Bài soạn Thái sư Trần Thủ Độ - Văn 10

7 6,321 35 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 18:11

(TRÍCH “ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ”) NGÔ SĨ LIÊN I.V TRÍ O N TRÍCHỊ Đ Ạ - Trích ở quyển V- phần Bản kỷ trong Đại Việt sử kí tòan thư. - Nội dung viết về Thái sư Trần Thủ Độ, 1 viên quan đầu triều của nhà Trần trong buổi đầu dựng nghiệp II/ Đọc hiểu : 1.Vai trò của Trần Thủ Độ đối với nhà Trần - Là người góp phần thúc đẩy vai trò lòch sử của nhà Lý sang nhà Trần. - Là người khai sáng và là trợ thủ đắc lực cho vua Trần. - Là vò quan đầu triều có tài, có mưu trí, lại trung thành, tận tụy giúp vua Trần dựng nghiệp lớn, chống ngoại xâm, giữ gìn đất nước. 2.Nhân cách của Trần Thủ Độ : - Trần Thủ Độ là một người “ Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di , uy vũ bất năng khuất.” - Là một người chí công vô tư. - Là người có cách ứng xử khéo léo, vừa tế nhò, vừa nghiêm khắc.  2.Nhân cách của Trần Thủ Độ : - Là người không tư lợi, luôn đặt việc công lên trên lợi ích gia tộc. * Tóm lại, Trần Thủ Độ là một người thẳng thắn, cầu thò, độ lượng, nghiêm minh, chí công vô tư, Phẩm chất đáng quý . 3.Nghệ thuật kể chuyện và khắc họa nhân vật Cách viết kiệm lời, không miêu tả, phân tích tâm lý mà tính cách nhân vật vẫn được thể hiện sâu sắc. - Lời kể khách quan, trung thành với sự thật. - Cách kể hấp dẫn vì luôn gây được những yếu tố bất ngờ với người đọc. IV.TOÅNG KEÁT . TRÍCHỊ Đ Ạ - Trích ở quyển V- phần Bản kỷ trong Đại Việt sử kí tòan thư. - Nội dung viết về Thái sư Trần Thủ Độ, 1 viên quan đầu triều của nhà Trần trong. của Trần Thủ Độ : - Trần Thủ Độ là một người “ Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di , uy vũ bất năng khuất.” - Là một người chí công vô tư. - Là
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Thái sư Trần Thủ Độ - Văn 10, Bài soạn Thái sư Trần Thủ Độ - Văn 10, Bài soạn Thái sư Trần Thủ Độ - Văn 10

Bình luận về tài liệu bai-soan-thai-su-tran-thu-do-van-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP