Bài soạn đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I vật lý 9

1 70 0 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 21:11

Đề: Kiểm tra 1tiết Vật lí 9 học kì I tuần 11 ( 2010 – 2011) I/Trắc nghiệm: (4đ ) Câu 1: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào? a. Tăng 4 lần b.Giảm 4 c.Tăng 2 lần d. Giảm 2 lần Câu 2: Điện trở của một dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây? a. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn b. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn c. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn d. Giảm khi cường độ đặt vào hai đầu dây giảm. Câu 3: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị điện trở? a. Ôm. b. Oát ( W ) c. Am pe ( A ) d.Vôn ( V ) Câu 4: Đặt hiệu điện thế U = 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R 1 = 40 ôm và R 2 = 80 ôm mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao nhiêu? a. 0,1A b. 0,15A c. 0,45A d. 0,3A Câu 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R 1 = 4 ôm và R 2 = 12 ôm mắc song song có giá trị nào dưới đây? a. 16 Ω b.48 Ω c.0,33 Ω d.3 Ω Câu 6: Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây? a. Vật liệu làm dây dẫn b.Khối lượng của dây dẫn b. Chiều dài của dây dẫn c.Tiết diện của dây dẫn Câu 7: Trong các kim loại đông, nhôm, sắt, bạc kim loại nào dẫn điện tốt nhất? a. Sắt b.Nhôm c.Bạc d.Đồng Câu 8: Trên bóng đèn có ghi 6V – 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu? a. 18A b.3A c.2A d.0,5A Phần II: Tự luận ( 6 đ). Câu 9: (2đ ) Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 2mm 2 . Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10 -8 Ω.m. Câu 10: (4đ ) Cho ba điện trở R 1 = 24 Ω , R 2 = 36 Ω, R 3 = 18 Ω. Dùng ba điện trở này để mắc thành đoạn mạch song song có hai mạch rẽ, trong đó một mạch rẽ gồm hai điện trở mắc nối tiếp. a.Vẽ sơ đồ các đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu trên đây. a.Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này. . Đề: Kiểm tra 1tiết Vật lí 9 học kì I tuần 11 ( 2 010 – 2 011 ) I/ Trắc nghiệm: (4đ ) Câu 1: Nếu tăng hiệu i n thế giữa hai đầu một dây dẫn. đồng d i 10 0m, có tiết diện 2mm 2 . Tính i n trở của s i dây đồng này, biết i n trở suất của đồng là 1, 7 .10 -8 Ω.m. Câu 10 : (4đ ) Cho ba i n trở R 1 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I vật lý 9, Bài soạn đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I vật lý 9, Bài soạn đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I vật lý 9

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-kiem-tra-1-tiet-hoc-ky-i-vat-ly-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP