Bài soạn KHI CON TU HÚ -NGỮ VĂN 8

14 4,785 9
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 16:11

I. Tìm hiểu chung 1. Tỏc gi - tỏc phm a. Tỏc gi: - Tố Hữu ( 1920 2002 ), tên khai sinh Nguyễn Kim Thành, quê ở Thừa Thiên - Huế. - Ông giác ngộ lí tưởng cách mạng khi còn là học sinh. - Ông được coi là lá cờ đầu của thơ cách mạng và kháng chiến. (1920 2002) Tố Hữu b. Tác phẩm - S¸ng t¸c th¸ng 7/1939 t¹i nhµ lao Thõa Phñ (HuÕ). - In trong tËp “Tõ Êy”. - T¸c phÈm chÝnh: C¸c tËp th¬ Tõ Êy (1937-1946), ViÖt b¾c (1946- 1954), Ra trËn (1962-197 M¸u vµ hoa (1972-1977), Mét tiÕng ®ên (1979-1992), Tố Hữu ở Pắc Bó năm 1963 Tố Hữu làm việc với Bác Hồ năm 1961 Tố Hữu vào chiến trường Miền Nam Một số hình ảnh hoạt động cách mạng của nhà thơ Tố Hữu Một số hình ảnh hoạt động cách mạng của nhà thơ Tố Hữu Khi con tu hó Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời xanh càng rộng càng cao Đôi con diều sáo lộn nhào từng không… Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! Ngột làm sao, chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! Tè H÷u 2. Đọc văn bản Khi con tu hú Khi con tu hỳ gi by Lỳa chiờm ang chớn, trỏi cõy ngt dn Vn rõm dy ting ve ngõn Bp rõy vng ht y sõn nng o Tri xanh cng rng cng cao ụi con diu sỏo ln nho tng khụng Ta nghe hố dy bờn lũng M chõn mun p tan phũng, hố ụi! Ngt lm sao, cht ut thụi Con chim tu hỳ ngoi tri c kờu! * Nhan đề: Là vế phụ của một câu trọn ý Gợi mở cảm xúc cho toàn bài thơ. * Bố cục: - 2 đoạn. Đoạn 1: 6 câu đầu Cảnh mùa hè trong tâm tưởng người tù cách mạng. Đoạn 2: 4 câu sau Tâm trạng người tù. Khi con tu hỳ gi by Lỳa chiờm ang chớn, trỏi cõy ngt dn Vn rõm dy ting ve ngõn Bp rõy vng ht y sõn nng o Tri xanh cng rng cng cao ụi con diu sỏo ln nho tng khụng m thanh Tu hú gọi bầy ve ngõn Sỏo diu Tưng bừng, rộn rã Màu sắc Rực rỡ vng (bp, lúa) xanh (tri) Hồng (nng) Hương vị Ngọt ngào lúa đang chín Trái ngọt dần Không gian Khoáng đạt Trời: càng rộng càng cao Diều sáo: lộn nhào từng không II.Tỡm hiu tỏc phm: 1. Cnh mựa hố trong tõm tng ngi tự cỏch mng. Vẽ lên bức tranh mùa hè sống động: rộn ràng âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngọt ngào hương vị, khoáng đạt tự do. Thể hiện sự cảm nhận mãnh liệt, tinh tế của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời. Ngh thut : Miêu tả, sử dụng từ ngữ gợi cảm, giàu hình ảnh. * Nhịp thơ: thay đổi bất thường. Thể hiện tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt cao độ, niềm khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi cảnh tù ngục đến với cuộc sống tự do. - Dùng nhiều động từ mạnh, Ta nghe hố dy bờn lũng M chõn mun p tan phũng, hố ụi! Ngt lm sao, cht ut thụi Con chim tu hỳ ngoi tri c kờu! nhiều từ cảm thán. - Nhịp thơ: + câu 8: 6/2 + Câu 9: 3/3 + Câu 10: 6/2 II.Tỡm hiu tỏc phm: 1. Cnh mựa hố trong tõm tng ngi tự cỏch mng. 2. Tõm trng ngi tự cỏch mng. Thảo Luận nhóm ? Mở đầu và kết thúc bài thơ đều có tiếng tu hú kêu nhưng tâm trạng của người tù khi nghe tiếng tu hú ở hai đoạn rất khác nhau? Vì sao? Đoạn đầu Đoạn cuối Thể hiện sự thay đổi tâm trạng hợp lý và lôgíc. Tạo cho bài thơ kết cấu tự nhiên, mở. Tiếng chim tu hú chính là tiếng gọi tự do, tiếng gọi tha thiết của cuộc sống đầy quyến rũ. - Tiếng chim gợi bức tranh - Tiếng chim gợi bức tranh mùa hè trong tưởng tượng mùa hè trong tưởng tượng với tâm trạng náo nức, bồn với tâm trạng náo nức, bồn chồn. chồn. - - Tiếng chim lại nhấn vào Tiếng chim lại nhấn vào tâm trạng và cảm giác u uất tâm trạng và cảm giác u uất bực bội, ngột ngạt, muốn bực bội, ngột ngạt, muốn phá cũi sổ lồng. phá cũi sổ lồng. . chết uất thôi Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! Tè H÷u 2. Đọc văn bản Khi con tu hú Khi con tu hỳ gi by Lỳa chiờm ang chớn, trỏi cõy ngt dn Vn rõm dy ting. Tố Hữu Một số hình ảnh hoạt động cách mạng của nhà thơ Tố Hữu Khi con tu hó Khi con tu hú gọi bầy Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần Vườn râm dậy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn KHI CON TU HÚ -NGỮ VĂN 8, Bài soạn KHI CON TU HÚ -NGỮ VĂN 8, Bài soạn KHI CON TU HÚ -NGỮ VĂN 8

Bình luận về tài liệu bai-soan-khi-con-tu-hu-ngu-van-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP