Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5

13 431 0 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 14:12

MÔN :TOÁN 5 a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm. Toán Thể tích hình hộp chữ nhật 20cm 1 6 c m 10cm Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320(hình lập phương 1cm 3 ). 1 cm 3 10 lớp có: 320 x 10 = 3200(hình lập phương 1cm 3 ). Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là : 20 x 16 x 10 3200(cm 3 )= Thể tích hình hộp chữ nhật chiều cao chiều rộng chiều dài Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo). c b a V : là thể tích hình hộp chữ nhật a: là chiều dài b: là chiều rộng c: là chiều cao V = a x b x c Thể tích hình hộp chữ nhật Thực hành: Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c. b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm V=180cm 3 V=0,825m 3 c) a = dm; b = dm; c= dm 2 5 3 4 1 3 dm 3 1 V= 10 15cm 5cm 6cm 8cm 12cm Bài 2: Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình bên Thể tích hình hộp chữ nhật 15cm 12cm 8cm 6cm 5cm 7cm 5cm Bài 2: C1 Bài giải Thể tích hình hộp chữ nhật lớn là: 12 x 5 x 8 = 480(cm 3 ) Chiều dài của hình hộp nhỏ là: 15 - 8 = 7(cm) Thể tích của khối gỗ là : 480 + 210 = 690(cm 3 ) Đáp số: 690cm 3 Thể tích của hình hộp chữ nhật nhỏ là: 7x 6 x 5 = 210(cm 3 ) 12cm 15cm 7cm 5cm 6cm 7cm 5 c m 6 c m Bài 2: C2 5cm 7cm Bài 3: Tính thể tích hòn đá trong bể nước theo hình dưới đây: 10cm 10cm 10cm 10cm 5cm Thể tích của hòn đá bằng thể tích của thể tích hình hộp chữ nhật (chứa phần nước dâng lên) có đáy là đáy của bể và có chiều cao là : 7 – 5 = 2(cm) Thể tích hòn đá là: 2 x 10 x 10 = 200(cm 3 ) ®¸p sè: 200 cm 3 C¸ch 1 . MÔN :TOÁN 5 a) Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm. Toán Thể tích hình hộp chữ nhật 20cm. 5 3 4 1 3 dm 3 1 V= 10 15cm 5cm 6cm 8cm 12cm Bài 2: Tính thể tích khối gỗ có dạng như hình bên Thể tích hình hộp chữ nhật 15cm 12cm 8cm 6cm 5cm 7cm 5cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5, Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5, Gián án Thể tích Hình hộp chữ nhật- Toán 5

Bình luận về tài liệu gian-an-the-tich-hinh-hop-chu-nhat-toan-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP