Bài giảng LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 26

19 76 2
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 12:11

Gi¸o viªn : Lª ThÞ NghÜa PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM Gi¸o viªn : Lª ThÞ NghÜa PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM “ Dòng sông mới điệu làm sao Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha ” • Từ ngữ chỉ sự vật được nhân hoá là : • a Nắng • b Dòng sông • c o lụa đào • Trong đoạn thơ trên : • Từ ngữ dùng tả người được dùng tả vật là : • a Điệu • b Mặc áo • c Điệu, mặc áo Tìm và g ch d i bộ phận trả lời cho ạ ướ câu hỏi Vì sao ? trong câu sau : a/Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá . b/Trẻ em thích đi xem hội vì được biết nhiều điều lạ . Tõ ng÷ vÒ lÔ héi. DÊu phÈy I/ Tõ ng÷ vÒ lÔ héi. Lễ hội đền Hùng Lễ hội chùa Hương Lễ cúng phật Lễ dâng hương Lễ : Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghóa . H i đđđua thuy nộ ề H i đđđua voiộ H i khỏe phù đổngộ • Hội : • Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục • hoặc nhân dòp đặc biệt . H i Limộ A B Lễ Hội Lễ hội Hoạt động tập thể có phần lễ và phần hội . Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dòp đặc biệt . Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghóa . 1) Nối từ ở cột A với nghóa thích hợp ở cột B : 2/ Tìm và ghi vào vở a/ Tên một số lễ hội: b/ Tên một số hội: c/ Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội: Mẫu: Lễ hội đền Hùng Mẫu: Hội đua thuyền Mẫu: dâng hương; đua thuyền Tên một số lễ hội Tên một số hội Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội Lễ hội đền Gióng Lễ hội đền Hùng Lễ hội chùa Hương Lễ hội núi Bà Hội đua voi Hội đua thuyền Hội chọi trâu Hội vật Tưởng niệm Thắp hương Lễ Phật Ném còn Đánh đu II/Daáu phaåy . Lan đã được mẹ cho đi dự hội hoa xuân. , , , Làm bài tập 2 vào vở bài tập và chọn 2 từ trong đó để đặt câu . Chuẩn bò : Ôn tập giữa học kỳ II . . 1) Nối từ ở cột A với nghóa thích hợp ở cột B : 2/ Tìm và ghi vào vở a/ Tên một số lễ hội: b/ Tên một số hội: c/ Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 26, Bài giảng LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 26, Bài giảng LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TUẦN 26

Bình luận về tài liệu bai-giang-luyen-tu-va-cau-tuan-26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP