Bài soạn ngữ pháp tiếng anh toàn tập

81 685 9
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 09:11

. remember…) Ordinary verb : Irregular verb : (run, write, speak, drive…) Động từ tiếng Anh có hai loại: động từ đặc biệt (special verb) và động từ thường (ordinary. hành động được diễn đạt bằng động từ. Có 12 thì ở dạng chủ động của động từ tiếng Anh. Để hiểu được hình thái của các thì, ta có thể nghiên cứu cách chia động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn ngữ pháp tiếng anh toàn tập, Bài soạn ngữ pháp tiếng anh toàn tập, Bài soạn ngữ pháp tiếng anh toàn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn