Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5

18 228 1
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 15:12

HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:1 Đến ngày……… /………./…… THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI Tiết CT GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Ôn khái niệm phân số Thư gửi các học sinh Cách chào, báo cáo,… Ng-V: Việt Nam thân yêu 4 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Ôn tính chất cơ bản của phân số TTMT: Xem tranh tiếu nữ bên hoa huệ Từ đồng nghĩa Lý Tự Trọng Sự sinh sản 5 1 2 3 4 5 KT T H.N TĐ TLV Đính khuy 2 lỗ Ôn so sánh 2 phân số Ôn một số bài hát đã học Quang cảnh làng mạc ngày mùa Cấu tạo bài văn tả cảnh 6 1 2 3 4 5 TD T LTVC ĐĐ ĐL Cách chào, báo cáo,… Ôn so sánh 2 phân số (tt) Luyện tập về từ đồng nghĩa Em là học sinh lớp 5 Việt Nam đất nước chúng ta 7 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Phân số thập phân Luyện tập tả cảnh Nam hay nữ Bình Tây Đại Nguyên Soái HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:3 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Lòng dân Tập hợp hàng dọc,… Thư gửi các học sinh 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung (t1) Vẽ tranh đề tài: Trường em MRVT: Nhân dân Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Cần làm gì để bố mẹ và em bé…. 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thêu dấu nhân ( t1) Luyện tập chung (t2) Lòng dân ( tt) Ôn bài hát: Reo vang bình minh;… Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung (t3) Luyện tập về từ đồng nghĩa Tập hợp hàng dọc,… Có trách nhiệm về việc làm của mình Khí hậu 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL On ập về giải toán Luyện tập tả cảnh (tt) Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Cuộc phản công ở kinh thành Huế HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:2 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Nghìn năm văn hiến Tập hợp hàng dọc,… Ng-V: Lương Ngọc Quyến 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Ôn cộng, trừ 2 phân số Vẽ trang trí: Màu sắc trong trang trí MRVT: Tổ quốc Kể chuyện đã nghe, đã đọc:Anh hùng… Nam hay nữ (tiết 2 ) 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Đính khuy 2 lỗ (t2) Ôn nhân, chia 2 phân số Sắc màu em yêu Học hát: Reo vang bình minh Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Hỗn số Luyện tập về từ đồng nghĩa Tập hợp hàng dọc,… Em là HS lớp 5 Địa hình và khoáng sản 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Hỗn số ( tt) Luyện tập làm báo cáo thống kê Cơ thể chúng ta được hình thành … Nguyễn Trường Tộ … HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:4 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Ôn tập và bổ sung về giải toán Những con sếu bằng giấy Tập họp hang ngang,… Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ theo mẫu: Khối hộp và khối cầu Từ trái nghĩa Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thêu dấu nhân (tiết 2) Ôn tập giải toán (tt) Bài ca về Trái Đất Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Luyện tập về từ trái nghĩa Tập họp hang ngang,… Có trách nhiệm về việc làm của mình (tt) Sông ngòi 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập chung Tả cảnh- Kiểm tra viết Vệ sinh tuổi dậy thì Xã hội VN cuối TKXIX đến TK XX HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:5 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Ôn bảng đơn vị đo độ dài Một chuyên gia máy xúc Tập họp hang ngang,… Một chuyên gia máy xúc 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Ôn bảng đơn vị đo khối lượng Tập nặn- tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc MRVT: Hòa bình Kể chuyện đã nghe, đã đọc Thực hành: Nói không với 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống … Luyện tập Ê-mi – li, con… Ôn bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh Luyện tập làm báo cáo thống kê 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Dam 2 , hm 2 Từ đồng âm Tập họp hang ngang,… Có chí thì nên Vùng biển nước ta 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL mm 2 – Bảng đơn vị đo diện tích Trả bài văn tả cảnh Thực hành: Nói không đối với… Phan Bội Châu và… HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:7 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung Những người bạn tốt Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Dòng kênh quê hương 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Khái niệm số thập phân Vẽ tranh đề tài: An toàn giao thông Từ nhiều nghĩa Cây cỏ miền Nam Phòng bệnh sốt xuất huyết 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Nấu cơm Khái niệm số thập phân (tt) Tiếng đàn Ba –la –lai ca… Ôn bài hát: Con chim hay hót Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Hàng của số thập phân- đọc, viết … Luyện tập tử nhiều nghĩa Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Nhớ ơn tổ tiên Ôn tập 6 1 2 3 4 T TLV KH LS Luyện tập Luyện tập tả cảnh Phòng bệnh viêm não Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 5 SHL HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:6 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Sự sụp đổ của chế độ A –pac- thai Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Ê – mi – li, con 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Héc- ta Vẽ trang trí: Vẽ họa tiết đối xứng… MRVT: Hữu nghị, hợp tác Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Dùng thuốc an toàn 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Chuẩn bị nấu ăn Luyện tập Tác phẩm của Si – le và tên phát xít Học bài hát: Con chim hay hót Luyện tập làm đơn 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Dùng từ đồng âm để chơi chữ Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Có chí thì nên (t20 Đất và rừng 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập chung Luyện tập tả cảnh Phòng bệnh sốt rét Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:8 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Số thập phân bằng nhau Kì diệu rừng xanh Tập hợp hàng dọc, hàng ngang,… Kì diệu rừng xanh 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH So sánh 2 số thập phân Vẽ theo mẫu: Mẫu có hình trụ và hình cầu MRVT: Thiên nhiên Kể chuyện đã nghe, đã đọc Phòng bệnh viêm gan A 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Nấu cơm (tiết 2) Luyện tập Trước cổng trời Ôn 2 bài hát: … Luyện tập tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Luyện tập về từ nhiều nghĩa Nhớ ơn tổ tiên (t2) Dân số nước ta 6 1 2 3 T TLV KH Viết các số đo độ dài dưới dạng STP Luyện tập tả cảnh Phòng tránh HIV/ AIDS 4 5 LS SHL Xô Viết Nghệ Tĩnh HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:9 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Cái gì quý nhất Dộng tác vươn thở, tay và chân Tiếng đàn Ba –la –lai ca 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Viết số đo khối lượng dưới dạng STP TTMT: Giới thiệu sơ lược về đêu khắc cổ… MRVT: Thiên nhiên Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Luộc rau Luyện tập chung Đất Cà Mau Học hát: Những bong hoa những bài ca Luyện tập: Thuyết trình, tranh luận 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Đại từ Dộng tác vươn thở, tay và chân Tình bạn(t1) Các dân tộc- Sự phân bố dân cư 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập chung (TT) Luyện tập: Thuyết trình, tranh luận (tt) Phòng tránh bị xâm hại Cách mạng mùa thu HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:11 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Chuyện một khu vườn nhỏ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Luật bảo vệ môi trường 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Trừ hai số thập phân Vẽ tranh đề tài: Ngày NGVN 20-11 Đại từ xưng hô Người đi săn và con nai Ôn con người và sức khỏe 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống Luyện tập Tiếng vọng Tập đọc nhạc Trả bài văn tả cảnh 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Quan hệ từ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Thực hành GHKI Lâm nghiệp và thủy sản 6 1 2 T TLV Số thập phân nhân với số tự nhiên Luyện tập làm đơn 3 4 5 KH LS SHL Tre, mây, song Ôn tập: Hơn 80 năm chống thực dân Pháp… HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:10 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t1) Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t2) 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Kiểm tra GHKI Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t3) Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t4) 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Bày, dọn bữa ăn trong gia đình Cộng hai số thập phân Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t5) Ôn bài hát: Những bong hoa những bài ca Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t6) 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Kiểm tra đọc hiểu Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Tình bạn (t2) Nông nghiệp 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Cộng nhiều số thập phân Kiểm tra viết Ôn con người và sức khỏe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:12 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Nhân số thập phân với 10; 100; 1000 Mùa thảo quả Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Mùa thảo quả 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 đồ vật MRVT: Bảo vệ môi trường KC đã nhe, đã đọc về Bảo vệ MT Sắt, gang, thép 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Cắt, khâu, thêu tự chọn Nhân số thập phân với số thập phân Hánh trình của bầy ong Học hát: Ước mơ Cấu tạo của bài văn tả người 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Luyện tập về quan hệ từ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Kính già, yêu trẻ (t1) Công nghiệp 6 1 T Luyện tập 2 3 4 5 TLV KH LS SHL Luyện tập tả người: Quan sát, lựa chọn… Đồng và hợp kim của đồng Vượt qua tình thế hiểm nghèo HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:13 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung (t1) Người giữ rừng tí hon Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Hành trình của bầy ong 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung (t2) Tập nặn tạo dáng: Nặn dáng người MRVT: Bảo vệ môi trường Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Nhôm 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Cắt, khâu, thêu tự chọn (t2) Chia số thập phân cho số tự nhiên Trồng rừng ngập mặn Ôn bài hát: Ước mơ Luyện tập tả người: Tả ngoại hình 6 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Luyện tập về quan hệ từ Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Kính già yêu trẻ ( t2) Công nghiệp (t2) 7 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000 Luyện tập về tả người: Tả ngoại hình Đá vôi Thà hi sinh tất cả chứ…. HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:15 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Buôn Chư Lênh đón cô giáo Bài thể dục phát triển chung… Buôn Chư Lênh đón cô giáo 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung Vẽ tranh đề tài:Quân đội MRVT: Hạnh phúc Kể chuyện đã nghe, đã đọc Thủy tinh 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Lợi ích của việc nuôi gà Luyện tập chung Về ngôi nhà đang xây Ôn tập: Tập đọc nhạc LT tả người: Tả hoạt động 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Tỉ số phần trăm Tổng kết vốn từ Bài thể dục phát triển chung… Tôn trọng phụ nữ(t2) Thương mại và du lịch 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Giải toán về tỉ số phần trăm LT tả người: Tả hoạt động Cao su Chiến thắng biên giời Thu Đông . HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:14 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT STN chia cho STN, thương là STP Chuỗi ngọc lan Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Chuỗi ngọc lan 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm… Ôn từ loại Pa- xti và em bé Gốm xây dựng: Gạch ngói 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Cắt, khâu, thêu tự chọn (t3) Chia số thập phân cho số thập phân Hạt gạo làng ta Ôn 2 bài hát: … Làm biên bản cuộc họp 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Ôn từ loại Dộng tác vươn thở, tay và chân, vặn mình, Tôn trọng phụ nữ Giao thông vận tải 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Số thập phân chia cho số thập phân Luyện tập: Làm biên bản cuộc họp Xi măng Thu- Đông 1947: Việt Bắc mồ chôn… HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:16 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Thầy thuốc như mẹ hiền Bài thể dục phát triển chung… Về ngôi nhà đang xây 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Giải toán về tỉ số phần trăm ( tt) Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 vậtVẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 vật mẫu Tổng kết vốn từ (tt) KC được chứng kiến hoặc tham gia Chất dẻo 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Một số giống gà nuôi nhiều ở nước ta Luyện tập Thầy cũng đi bệnh viện Học hát: Tự chọn Tả người: Kiểm tra viết 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Giải toán về tỉ số phần trăm ( tt) Tổng kết vốn từ (tt) Bài thể dục phát triển chung… Hợp tác với những người xung quanh On tập 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Luyện tập Làm biên bản một vụ việc Tơ sợi Hậu phương những năm sau chiến dịch … HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:17 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập chung Ngu công xã Trịnh Tường Đi đều, vòng phải, trái,… Người mẹ của 51 đứa con 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập chung TTMT: Xem tranh : Du kích tập bắn Ôn: Cấu tạo từ Kể chuyện đã nghe, đã đọc Ôn HKI 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thức ăn nuôi gà Giới thiệu máy tính bỏ túi Ca dao về lao động sản xuất Tập biểu diễn 2 bài hát:… Ôn viết đơn 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Sử dụng máy tính bỏ túi Ôn tập câu Đi đều, vòng phải, trái,… Hợp tác với những người xung quanh Ôn HKI 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Hình tam giác Trả bài văn tả người Kiểm tra HKI Ôn HKI HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:19 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Diện tích hình thang Người công dân số một Đi đều, vòng phải, trái,… Nhà yêu nước Nguyễn Trung trực 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ tranh đề tài: Ngày tết, lễ hội… Câu ghép Chiếc đồng hồ Dung dịch 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Nuôi dưỡng gà Luyện tập chung Người công dân số một (tt) Học hát: Bài Hát mừng LT tả người: Dựng đoạn mở bài 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Hình tròn – Đường tròn Cách nối các vế câu ghép Đi đều, vòng phải, trái,… Em yêu quê hương (t1) Châu Á 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Chu vi hình tròn Dựng đoạn kết bài: Tả người Sự biến đổi hoá học Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:18 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Diện tích hình tam giác Ôn tập HKI ( t1) Đi đều, vòng phải, trái,… Ôn tập HKI ( t2) 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Luyện tập Vẽ trang trí: Trang trí hình chữ nhật Ôn tập HKI ( t3) Ôn tập HKI ( t4) Sự chuyển thể của chất 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Thức ăn nuôi gà (t2) Luyện tập chung Ôn tập HKI ( t5) Tập biểu diễn 2 bài hát:… Ôn tập HKI ( t6) 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Kiểm tra HKI Kiểm tra HKI Đi đều, vòng phải, trái,… Thực hành cuối HKI Kiểm tra HKI 6 1 2 3 4 5 T TLV KH LS SHL Hình thang Kiểm tra HKI Hỗn hợp Kiểm tra HKI HỌC KÌ:I Từ ngày………./……… /…………… TUẦN LỄ:20 Đến ngày……… /………./………. THỨ TIẾT MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 2 1 2 3 4 5 CC TOÁN TĐ TD CT Luyện tập Thái sư Trần Thủ Độ Tung và bắt bóng,… Cánh cam lạc mẹ 3 1 2 3 4 5 T MT LTVC KC KH Diện tích hình tròn Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2,3 vật mẫu MRVT: Công dân Kể chuyện đã nghe- đã đọc Sự biến đổi hoá học (tt) 4 1 2 3 4 5 KT T TĐ H.N TLV Chăm sóc gà Luyện tập Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng Ôn bài hát: Hát mừng Tả người: Kiểm tra viết 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập chung Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Tung và bắt bóng,… Em yêu quê hương Châu Á (tt) . thập phân Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t5) Ôn bài hát: Những bong hoa những bài ca Ôn tập – Kiểm tra GHKI (t6) 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Luyện tập Kiểm tra. động 5 1 2 3 4 5 T LTVC TD ĐĐ ĐL Tỉ số phần trăm Tổng kết vốn từ Bài thể dục phát triển chung… Tôn trọng phụ nữ(t2) Thương mại và du lịch 6 1 2 3 4 5 T
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5, Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5, Bài soạn lịch báo giảng lớp` 5

Bình luận về tài liệu bai-soan-lich-bao-giang-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP