Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 218
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 15:12

Mô tả: HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:1 Đến ngày……… /………./…… THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI Tiết CT GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Ôn khái niệm phân số Thư gửi các học sinh Cách chào, báo cáo,… Ng-V: Việt Nam thân yêu 4 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Ôn tính chất cơ bản của phân số TTMT: Xem tranh tiếu nữ bên hoa huệ Từ đồng nghĩa Lý Tự Trọng Sự sinh sản 5 1 2 3 4 5 KT T H.N TĐ TLV Đính khuy 2 lỗ Ôn so sánh 2 phân số Ôn một số bài hát đã học Quang cảnh làng mạc ngày mùa Cấu tạo bài văn tả cảnh 6 1 2 3 4 5 TD T LTVC ĐĐ ĐL Cách chào, báo cáo,… Ôn so sánh 2 phân số (tt) Luyện tập về từ đồng nghĩa Em là học sinh lớp 5 Việt Nam đất nước chúng ta 7 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Phân số thập phân Luyện tập tả cảnh Nam hay nữ Bình Tây Đại Nguyên Soái HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:3 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Lòng dân Tập hợp hàng dọc,… Thư gửi các học sinh 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung (t1) Vẽ tranh đề tài: Trường em MRVT: Nhân dân Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Cần làm gì để bố mẹ và em bé…. 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thêu dấu nhân ( t1) Luyện tập chung (t2) Lòng dân ( tt) Ôn bài hát: Reo vang bình minh;… Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung (t3) Luyện tập về từ đồng nghĩa Tập hợp hàng dọc,… Có trách nhiệm về việc làm của mình Khí hậu 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL On ập về giải toán Luyện tập tả cảnh (tt) Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Cuộc phản công ở kinh thành Huế HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:2 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Nghìn năm văn hiến Tập hợp hàng dọc,… Ng-V: Lương Ngọc Quyến 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Ôn cộng, trừ 2 phân số Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí MRVT: Tổ quốc Kể chuyện đã nghe, đã đọc:Anh hùng… Nam hay nữ (tiết 2 ) 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Đính khuy 2 lỗ (t2) Ôn nhân, chia 2 phân số Sắc màu em yêu Học hát: Reo vang bình minh Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Hỗn số Luyện tập về từ đồng nghĩa Tập hợp hàng dọc,… Em là HS lớp 5 Địa hình và khoáng sản 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Hỗn số ( tt) Luyện tập làm báo cáo thống kê Cơ thể chúng ta được hình thành … Nguyễn Trường Tộ … HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:4 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Ôn tập và bổ sung về giải toán Những con sếu bằng giấy Tập họp hang ngang,… Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ theo mẫu: Khối hộp và khối cầu Từ trái nghĩa Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thêu dấu nhân (tiết 2) Ôn tập giải toán (tt) Bài ca về Trái Đất Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Luyện tập về từ trái nghĩa Tập họp hang ngang,… Có trách nhiệm về việc làm của mình (tt) Sông ngòi 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập chung Tả cảnh- Kiểm tra viết Vệ sinh tuổi dậy thì Xã hội VN cuối TKXIX đến TK XX HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:5 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Ôn bảng đơn vị đo độ dài Một chuyên gia máy xúc Tập họp hang ngang,… Một chuyên gia máy xúc 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Ôn bảng đơn vị đo khối lượng Tập nặn- tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc MRVT: Hòa bình Kể chuyện đã nghe, đã đọc Thực hành: Nói không với 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống … Luyện tập Ê-mi – li, con… Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Luyện tập làm báo cáo thống kê 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Dam 2 , hm 2 Từ đồng âm Tập họp hang ngang,… Có chí thì nên Vùng biển nước ta 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL mm 2 – Bảng đơn vị đo diện tích Trả bài văn tả cảnh Thực hành: Nói không đối với… Phan Bội Châu và… HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:7 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung Những người bạn tốt Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Dòng kênh quê hương 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Khái niệm số thập phân Vẽ tranh đề tài: An toàn giao thông Từ nhiều nghĩa Cây cỏ miền Nam Phòng bệnh sốt xuất huyết 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Nấu cơm Khái niệm số thập phân (tt) Tiếng đàn Ba –la –lai ca… Ôn bài hát: Con chim hay hót Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Hàng của số thập phân- đọc, viết … Luyện tập tử nhiều nghĩa Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Nhớ ơn tổ tiên Ôn tập 6 1 2 3 4 T TLV KH LS Luyện tập Luyện tập tả cảnh Phòng bệnh viêm não Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 5 SHL HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:6 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Sự sụp đổ của chế độ A –pac- thai Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Ê – mi – li, con 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Héc- ta Vẽ trang trí: Vẽ họa tiết đối xứng… MRVT: Hữu nghị, hợp tác Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Dùng thuốc an toàn 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Chuẩn bị nấu ăn Luyện tập Tác phẩm của Si – le và tên phát xít Học bài hát: Con chim hay hót Luyện tập làm đơn 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Dùng từ đồng âm để chơi chữ Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Có chí thì nên (t20 Đất và rừng 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập chung Luyện tập tả cảnh Phòng bệnh sốt rét Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:8 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Số thập phân bằng nhau Kì diệu rừng xanh Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Kì diệu rừng xanh 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH So sánh 2 số thập phân Vẽ theo mẫu: Mẫu có hình trụ và hình cầu MRVT: Thiên nhiên Kể chuyện đã nghe, đã đọc Phòng bệnh viêm gan A 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Nấu cơm (tiết 2) Luyện tập Trước cổng trời Ôn 2 bài hát: … Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Luyện tập về từ nhiều nghĩa Nhớ ơn tổ tiên (t2) Dân số nước ta 6 1 2 3 T TLV KH Viết các số đo độ dài dưới dạng STP Luyện tập tả cảnh Phòng tránh HIV/ AIDS 4 5 LS SHL Xô Viết Nghệ Tĩnh HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:9 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Cái gì quý nhất Dộng tác vươn thở, tay và chân Tiếng đàn Ba –la –lai ca 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Viết số đo khối lượng dưới dạng STP TTMT: Giới thiệu sơ lược về đêu khắc cổ… MRVT: Thiên nhiên Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Luộc rau Luyện tập chung Đất Cà Mau Học hát: Những bong hoa những bài ca Luyện tập: Thuyết trình, tranh luận 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Đại từ Dộng tác vươn thở, tay và chân Tình bạn(t1) Các dân tộc- Sự phân bố dân cư 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập chung (TT) Luyện tập: Thuyết trình, tranh luận (tt) Phòng tránh bị xâm hại Cách mạng mùa thu HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:11 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Chuyện một khu vườn nhỏ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Luật bảo vệ môi trường 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Trừ hai số thập phân Vẽ tranh đề tài: Ngày NGVN 20-11 Đại từ xưng hô Người đi săn và con nai Ôn con người và sức khỏe 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống Luyện tập Tiếng vọng Tập đọc nhạc Trả bài văn tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Quan hệ từ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Thực hành GHKI Lâm nghiệp và thủy sản 6 1 2 T TLV Số thập phân nhân với số tự nhiên Luyện tập làm đơn 3 4 5 KH LS SHL Tre, mây, song Ôn tập: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp… HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:10 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t1) Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t2) 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Kiểm tra GHKI Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t3) Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t4) 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Bày, dọn bữa ăn trong gia đình Cộng hai số thập phân Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t5) Ôn bài hát: Những bong hoa những bài ca Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t6) 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Kiểm tra đọc hiểu Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Tình bạn (t2) Nông nghiệp 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Cộng nhiều số thập phân Kiểm tra viết Ôn con người và sức khỏe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:12 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Nhân số thập phân với 10; 100; 1000 Mùa thảo quả Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Mùa thảo quả 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 đồ vật MRVT: Bảo vệ môi trường KC đã nhe, đã đọc về Bảo vệ MT Sắt, gang, thép 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Cắt, khâu, thêu tự chọn Nhân số thập phân với số thập phân Hánh trình của bầy ong Học hát: Ước mơ Cấu tạo của bài văn tả người 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Luyện tập về quan hệ từ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Kính già, yêu trẻ (t1) Công nghiệp 6 1 T Luyện tập 2 3 4 5 TLV KH LS SHL Luyện tập tả người: Quan sát, lựa chọn… Đồng và hợp kim của đồng Vượt qua tình thế hiểm nghèo HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:13 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung (t1) Người giữ rừng tí hon Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Hành trình của bầy ong 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung (t2) Tập nặn tạo dáng: Nặn dáng người MRVT: Bảo vệ môi trường Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Nhôm 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Cắt, khâu, thêu tự chọn (t2) Chia số thập phân cho số tự nhiên Trồng rừng ngập mặn Ôn bài hát: Ước mơ Luyện tập tả người: Tả ngoại hình 6 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Luyện tập về quan hệ từ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Kính già yêu trẻ ( t2) Công nghiệp (t2) 7 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000 Luyện tập về tả người: Tả ngoại hình Đá vôi Thà hi sinh tất cả chứ…. HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:15 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Buôn Chư Lênh đón cô giáo Bài thể dục phát triển chung… Buôn Chư Lênh đón cô giáo 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung Vẽ tranh đề tài:Quân đội MRVT: Hạnh phúc Kể chuyện đã nghe, đã đọc Thủy tinh 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Lợi ích của việc nuôi gà Luyện tập chung Về ngôi nhà đang xây Ôn tập: Tập đọc nhạc LT tả người: Tả hoạt động 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Tỉ số phần trăm Tổng kết vốn từ Bài thể dục phát triển chung… Tôn trọng phụ nữ(t2) Thương mại và du lịch 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Giải toán về tỉ số phần trăm LT tả người: Tả hoạt động Cao su Chiến thắng biên giời Thu Đông . HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:14 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT STN chia cho STN, thương là STP Chuỗi ngọc lan Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Chuỗi ngọc lan 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm… Ôn từ loại Pa- xti và em bé Gốm xây dựng: Gạch ngói 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Cắt, khâu, thêu tự chọn (t3) Chia số thập phân cho số thập phân Hạt gạo làng ta Ôn 2 bài hát: … Làm biên bản cuộc họp 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Ôn từ loại Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Tôn trọng phụ nữ Giao thông vận tải 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Số thập phân chia cho số thập phân Luyện tập: Làm biên bản cuộc họp Xi măng Thu- Đông 1947: Việt Bắc mồ chôn… HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:16 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Thầy thuốc như mẹ hiền Bài thể dục phát triển chung… Về ngôi nhà đang xây 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Giải toán về tỉ số phần trăm ( tt) Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 vậtVẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 vật mẫu Tổng kết vốn từ (tt) KC được chứng kiến hoặc tham gia Chất dẻo 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Một số giống gà nuôi nhiều ở nước ta Luyện tập Thầy cũng đi bệnh viện Học hát: Tự chọn Tả người: Kiểm tra viết 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Giải toán về tỉ số phần trăm ( tt) Tổng kết vốn từ (tt) Bài thể dục phát triển chung… Hợp tác với những người xung quanh On tập 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập Làm biên bản một vụ việc Tơ sợi Hậu phương những năm sau chiến dịch … HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:17 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung Ngu công xã Trịnh Tường Đi đều, vòng phải, trái,… Người mẹ của 51 đứa con 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung TTMT: Xem tranh : Du kích tập bắn Ôn: Cấu tạo từ Kể chuyện đã nghe, đã đọc Ôn HKI 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thức ăn nuôi gà Giới thiệu máy tính bỏ túi Ca dao về lao động sản xuất Tập biểu diễn 2 bài hát:… Ôn viết đơn 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Sử dụng máy tính bỏ túi Ôn tập câu Đi đều, vòng phải, trái,… Hợp tác với những người xung quanh Ôn HKI 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Hình tam giác Trả bài văn tả người Kiểm tra HKI Ôn HKI HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:19 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Diện tích hình thang Người công dân số một Đi đều, vòng phải, trái,… Nhà yêu nước Nguyễn Trung trực 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ tranh đề tài: Ngày tết, lễ hội… Câu ghép Chiếc đồng hồ Dung dịch 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Nuôi dưỡng gà Luyện tập chung Người công dân số một (tt) Học hát: Bài Hát mừng LT tả người: Dựng đoạn mở bài 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Hình tròn – Đường tròn Cách nối các vế câu ghép Đi đều, vòng phải, trái,… Em yêu quê hương (t1) Châu Á 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Chu vi hình tròn Dựng đoạn kết bài: Tả người Sự biến đổi hoá học Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:18 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Diện tích hình tam giác Ôn tập HKI ( t1) Đi đều, vòng phải, trái,… Ôn tập HKI ( t2) 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ trang trí: Trang trí hình chữ nhật Ôn tập HKI ( t3) Ôn tập HKI ( t4) Sự chuyển thể của chất 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thức ăn nuôi gà (t2) Luyện tập chung Ôn tập HKI ( t5) Tập biểu diễn 2 bài hát:… Ôn tập HKI ( t6) 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Kiểm tra HKI Kiểm tra HKI Đi đều, vòng phải, trái,… Thực hành cuối HKI Kiểm tra HKI 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Hình thang Kiểm tra HKI Hỗn hợp Kiểm tra HKI HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:20 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Thái sư Trần Thủ Độ Tung và bắt bóng,… Cánh cam lạc mẹ 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Diện tích hình tròn Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2,3 vật mẫu MRVT: Công dân Kể chuyện đã nghe- đã đọc Sự biến đổi hoá học (tt) 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Chăm sóc gà Luyện tập Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng Ôn bài hát: Hát mừng Tả người: Kiểm tra viết 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tung và bắt bóng,… Em yêu quê hương Châu Á (tt) . thập phân Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t5) Ôn bài hát: Những bong hoa những bài ca Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t6) 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Kiểm tra. động 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Tỉ số phần trăm Tổng kết vốn từ Bài thể dục phát triển chung… Tôn trọng phụ nữ(t2) Thương mại và du lịch 6 1 2 3 4 5 T

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5, Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5, Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-lich-bao-giang-lop-5

Đăng ký

Generate time = 0.15158796310425 s. Memory usage = 18.62 MB