Tài liệu Văn 9: Tiết 113+114: Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý

14 1,465 13 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2013, 03:11

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c th©y c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh TiÕt 113, 114 I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý : 1. Đề bài: 10 đề bài trong SGK : - Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường - Đề 2: Đạo lý uống nước nhớ nguồn. - Đề 3: Bàn về tranh giành và nhường nhịn. - Đề 4: Đức tính khiêm nhường. - Đề 5: Có chí thì nên. - Đề 6: Đức tính trung thực. - Đề 7: Tinh thần tự học. - Đề 8: Hút thuốc lá có hại. - Đề 9: Lòng biết ơn thầy cô giáo. - Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý : 1. Đề bài: 10 đề bài trong SGK : - Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường - Đề 2: Đạo lý uống nước nhớ nguồn. - Đề 3: Bàn về tranh giành và nhường nhịn. - Đề 4: Đức tính khiêm nhường. - Đề 5: Có chí thì nên. - Đề 6: Đức tính trung thực. - Đề 7: Tinh thần tự học. - Đề 8: Hút thuốc lá có hại. - Đề 9: Lòng biết ơn thầy cô giáo. - Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. 2. Nhận xét: - Giống: Chứa đựng các khái niệm về tư tưởng, đạo lý . - Khác: Có mệnh lệnh hoặc không có mệnh lệnh. - Đòi hỏi lý giải bằng trí tuệ đánh giá đúng, sai. + Đề có mệnh lệnh: ( suy nghĩ, bàn về): Đề1, 3, 10. + Đề không có mệnh lệnh: Đề 2, 4, 5, 6, 7, 8 Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. 3. Tự ra một số đề bài. - Dựa vào một số nhóm tư tưởng, đạo lý đã xác định: + Đạo lý uống nước nhớ nguồn. + Đạo lý tôn sư trọng đạo. + Đạo lý tương thân tương ái. + Quan niệm về học tập. + Quan niệm về tình bạn. + Quan niệm về hạnh phúc - Xây dựng đề bài có mệnh lệnh đề hoặc không có mệnh lệnh đề. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. Đề minh họa: Đề1: Suy nghĩ của em về câu ca dao: Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần đến cho. Đề 2: Giáo dục là chìa khóa của tương lai. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. II- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý : Cho đề bài suy nghĩ về đạo lý uống nước nhớ nguồn. - Gồm 4 bước: 1- Tìm hiểu đề : - Xác định yêu cầu mệnh lệnh: suy nghĩ + Nêu sự hiểu biết: ý nghĩa của các từ ngữ trong câu tục ngữ. + Đánh giá tư tưởng đạo lí. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. 2- Tìm ý : - Giải thích câu tục ngữ + Nghĩa đen và nghĩa bóng: - Thế nào là uống nước? - Thế nào là nhớ nguồn? - Vì sao phải uống nước nhớ nguồn? - Muốn uống nước nhớ nguồn ta phải làm gì? Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. 3- Lập dàn bài chi tiết Dàn bài chung . chảy ra. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý : 1. Đề bài: 10 đề bài trong. của tư ng lai. Tiết 113, 114: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý. II- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý : Cho đề bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Văn 9: Tiết 113+114: Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, Tài liệu Văn 9: Tiết 113+114: Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, Tài liệu Văn 9: Tiết 113+114: Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý

Bình luận về tài liệu tai-lieu-van-9-tiet-113-114-cach-lam-bai-van-nghi-luan-ve-mot-van-de-tu-tuong-dao-ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP