Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114

12 387 0
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 15:11

GV: DƯƠNG THỊ MỸ DUNG TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả Trò chơi: NHANH TAY TÍNH ĐÚNG 4129 + 4129= 1052+1052+1051= 2007 + 2007+ 2007 + 2007= 4129 X 2 = 8258 1052 X 3 = 3156 2007 X 4 = 8028 Bài 2: Số Trò chơi: AI NHANH HƠN Số bị chia Số chia Thương 423 3 3 4 5 141 2401 1071141 423 9604 5355 Bài 3 Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: Mỗi thùng chứa 1025l Đã lấy ra 1350l Còn lại bao nhiêu lít ? Bài giải Số lít dầu 2 thùng có là: 1025 x 2 = 2050 ( l ) Số lít dầu còn lại là: 2050 - 1305 = 700 ( l ) Đáp số: 700 lít Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống Trò chơi: Tiếp sức . GV: DƯƠNG THỊ MỸ DUNG TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả Trò chơi: NHANH TAY TÍNH. Số Trò chơi: AI NHANH HƠN Số bị chia Số chia Thương 423 3 3 4 5 141 2401 10 71141 423 9604 5355 Bài 3 Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114, Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114, Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114

Bình luận về tài liệu tai-lieu-luyen-tap-trang-114

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP