Bài giảng Thuyet minh đddh tự làm

4 85 1
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2013, 01:11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc. BẢNG THIẾT MINH 1) Tên thiết bò dạy học tự làm dự thi: BẢNG TÌM : TỔNG , HIỆU, TÍCH, THƯƠNG, SỐ HẠNG, SỐ TRỪ, SỐ BỊ TRỪ, THỪA SỐ, SỐ BỊ CHIA. 2) Họ và tên: …………………………………………… 3) Số điện thoại : ………………………… 4) Đơn vò trường: ………………………………………… NỘI DUNG THUYẾT MINH A. Nguyên vật liệu thực hiện thiết bò dạy học: 1) Khung nhôm hình chữ nhật dài 9 dm,rộng 3 dm. Nền nhôm chứa các thành phần trong phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Mô hình các công thức tìm tổng, hiệu, tích, thương, các số từ 0 đến 10, các dấu cộng, trừ, nhân, chia. (chữ decal có nam châm đính trên nền nhôm). 2) Hệ thống dữ liệu được thiết kế phân môn toán, dùng để hình thành các công thức: - Tìm :Tổng, hiệu, tích, thương. - Tìm: Số hạng.số trừ, số bò trừ, thừa số, số bò chia. B. Qui trình sử dụng: Đồ dùng dạy học được sử dụng khi dạy bài mới, củng cố bài, các tiết ôn tập và tiết luyện tập. * Đối với bài mới: Trước khi vào tiết dạy giáo viên cần chuẩn bò công thức tính, chuẩn bò bút viết bảng hoặc những số có sẵn trên bảng để thựchiện bài tập. Ví dụ1: Hôm nay dạy bài: Số hạng – Tổng Giáo viên cần chuẩn bò các thành phần trong phép tính cộng là bảng từ: số hạng ( 2 bảng), tổng, dấu cộng và dấu bằng. Sau khi giáo viên gợi ý, học sinh hình thành được công thức tìm tổng. Giáo viên đính lên bảng: số hạng + số hạng = tổng Giáo viên cho học sinh lên bảng thực hiện phép tính bằng các số có trên bảng hoặc dùng bút viết lên bảng. Ví dụ 2: Nếu dạy bài : Tìm một thành phần chưa biết của phép nhân. Giáo viên chuẩn bò các bảng từ : Thừa số ( 2 bảng), tích, dấu x và dấu =. Tương tự như trên sau khi giáo viên giáo viên gắn lên bảng: X x 4 = 8 Giáo viên hỏi, học sinh phát hiện được thiếu 1 thừa số trong phép nhân nhưng lại có tích .Qua hình ảnh trực quan và suy nghó, cuối cùng giáo viên kết luận. Giáo viênâ gắn bảng từ : Thừa số X thừa số = tích. Khi thừa số thứ nhất hoặc thừa số thứ hai được thay bằng X hoặc Y .Vậy ta phải tìm X tức là tìm thừa số chưa biết. Ta có công thức : Tìm X hoặc Y ( thừa số), ta lấy tích chia cho thừa số kia. X x 4 = 8 Vậy : X = 8 : 4 X = 2 * Đối với các tiết ôn tập hay luyện tập. Để kiểm tra kết quả học tập của học sinh, giáo viên gắn tên các thành phần của các phép tính cộng , trừ, nhân, chia trên bảng phía bên phải. Khi giáo viên nêu yêu cầu, học sinh tìm công thức gì, thì học sinh chọn lựa tên các thành phần của phép tính đó và các dấu…. gắn lên bảng phía tay trái hoặc gắn lên bảng lớp cũng được để hình thành công thức . C. Giảng dạy bài, lớp: Đồ dùng dạy học: dạy được tất cả các lớp ở tiểu học 1,2,3,4,5. Khối lớp 1 : - Các phép tính cộng , trừ. Khối lớp 2 : - Số hạng – tổng - Tìm một số hạng trong 1 tổng - Số bò trừ- số trừ – hiệu - Tìm số bò trừ - Tìm số trừ - Thưà số – tích - Tìm một thừa số của phép nhân - Số bò chia – số chia – thương - Tìm số bò chia - Thực hiện các phép tính nhân 2,3,4,5 và các phép tính chia 2,3,4,5. Khối lớp 3: - Thực hiện các phép tính nhân 6,7,8,9 - Thực hiện các phép tính chia 6,7,8,9 - Tìm các thành phần chưa biết của phép nhân và phép chia. Khối lớp 4: - Bốn phép tính với các số tự nhiên - Phép cộng và phép trừ - Phèp nhân và phép chia Khối lớp 5: - Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân. Tân Thạnh, ngày 15 tháng 03 năm 2010 Xác nhận của …………………………… Tác giả HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HUYỆN THANH BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………………. BẢNG THUYẾT MINH Thiết bò dạy học tự làm Tên thiết bò: BẢNG TÌM: TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG, SỐ HẠNG, SỐ BỊ TRỪ, SỐ TRỪ, THỪA SỐ, SỐ BỊ CHIA. - Họ và tên tác giả: ……………………………………………………. - Đơn vò công tác: Trường tiểu học ………………………. . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc. BẢNG THIẾT MINH 1) Tên thiết bò dạy học tự làm dự thi: BẢNG TÌM : TỔNG , HIỆU, TÍCH, THƯƠNG,. dụng: Đồ dùng dạy học được sử dụng khi dạy bài mới, củng cố bài, các tiết ôn tập và tiết luyện tập. * Đối với bài mới: Trước khi vào tiết dạy giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thuyet minh đddh tự làm, Bài giảng Thuyet minh đddh tự làm, Bài giảng Thuyet minh đddh tự làm

Bình luận về tài liệu bai-giang-thuyet-minh-dddh-tu-lam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP