Đồ án: Xây dựng hệ thống mạng LAN trong công ty

87 1,341 40
Billy Tran

Billy Tran Gửi tin nhắn

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/87 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2013, 08:27

Hệ thống mình đã mô tả hoàn thiện làm sao có thể xây dựng một hệ thống mạng LAN gồm Server - Client. Điểm quan trọng nhất trong đồ án này là xây dựng một hệ thống mail server BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************************ LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Báo cáo “Xây dựng hệ thống mạng LAN trong công ty ITS” là kết quả quá trình thực tập của riêng em, không sao chép từ các báo cáo khác, nếu sai em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật của khoa và nhà trường đề ra. Em xin cảm ơn thầy Lê Thanh Hải đã giúp đỡ em hoàn thành tốt báo cáo này. Xin cảm ơn Công ty TNHH TM & DVKT tin học ITS đã tạo điều kiện cho Tôi khảo sát trong thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2010 Sinh viên thực hiện Trần Văn Tuyền BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 4 CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI A Address DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DNS Domain Name System FQDN Full qualified domain name NS Name Server MX Mail Exchange LAN Local Area Network IIS Internet Information Services IP Internet Protocol RR Resource Record PC Computer PTR Pointer UTP Unshield Twisted Pair SOA Start of Autority Wi-Fi Wireless fidelity BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 5 MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………… . 3 BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ………………………………………… 4 LỜI NÓI ĐẦU ……………………………………………………………… 8 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ITS ……………………………………… 9 1.1.1 Sơ lược về công ty ITS ……………………………………………. 9 1.1.2 Giải pháp và Dịch Vụ …………………………………………… 9 1.1.3 Sơ đồ tổ chức công ty ITS ……………………………………… . 10 1.2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ………………………………………… 10 1.2.1 Phân tích yêu cầu đặt ra ……………………………………………. 10 1.2.1.1 Mục đích lựa chọn đề tài ……………………………………. 10 1.2.1.2 Yêu cầu đề tài ……………………………………………… 11 1.2.1.3 Khảo sát vị trí lắp đặt các thiết bị trong văn phòng công ty . 11 1.2.1.4 Lựa chọn giải pháp ………………………………………… 14 1.2.1.4.1 Lựa chọn hệ điều hành mạng ……………………… . 14 1.2.1.4.2 Lựa chọn kiến trúc mạng ……………………………. 14 1.2.1.4.3 Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công … 14 1.2.1.4.4 Các chương trình cài đặt cho các máy tính …………. 15 1.2.2 Danh sách thiết bị bảng giá ……………………………………… 15 1.3 THIẾT KẾ ………………………………………………………………. 20 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN 2.1 THIẾT BỊ MẠNG ……………………………………………………… 21 2.1.1 Đường truyền cáp mạng ……………………………………………. 21 2.1.2 Thiết bị để kết nối LAN …………………………………………… 21 2.2 NÂNG CẤP DOMAIN TRÊN WINSERVER 2003 TRÊN MÁY CHỦ 22 2.2.1 Các bước nâng cấp Domain Controller …………………………… 22 BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 6 2.3 GIA NHẬP MÁY TRẠM VÀO DOMAIN …………………………… 28 2.3.1 Giới thiệu ………………………………………………………… 28 2.3.2 Các bước cài đặt ………………………………………………… . 28 2.4 QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG ………………………………………. 30 2.4.1 Tạo mới tài khoản ……………………………………………… . 30 2.4.1.1 Tạo mới tài khoản và phân quyền tài khoản người dùng …. 30 2.4.1.2 Tạo mới tài khoản nhóm và đưa tài khoản người dùng vào nhóm ……………………………………………………… . 32 2.4.1.3 Cấu hình quy định thời gian login vào mạng ……………… 33 2.4.2 Cấp dung lượng ổ đĩa cho người dùng ……………………………. 35 2.4.3 Tạo ổ đĩa mạng và cấp quyền sử dụng …………………………… 37 2.4.4 Thiết lập truy cập Internet thông qua Proxy Server ………………. 41 2.4.5 Dịch Vụ DHCP ……………………………………………………. 42 2.4.5.1 Khái niệm DHCP ………………………………………… 42 2.4.5.2 Cài đặt DHCP trên máy Server ……………………………. 42 2.4.5.3 Cấp phát IP cho máy Client ……………………………… 53 2.5 MAIL SERVER …………………………………………………………. 54 2.5.1 Dịch vụ DNS ………………………………………………………. 54 2.5.1.1 Cài đặt DNS …………………………………………… 54 2.5.1.2 Cấu hình DNS …………………………………………… 55 2.5.1.2.1 Tạo Forward Lookup Zones …………………… 55 2.5.1.2.2 Tạo Forward Lookup Zones …………………… 57 2.5.1.2.3 Tạo Resource Record (RR) ……………………… 58 2.5.1.2.4 Tạo RR MX (Mail Exchanger) ………………… 59 2.5.2 Cài đặt Mdeamon ………………………………………………… . 60 2.5.3 Cấu hình mail server ……………………………………………… 65 2.5.4 Tạo tài khoản ………………………………………………………. 66 2.5.5 Test mail nội bộ ……………………………………………………. 66 2.5.5.1 Dùng Outlook Express để gửi thư ………………………… 66 BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 7 2.5.5.2 Sử dụng mail với webmail …………………………………. 70 2.6 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CHIA SẺ MÁY IN ………………………… 79 KẾT LUẬN 3.1 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI …………………………………………………… 84 3.1.1 Đánh giá chung ……………………………………………… . 84 3.1.1.1 Về mặt lý thuyết ………………………………………………… 84 3.1.1.2 Về mặt thực nghiệm ………………………………………………. 84 3.1.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG CỦA ĐỀ TÀI …………………. 84 3.2 LỜI KẾT ……… .………………………………………………………. 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………. 86 BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 8 LỜI NÓI ĐẦU Có thể nói ngày nay trong khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực nối mạng. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin qua lại với nhau, dung chung hoặc chia sẽ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm, CDroom…. Vì vậy hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức hay các công ty. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số các tổ chức hay công ty có phạm vi sử dụng bị giới hạn bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữ liệu mặt khác mạng Lan còn giúp các nhân viên trong tổ chức hay công ty truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao. Một điểm thuận lợi nữa là mạng LAN còn giúp cho người quản trị mạng phân quyền sử dụng tài nguyên cho từng đối tượng là người dùng một cách rõ ràng và thuận tiện giúp cho những người có trách nhiệm lãnh đạo công ty dễ dàng quản lý nhân viên và điều hành công ty. Chính vì những ưu điểm trên mà em chọn đề tài: Xây dựng hệ thống mạng Lan trong công ty, mà cụ thể ở đây là công ty ITS. Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Thanh Hải đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em làm báo cáo thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lời cho em trong học tập. Em cảm ơn các thầy cô trong khoa đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua. Sinh viên thực hiện Trần Văn Tuyền BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 9 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ITS 1.1.1 Sơ lược về công ty ITS Công ty ITS là một trong các Công ty viễn thông tin học được thành lập vào năm 2001. Theo thời gian ITS đã khẳng định được mình trên thị trường Công Nghệ Thông Tin Việt Nam với các chuyên gia đầu nghành về hệ thống mạng, bảo mật, lưu trữ và lập trình phát triển ứng dụng. Trụ sở giao dịch chính: 195 Thanh Nhàn, Hà Nội Bằng năng lực và những hành động cụ thể trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của mình, Công ty ITS đã tạo dựng được uy tín và niềm tin với nhiều khách hàng. ITS đã được lựa chọn trong nhiều dự án đấu thầu của các khách hàng thuộc khối chính phủ, các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực bưu chính và viễn thông cũng như khối các doanh nghiệp. ITS có thế mạnh trong cung cấp các giải pháp sau: An ninh mạng Lưu trữ Hệ thống mạng Đào tạo Các dịch vụ chuyên nghiệp Phạm vi dịch vụ của Công ty ITS triển khai rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của tất cả các khách hàng từ công ty nhỏ đến các công ty đơn vị lớn trên toàn quốc. 1.1.2. Giải pháp và Dịch Vụ: Công ty ITS thường cung cấp giải pháp pháp tổng và dịch vụ thể gồm Tư vấn lựa chọn sản phẩm thiết kế hệ thống Quản lý dự án Trang bị,lắp đặt và cấu hình thiết bị phục vụ dự án Dịch vụ bảo hành Dịch vụ bảo trì và trợ giúp kỹ thuật BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 10 Cài đặt và nâng cấp các hệ thống phần mềm 1.1.3. Sơ đồ tổ chức công ty ITS Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty ITS 1.2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 1.2.1 Phân tích yêu cầu đặt ra 1.2.1.1 Mục đích lựa chọn đề tài Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão này thì nhu cầu con người con người càng đỏi hỏi cao hơn nữa, Từ khi có máy tính ra đời thì nó đã có thể thay thế dần con người những công việc tính toán và trong cuộc sống con người chúng ta cũng có những nhu cầu trao đổi thông tin, mua bán. Ngày trước kia thì chúng ta mua bán hàng hoá vật chất thông qua trao tay, nhưng ngày nay thì công việc đó còn thực hiện được trên cả máy tính tuỳ theo nhu cầu của người mua, có thể một người ở nơi xa nhưng vẫn có thể mua được những mặt hàng mà không cần phải đến tận nơi mua. Mục đích mà em chọn đề tài này là giúp cho các nhân viên trong công ty hoặc doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, chia sẻ thêm dữ liệu… giúp cho công việc Giám Đốc P.Giám Đốc Phòng Kế Toán Phòng Kinh Doanh Phòng Kỹ Thuật Phòng Bảo Hành BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 11 của các nhân viên thêm thuận tiện và năng suất lao động sẽ đạt hiệu quả rất cao và làm được điều này thì các doanh nghiệp sẽ rất có lợi cho việc cơ cấu tổ chức các phòng ban, và hơn nữa là sẽ giảm chi phí cho các doanh nghiệp một khoản chi phí rất lớn. Việc xây dựng đề tài thiết kế mạng LAN cho công ty cũng giúp cho chúng em rất nhiều cho công việc sau này: Củng cố thêm kiến thức , kinh nghiệm thiết kế các mô hình cách quản lý, hơn thế nữa là thông qua đề tài này nó sẽ cung cấp cho chúng em có thêm cái nhìn sâu hơn nữa về ngành công nghệ thông tin và có thể ứng dụng sâu rộng vào trong thực tế cuộc sống chúng ta. Ngoài ra thiết kế hạ tầng mạng máy tính còn có thể liên kết cho các nhân viên (sinh viên, người sử dụng máy tính), có thể truy cập, sử dụng thuận tiện, nhanh chóng rút ngắn thời gian và đem lại hiệu quả cao trong công việc 1.2.1.2 Yêu cầu đề tài Do nhu cầu trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên mạng nên càng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển mạng máy tính, Ngày nay trong các phòng ban của công ty nào hầu như mạng máy tính cũng đã thâm nhập vào. Nhằm góp phần thêm vào quá trình phát triển của nghành công nghệ thông tin nói chung cũng như giải quyết được nhu cầu trao đổi thông tin, tài nguyên trong một công ty, doanh nghiệp nói riêng nên em đã lựa chọn đề tài này. Thiết kế mạng LAN cho văn phòng công ty là một đề tài mang tính chất thực tế. Việc thiết kế mạng LAN trong công ty hoặc cho doanh nghiệp đem lại cho doanh nghiệp có được sự tiết kiệm về kinh phí cho các thiết bị như: Máy in, chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các nhân viên, giữa các phòng ban…. Điều này đem lại sự thuận tiện cho các nhân viên, đẩy nhanh tốc độ làm việc và tăng hiệu quả làm việc của công ty. 1.2.1.3 Khảo sát vị trí lắp đặt các thiết bị trong văn phòng công ty Mô hình công ty tin học ITS bao gồm 3 tầng: Tầng 1: Gồm 2 phòng: phòng kinh doanh(4 pc+ 1 máy fax) ,phòng kế toán (3 pc +1 máy in) BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 12 Tầng 2 : Gồm 3 phòng: phòng server(1 pc), phòng kĩ thuật(4pc), phòng bảo hành – lắp ráp (2pc+ 1 máy in) Tầng 3 : Gồm 2 phòng: phòng giám đốc(1pc), phòng phó giám đốc(1 pc) Khoảng các giữa các máy tính tới switch như sau: 1. Tầng 1: gồm 1 switch 16 cổng được đặt tại phòng kinh doanh. Khoảng cách từ switch tới switch tổng của phòng server là 30m. Phòng kinh doanh: PC1, PC2, PC3, PC4 tới switch lần lượt là 6 m, 8m, 10 m, 12 m Phòng kế toán: PC1, PC2, PC3 tới switch lần lượt là 16m, 18m, 24m. 2. Tầng 2: gồm 1 switch 8 cổng đặt tại phòng kinh doanh Phòng kỹ thuật: Khoảng cách switch tới switch tổng là 25 m. Trong đó PC1, PC2, PC3, PC4 tới switch lần lượt là 6m, 8m, 10m, 12m Phòng bảo hành: Khoảng cách switch tới switch tổng là 10 m.Trong đó PC1,PC2 cách switch lần lượt là 16m, 18 m 3. Tầng 3: gồm 1 switch 4 cổng đặt tại phòng phó giám đốc. Khoảng cách switch đặt tại phòng phó giám đốc tới switch tổng là 15 m. PC tại phòng giám đốc cách switch là 20m. PC tại phòng phó giám đốc cách switch là 13m Chức năng từng bộ phận: Ban giám đốc: chỉ đạo và quyết định mọi hoạt động của công ty Phòng kinh doanh:Mua bán thiết bị tin hoc cho công ty Phòng kế toán :Thực hiện việc thu, chi tài chính phục vụ các hoạt động của công ty đúng với chế độ tài chính và kế hoạch được cấp phát, thực hiện việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Phòng server: Điều khiển mọi hoạt động truy nhập mạng trong công ty . fidelity BÁO CÁO THỰC TẬP XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TRONG CÔNG TY 5 MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………… . 3 BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT. 32 2.4.1.3 Cấu hình quy định thời gian login vào mạng ……………… 33 2.4.2 Cấp dung lượng ổ đĩa cho người dùng ……………………………. 35 2.4.3 Tạo ổ đĩa mạng và cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án: Xây dựng hệ thống mạng LAN trong công ty, Đồ án: Xây dựng hệ thống mạng LAN trong công ty

Bình luận về tài liệu do-an-xay-dung-he-thong-mang-lan-trong-cong-ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP