Bài soạn Rừng xà nu - Văn 12

19 3,593 3 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 18:12

Vễẽ CHONG A PHU TO HOAỉI RÖØNG XAØ NU NGUYEÃN TRUNG THAØNH RÖØNG XAØ NU NGUYEÃN TRUNG THAØNH 1. 1. Về kiến thức : Về kiến thức : - Vài nét cơ bản về tác giả và tác phẩm. - Vài nét cơ bản về tác giả và tác phẩm. - Hinh tượng cây Xà nu biểu tượng của - Hinh tượng cây Xà nu biểu tượng của cuộc sống đau thương nhưng kiên cường và cuộc sống đau thương nhưng kiên cường và bất diệt. bất diệt. 2. Về kĩ nng : - Tích hợp . - So sánh. - Phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự - 7.1964, Mĩ dựng lên sự kiện Vịnh bắc bộ và cho máy bay bắn phá một số nơi của miền Bắc Việt Nam. - 7.2.1965 , Mĩ bắt đầu ném bom xuống các thị trấn và làng mạc miền Bắc Việt Nam, chính thức mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. - 3.1965 , Mĩ đưa vào Miền Nam Việt Nam . 3.500 thủy quân lục chiến và là phân đội tham chiến đầu tiên đến Việt Nam. đưa 560.000 lực lượng cố vấn quân sự và hỗ trợ chiến tranh. Trang bị vũ khí hiện đại. - Miền Nam Việt Nam thành lò lửa chiến tranh. Phi ®oµn 34,t¹i Biªn Hßa, 1965 8.3.1965, ®µ n½ng . 1965 MÜ ®æ bé vµo T©y Nguyªn LÝnh dï 173 ë T©y Nguyªn, 1965 18 . 8 .1965, Chu Lai. 1965, giặc Mĩ đổ quân ào ạt vào bãi biển Chu Lai - Quảng Ngãi. Rất nhiều người đã chứng kiến cuộc đổ quân của Mĩ và đều biết rằng dân tộc ta đang đụng đầu với một kẻ thù hung bạo, ghê gớm vào bậc nhất. I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: * Phong cách: * Tỏc phm tiờu biu : 2. Tác phẩm: * Hoàn cảnh sáng tác * Cảm hứng chủ đạo I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: * Phong cách: I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: * Tỏc phm tiờu biu : * Phong cách: I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: 2. Tác phẩm: * Tỏc phm tiờu biu : * Phong cách: I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: * Hoàn cảnh sáng tác 2. Tác phẩm: * Tỏc phm tiờu biu : * Phong cách: I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: * Cảm hứng chủ đạo * Hoàn cảnh sáng tác 2. Tác phẩm: * Tỏc phm tiờu biu : * Phong cách: I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: II. Đọc - hiểu : 1.Hình tượng cây Xà nu: 2. Hình tượng người anh hùng Tnú: 3. Những người con ưu tú của làng Xô Man: . phẩm. - Vài nét cơ bản về tác giả và tác phẩm. - Hinh tượng cây Xà nu biểu tượng của - Hinh tượng cây Xà nu biểu tượng của cuộc sống đau thương nhưng. RÖØNG XAØ NU NGUYEÃN TRUNG THAØNH RÖØNG XAØ NU NGUYEÃN TRUNG THAØNH 1. 1. Về kiến thức : Về kiến thức : - Vài nét cơ bản về tác giả và tác phẩm. - Vài nét
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Rừng xà nu - Văn 12, Bài soạn Rừng xà nu - Văn 12, Bài soạn Rừng xà nu - Văn 12

Bình luận về tài liệu bai-soan-rung-xa-nu-van-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP