Tài liệu Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp - Địa 10

22 534 2
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 18:11

BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP I.Công nghiệp năng lượng 1. Vai trò: Là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản, nền sản xuất hiện đại chỉ phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng, là tiền đề của tiến bộ khoa học - kĩ thuật. 2. Cơ cấu, tình hình sản xuất, phân bố. Gồm: - Khai thác than - Khai thác dầu - Công nghiệp điện lực a.Khai thác than - Vai trò: + Nguồn năng lượng truyền thống + Nhiên liệu cho công nghiệp điện, luyện kim. + Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất - Trữ lượng: khoảng 13000 tỉ tấn (3/4 là than đá) - Sản lượng khai thác khoảng 5 tỉ tấn/năm. - Phân bố: Hoa Kì, Liên Bang Nga, Trung Quốc, Ba Lan, CHLB Đức, Ôx-trây-li-a… Một số hình ảnh khai thác than Phân bố trữ lượng và sản lượng khai thác than của thế giới, thời kỳ 2000 - 2003 b.Khai thác dầu - Vai trò: + Nhiên liệu quan trọng “vàng đen” + Nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất. - Trữ lượng: ước tính 400-500 tỉ tấn, chắc chắn:140 tỉ tấn - Sản lượng khai thác khoảng 3,8 tỉ tấn/năm. - Phân bố: tập trung ở các nước đang phát triển, thuộc khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Liên Bang Nga, Trung Quốc, Mĩ La Tinh… Khai thác dầu ở Việt Nam Khai thác dầu ở Việt Nam Khai thác dầu ở Việt Nam . khoảng 15000 tỉ - Phân bố: Hoa Kì, LB Nga,Trung Quốc, Ba lan, CHLB Đức, … - Sản lượng: > ;100 5 1-1 00 2 1-5 0 1 1-2 0 < ;10 < ;10 1 0-5 0 5 1-1 00 10 1-2 00 >200. >3000 100 1-3 000 50 1-1 000 201 -5 00 < 200 c .Công nghiệp điện lực - Vai trò: cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại,nâng cao đời sống, văn minh. - Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp - Địa 10, Tài liệu Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp - Địa 10, Tài liệu Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp - Địa 10

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-32-dia-li-cac-nganh-cong-nghiep-dia-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP