Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội

74 691 6
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 15:21

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội . tách thành công ty gạch ốp lát Hà Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trở thành một công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường. của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera.* Một vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera .Công ty gạch ốp lát
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội, Vai trò, bản chất, chức năng và nhiệm vụ của các trung gian trong kênh., Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về hàng hoá và dịch vụ. Nghiên cứu cung., Phương thức thanh tốn. Trang thiết bị nơi bán hàng. Chính sách về giá., Q trình hình thành và phát triển của cơng ty gạch ốp lát Hà Nội- Viglacera., Cơ cấu tổ chức của công ty gạch ốp lát Hà Nội Viglacera., Năng lực sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Hà Nội., Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua., Đánh giá thắng lợi và tồn tại. Tổ chức lực lượng. Các hoạt động Marketing., Phân tích SWOT., Phương hướng của ngành và tổng công ty. Định hướng của công ty đến năm 2010., Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn