Bài giảng Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

17 439 1
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 23:11

Kiểm tra bài cũ Mô tả cấu tạo trong của đại não? Đáp án: Đại não là phần phát triển nhất ở người gồm chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong +Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm phản xạ có điều kiện +Chất trắng chứa nhân nền và dây thần kinh BÀI 48:HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I. Cung phản xạ sinh dưỡng II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng Đáp án 1. Trung khu vận động nằm trong chất xám của tủy sống.Trung khu phản xạ sinh dưỡng nằm trong chất xám của tủy sống và trụ não 2.Giống nhau và khác nhau cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động Giống nhau: Đều nằm trong chất xám 1.Sinh dưỡng 2.Nằm ở sừng bên của tủy sống 3.Nằm trong chất xám của trụ não 4.Điều khiển hoạt động của các nội quan Khác nhau 1.Vận động 2.Nằm ở sừng sau của tủy sống 3.Không năm trong trụ não 4.Điều khiển hoạt động của các cơ Cung phản xạ sinh dưỡng do bộ phận thần kinh giao cảm và phó giao cảm phụ trách điều khiển hoạt động của các nội quan II:cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng Đọc thông tin sgk kết hợp với bảng 48-1 thảo luận nhóm trình bày sự khác nhau giữa phân hệ giao cảm và phó giao cảm Đọc thông tin sgk kết hợp với bảng 48-1 thảo luận nhóm trình bày sự khác nhau giữa phân hệ giao cảm và phó giao cảm Cấu tạo Phân hệ giao cảm Phân hệ phó giao cảm Trung ương Nằm ở sừng bên của tủy sống Nằm ở trụ não đoạn cùng của tủy sống Ngoai biên gồm -Hạch thần kinh -Nơron trước hạch -Nơron sau hạch Xa cơ quan phụ trách Sợi trục ngắn Sợi trục dài Gần cơ quan phụ trách Sợi trục dài Sợi trục ngắn . dây thần kinh BÀI 48:HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG I. Cung phản xạ sinh dưỡng II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng. phản xạ sinh dưỡng do bộ phận thần kinh giao cảm và phó giao cảm phụ trách điều khiển hoạt động của các nội quan II:cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG, Bài giảng Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG, Bài giảng Bài 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-48-he-than-kinh-sinh-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP