N1 clade 7 phân lập ở việt nam

156 88 0
Kira

Kira Gửi tin nhắn

Tải lên: 23,798 tài liệu

  • Loading...
1/156 trang
Tải xuống 15,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2013, 09:40

Luận văn B O I H NGUY      B O I H NGUY    T H : 62.64.01.04 NG DN KHOA HC TS NGUY TS NGUYM 2013 i        10   Nguy ii LI C Trong suc hi n lu nhc s  ca nhiu t ch u, Ban Qui hp u kic theo hu sinh tng.  cn u kin thun l   cu c p th  thuc b t  Truyn nhim, i h   hc tu.  long bin ThTS Nguy, Khoa Ti h  Nguym  Hi thng dn khoa hc, trc ti  c hi  i li cn nhng nghi ch c t  tr  u cn thi c hin u. ng nghing   10  2013  Nguy iii  Trang  i  ii  iii  v  vi  viii M U 1 U 4 1.1.   4 1.1.1. Lch s b gii 4 1.1.2.  7 1.2. N 9 1.2.1.  10 1.2.2.  14 1.2.3.  -2008 20 1.2.4. /H5N1 29 1.2.5.  30 1.2.6.  32 1.2.7.  34 1.2.8.  36 1.3.    36 1.3.1.  36 1.3.2.  36 1.3.3.  37 1.4.  37 1.4.1.  dng vc- gii 39 1.4.2.  sng vc-m ti Vit Nam 41 1.5.  42 I DUNG  U   U 44 2.1. Ni dung 46 2.1.1.   46 2.1.2. n hc c/H5N1 clade 7 46 2.1.3. nh mt s c ca virus A/H5N1 clade 7 46 2.1.4.  46 2.1.5. nh hiu lc ca vacxin H5N1 Re-1 46 2.2.  46 2.3. Vt liu 47 2.3.1. Vt liu 47 2.3.2. u 47 iv T QU O LUN 59 3.1. m H5N1 clade 7 59 3.2. n ca   62 3.2.1. Gi  h s dng chui gen H5 62 3.2.2. Gi  h di nucleotide ca gen N1 71 3.2.3. Gi          h d  i nucleotide ca gen M 78 3.3. nh mt s c c/H5N1 clade 7 A/chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 84 3.3.1. nh ch s EID 50 ) 84 3.3.2.  nh ch s TCID50) 89 3.3.3. Kt qu c lc c/H5N1clade 7 92 3.3.4. Kt qu  ng vm 103 3.3.5.        tng c   A/H5N1clade 7 106 3.3.6.  . 113 3.3.7.     o h ca vacxin Re- i v   . 116 KT LU NGH 121 u tham kho 124  n lu 135  136 v    AI Avian Influenza CDC Center of Disease Control and Prevention CEF Chicken Embryo Fibroblast CK Chicken cs cng s Ct Cycle Threshold DEF Duck Embryo Fibroblast Dk Duck EID 50 Embryo Infection Dose 50% ELD 50 Embryo Lethal Dose 50% FAO Food and Agriculture Organisation HA Hemaglutinin HI Hemagglutination Inhibition HPAI Highly Pathogenic Avian Influenza IHC Immuno Histochemistry LPAI Low Pathogenic Avian Influenza M Matrix protein MDCK Mardine Darby Canine Kidney MDEF Muscovy Duck Embryo Fibroblast MDT Mean Death Time MEGA Molecular Evolution Genetic Analysis NA Neuraminidase NCBI National Center for Biotechonology Information NCVD National Centre for Veterinary Diagnostics NP Nucleoprotein NS Non-strutural protein OIE Office International des Epizooties PA Polymerase acidic PB1 Polymerase basic protein 1 PB2 Polymerase basic protein 2 RNA Ribonucleic acid RRT-PCR Realtime Reverse Transcriptase  Polymerase Chain Reaction TCID 50 Tissue Culture Infection Dose 50% WHO World Health Organisation vi  TT ng Trang 1.1.    6 1.2. /H5N1 34 1.3 Mt s loi vacxin   c s dng  gii 40 1.4 Kt qu vacxin c gia 41 2.1. -Muench 49 2.2. /H5N1 52 2.3. -PCR 52 2.4. ) - 55 2.5.   gi) 56 3.1. Kt qu m virus t i 60 3.2.        virus  62 3.3.  5 66 3.4.  t v di truy  69 3.5.  1 74 3.6. m t v di truya 5 chng virus /H5N1 clade 7 vi mt s chng tham chiu 77 3.7.   80 3.8. m t v di truya 5 chng virus /H5N1 clade 7 vi mt s chng tham chiu 83 3.9.  85 3.10. Kt qu  l sng/cht cm virus A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 86 3.11.   89 3.12. Kt qu  m virus A/Chicken/Vietnam/NCVD-016/2008 90 3.13.  c l t s ch 93 3.14. Kt qu c lc ca virus /H5N1c cm 95 3.15. Kt qu m 96 3.16. /chicken/ Vietnam/NCVD-016/2008 103 3.17. -  107 vii 3.18.  b  -016/2008 109 3.19. Kt qu          /H5N1 c bng phn ng HI 115 3.20. Kt qu vacxin  cm H5N1 Re-1 118 viii  TT  Trang 1.1. B  /H5N1 gin 2009) 5 1.2. u di/H5N1  gian 8 1.3.            n vi n t 10 1.4.   14 1.5.  15 1.6.  minh ht bim c 20 1.7.   minh ha hi ng tr   a virus  A/H5N1 20 1.8.  hc lc cao 22 1.9. virus A/H5N1  23 1.10. - 2009 24 1.11. Thi gian xut hin cclade H5N1  Vit Nam t 2001-2007 25 1.12.        virus A/H5N1     27 1.13. c lc cao 28 1.14.  30 1.15.  31 1.16. Minh ho c lc thp(LPAI) 33 2.1.  52 3.1.  c virus A/H5N1 clade 7 61 3.2.  h5 cN1 clade 7 62 3.3. Hii v  71 3.4.  h dN1  73 3.5.  h d 79 3.6. Kit hng c) 87 3.7.  kim tra b b  88 3.8. virus 92 3.9. Mt s nh bi th nh bng virus A/H5N1 Clade 7 (A/Chicken/Vietnam/NCVD 016) 98 3.10.  i thnh bng  99
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm AH5N1 clade 7 phân lập ở việt nam , Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm AH5N1 clade 7 phân lập ở việt nam

Bình luận về tài liệu nghien-cuu-mot-so-dac-tinh-sinh-hoc-cua-virus-cum-ah5n1-clade-7-phan-lap-o-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP