Gián án SU 9 TIET 27 BAI 22

19 235 2 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 08:11

GV: THÂN - LUYẾN Đơn vị: Trường PTDTNT Tiêt 27 : Bài 22 Kiểm tra bài cũ - Nêu những chủ trương mới của Đảng được quyết định ở hội nghị trung ương Đảng lần thứ VIII? Đáp án - Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đánh đuổi Pháp Nhật - Tạm giác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ chia lại ruộng đất cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “ Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công” - Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh ) TIẾT 27 : BÀI 22 – CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 - Em hiểu thế nào là đảo chính ? TIẾT 27 : BÀI 22 – CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 1.Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945). a) Nguyên nhân. - Ở châu Âu: Chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. - Ở Thái Bình Dương: Nhật đang nguy khốn. - Ở Đông Dương: Thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động. Nhật đảo chính Pháp để trừ cái họa bị đánh sau lưng, độc chiếm Đông Dương. - Nguyên nhân nào dẫn tới việc Nhật đảo chính Pháp ? - Cuộc đảo chính của Nhật diễn ra như thế nào ? Quân Pháp ở Đông Dương chống cự ra sao? b) Diễn biến. - Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, Pháp nhanh chóng đầu hàng. - Tại sao quân Pháp bị thất bại nhanh chóng như vậy ? Hình ảnh về nạn đói năm 1945 - Nêu hãy nêu thủ đoạn của Nhật sau khi đảo chính Pháp ? Thủ đoạn của Nhật sau đảo chính Pháp. - Tuyên bố trao trả nền độc lập cho các dân tộc Đông Dương nhưng thực chất đưa lực lượng thân Nhật ra lập chính phủ bù nhìn do Trần Trọng Kim làm thủ tướng và Bảo Đại làm Quốc Trưởng. - Tiếp tục thi hành các chính sách vơ vét bóc lột nhân dân ta, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, trồng thầu dầu. - Tiến hành hàng loạt các hoạt động đàn áp lực lượng cách mạng và nhân dân. - Hậu quả các chính sách của Nhật đối với nhân dân ta ? - Em có nhận xét gì về 2 bức ảnh trên ? - Thái độ của nhân dân ta đối với phát xít Nhật ? TIẾT 27 : BÀI 22 – CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 1.Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945). a) Nguyên nhân. - Ở châu Âu: Chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. - Ở Thái Bình Dương: Nhật đang nguy khốn. - Ở Đông Dương: Thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động. Nhật đảo chính Pháp để trừ cái họa bị đánh sau lưng, độc chiếm Đông Dương. b) Diễn biến. - Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp, Pháp nhanh chóng đầu hàng. - Em có nhận xét gì về tình hình Đông Dương sau khi Nhật đảo chính Pháp ? - Thời cơ tổng khởi nghĩa cho dân tộc ta đã đến chưa ? - Trước việc Nhật đảo chính Pháp Đảng ta có chủ trương gì mới ? TIẾT 27 : BÀI 22 – CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945. a) Chủ trương của Đảng - Ra chỉ thị “ Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. - Xác định kẻ thù: Phát xít Nhật. - Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”. - Tại sao đến giai đoạn này Đảng lại đưa ra những chủ trương này ? - Em có nhận xét gì về những chủ trương này của Đảng ? b) Cao trào kháng Nhật cứu nước - Thế nào là cao trào cách mạng ? - Thực hiện chủ trương của Đảng, cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra như thế nào ? - Phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra ở nhiều địa phương. - Ở các thành phố, thị xã diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, trừ khử những tên tay sai của địch. - Phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói diễn ra mạnh mẽ. b) Cao trào kháng Nhật cứu nước. 2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945. a) Chủ trương của Đảng. SÀI GÒN Bắc Ninh Bắc Giang Ba tơ 11/3/1945 Quảng Ngãi Bắc Cạn Cao Bằng Lạng Sơn TIẾT 27 : BÀI 22 – CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945. a) Chủ trương của Đảng - Ra chỉ thị “ Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. - Xác định kẻ thù: Phát xít Nhật. - Phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”. b) Cao trào kháng Nhật cứu nước - Phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra ở nhiều địa phương. - Ở các thành phố, thị xã diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, trừ khử những tên tay sai của địch. - Phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói diễn ra mạnh mẽ. - Em có nhận xét gì về phong trào kháng Nhật của nhân dân ta ? - Cao trào kháng Nhật có ý nghĩa như thế nào ? - Mặt trận Việt Minh đã có tác động như thế nào đến phong trào kháng Nhật cứu nước ? - Giữa lúc cao trào kháng Nhật đang lên cao và để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa Đảng ta đã có những chủ trương gì ? TIẾT 27 : BÀI 22 – CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945. a) Chủ trương của Đảng. b) Cao trào kháng Nhật cứu nước. - Phong trào đấu tranh vũ trang và khởi nghĩa từng phần nổ ra ở nhiều địa phương. - Ở các thành phố, thị xã diễn ra các cuộc mít tinh, biểu tình, trừ khử những tên tay sai của địch. - Phong trào phá kho thóc giải quyết nạn đói diễn ra mạnh mẽ. c) Sự chuẩn bị cuối cùng cho tổng khởi nghĩa. - Thống nhất các lực lượng vũ trang thành “Việt Nam giải phóng quân”. - Ủy ban quân sự cách mạng Bắc Kì thành lập. - Ngày 4/6/1945 khu giải phóng Việt Bắc ra đời . THÁNG TÁM NĂM 194 5 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 194 5 2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 194 5 THÁNG TÁM NĂM 194 5 ( TIẾP ) II – CAO TRÀO KHÁNG NHẬT CỨU NƯỚC, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 194 5 2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám năm 194 5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án SU 9 TIET 27 BAI 22, Gián án SU 9 TIET 27 BAI 22, Gián án SU 9 TIET 27 BAI 22

Bình luận về tài liệu gian-an-su-9-tiet-27-bai-22

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP