Gián án Bài 47: ĐẠI NÃO

20 70 2
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 23:11

Câu hỏi kiểm tra bài cũ Câu hỏi kiểm tra bài cũ Trình bày cấu tạo và chức năng của trụ não? Trình bày cấu tạo và chức năng của trụ não? Đáp án: Đáp án: Cấu tạo: Cấu tạo: Trụ não gồm chất trắng và chất Trụ não gồm chất trắng và chất xám, có 12 đôi dây thần kinh não gồm xám, có 12 đôi dây thần kinh não gồm 3 loại: dây cảm giác, dây vận động, 3 loại: dây cảm giác, dây vận động, dây pha dây pha Chức năng: Chức năng: Trụ não điều khiển, điều hòa hoạt Trụ não điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan đặc biệt là hoạt động của các nội quan đặc biệt là hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ hô động của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp,htiêu hóa do nhân xám đảm hấp,htiêu hóa do nhân xám đảm nhiệm. nhiệm. Bài 47 :ĐẠI NÃO Bài 47 :ĐẠI NÃO I: Cấu tạo của đại não I: Cấu tạo của đại não II: Sự phân vùng chức năng của đại não II: Sự phân vùng chức năng của đại não Quan sát hình kết hợp với thông tin trong sgk thảo luận nhóm xác định thành phần cấu tạo của đại não Phiếu học tập Phiếu học tập Bề mặt của đại não được che phủ bởi một Bề mặt của đại não được che phủ bởi một lớp chất xám làm thành vỏ não.bề mặt của lớp chất xám làm thành vỏ não.bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp ,đó là các…1… và đại não có nhiều nếp gấp ,đó là các…1… và …2… làm tăng diện tích bề mặt vỏ nãolên …2… làm tăng diện tích bề mặt vỏ nãolên tới 2300-2500cm2 .hơn 2/3bề mặt của não tới 2300-2500cm2 .hơn 2/3bề mặt của não năm trong khe rãnh.vỏ não chỉ dày khoảng năm trong khe rãnh.vỏ não chỉ dày khoảng 2-3mm,gồm 6 lớp chủ yếu là các tế bào hình 2-3mm,gồm 6 lớp chủ yếu là các tế bào hình tháp tháp kherãnh Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thùy Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thùy .rãnh đỉnh ngăn cách thùy …3…….và thùy…… .rãnh đỉnh ngăn cách thùy …3…….và thùy…… 4… rãnh thái dương ngăn cách thùy trán ,thùy 4… rãnh thái dương ngăn cách thùy trán ,thùy đỉnh ,và thùy……5………trong các thùy các khe đã đỉnh ,và thùy……5………trong các thùy các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. tạo thành các hồi hay khúc cuộn não. Dưới vỏ não là……6………trong đó chứa các nhân Dưới vỏ não là……6………trong đó chứa các nhân nền nền Thái dương trán Đỉnh Chất trắng Quan sát hình và mô tả cấu tạo Quan sát hình và mô tả cấu tạo trong của đai não trong của đai não Đáp án Đáp án Dưới vỏ não là chất trắng ,chứa các Dưới vỏ não là chất trắng ,chứa các nhân nền.chất trắng là đường thần nhân nền.chất trắng là đường thần kinh nối các vùng của vỏ não nối 2 kinh nối các vùng của vỏ não nối 2 nửa của đại não với nhau,nối vỏ não nửa của đại não với nhau,nối vỏ não với phần dưới của não và tủy sống, các với phần dưới của não và tủy sống, các đường này đều bắt chéo ở hành tủy đường này đều bắt chéo ở hành tủy Đại não là phần phát triển nhất ở người Đại não là phần phát triển nhất ở người gồm chất xám ở ngoài và chất trắng ở gồm chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong trong + Chất xám tạo thành vỏ não là trung + Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm phản xạ có điều kiện tâm phản xạ có điều kiện + Chất trắng chứa nhân nền và dây + Chất trắng chứa nhân nền và dây thần kinh thần kinh II:sự phân vùng chức năng của đại não II:sự phân vùng chức năng của đại não 3 4 6 7 5 8 2 1 Bài tập Bài tập Quan sát hình đọc thông tin sgk thảo luận Quan sát hình đọc thông tin sgk thảo luận nhóm chọn các số tương ứng với vùng chức năng nhóm chọn các số tương ứng với vùng chức năng để điền vào chỗ trống để điền vào chỗ trống Rãnh đỉnh Rãnh thái dương 4 3 2 5 6 7 1 . Bài 47 :ĐẠI NÃO Bài 47 :ĐẠI NÃO I: Cấu tạo của đại não I: Cấu tạo của đại não II: Sự phân vùng chức năng của đại não II: Sự phân vùng chức năng của đại. vùng của vỏ não nối 2 kinh nối các vùng của vỏ não nối 2 nửa của đại não với nhau,nối vỏ não nửa của đại não với nhau,nối vỏ não với phần dưới của não và tủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 47: ĐẠI NÃO, Gián án Bài 47: ĐẠI NÃO, Gián án Bài 47: ĐẠI NÃO

Bình luận về tài liệu gian-an-bai-47-dai-nao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP