Bài soạn Bài 25 Phong trào nông dân Tây Sơn (phần 2)

14 499 0
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 22:11

KiỂM TRA BÀI CŨ Hãy cho biết tình hình xã hội Đàng trong nữa sau thế kỹ XVI - Vua quan chỉ biết ăn chơi sa đọa, không chăm lo đến đời sống nhân dân - Kinh tế yếu kém hạn hán mất mùa, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn - Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra BÀI 25: PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN (tt) II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM. 1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn . * 9/1773 hạ thành Quy Nhơn Em có nhận xét gì về cách hạ thành Quy Nhơn của Tây Sơn? Nhanh và mạnh chỉ trong một thời gian ngắn đã kiểm soát được vùng đất rộng lớn THĂNG LONG Thăng Long Quy Nhơn BÀI 25: PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN (tt) II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯỢC XIÊM. 1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. * hạ thành Quy Nhơn 9/1773 * Tây Sơn hòa hoãn với quân Trịnh để bảo toàn lực lượng Tại sao Tây Sơn lại hòa hoãn với quân Trịnh? Để bảo toàn lực lượng và dồn sức đánh chúa Nguyễn THĂNG LONG Thăng Long Quy Nhơn Gia Định Từ năm 1776 đến năm 1783 nghĩa quân Tây Sơn 4 lần tấn công vào Gia Định 2. chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút - Tháng 1/1785, Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định Nguyễn Ánh thất thủ cầu cứu quân Xiêm Vua Xiêm cho quân tấn công nước ta - Nguyễn Huệ chọn khúc sông Rạch Gầm Xoài Mút đặt phục binh Tại sao nguyễn Huệ lại chọn khúc sông Rạch Gầm Xoài Mút làm nơi giao chiến? - Địa hình hiểm trở - Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp - Ở giữa có cù lao Thới Sơn - Thuận lợi cho đặt phục binh Đại bản doanh của ta Đường tấn công của ta Quân ta mai phục Đường tiên công của địch Đường rút chạy của địch MĨ THO Lược đồ chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút THỚI SƠN Trận Rạch Gầm- Xoài Mút Lễ hội tưởng nhớ đến vua Quang Trung 3. Ý nghĩa - Là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất của lịch sử dân tộc - Đập tan âm mưu xâm lược của quân xiêm - Bảo vệ hành công nền độc lập nước nhà Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc? . mùa, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn - Nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân nổ ra BÀI 25: PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN (tt) II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN. của Tây Sơn? Nhanh và mạnh chỉ trong một thời gian ngắn đã kiểm soát được vùng đất rộng lớn THĂNG LONG Thăng Long Quy Nhơn BÀI 25: PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 25 Phong trào nông dân Tây Sơn (phần 2), Bài soạn Bài 25 Phong trào nông dân Tây Sơn (phần 2), Bài soạn Bài 25 Phong trào nông dân Tây Sơn (phần 2)

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-25-phong-trao-nong-dan-tay-son-phan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP