Bài soạn Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học

14 1,230 5
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 17:11

. Luận án tốt nghiệp hay đồ án tốt nghiệp, dùng cho hệ kĩ thuật, công nghệ. - Luận văn tốt nghiệp dùng cho hệ khoa học xã hội, nhân văn. - Luận văn cao học. . làm luận văn và bị đình chỉ, không được bảo vệ luận văn. 2. Đến hạn không nộp báo cáo sẽ bị coi như không làm luận văn. 3. Người hướng dẫn đánh giá luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học, Bài soạn Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học, Bài soạn Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn