Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 158
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 15:11

Mô tả: GV: DƯƠNG THỊ MỸ DUNG TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả Trò chơi: NHANH TAY TÍNH ĐÚNG 4129 + 4129= 1052+1052+1051= 2007 + 2007+ 2007 + 2007= 4129 X 2 = 8258 1052 X 3 = 3156 2007 X 4 = 8028 Bài 2: Số Trò chơi: AI NHANH HƠN Số bị chia Số chia Thương 423 3 3 4 5 141 2401 1071141 423 9604 5355 Bài 3 Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: Mỗi thùng chứa 1025l Đã lấy ra 1350l Còn lại bao nhiêu lít ? Bài giải Số lít dầu 2 thùng có là: 1025 x 2 = 2050 ( l ) Số lít dầu còn lại là: 2050 - 1305 = 700 ( l ) Đáp số: 700 lít Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống Trò chơi: Tiếp sức . GV: DƯƠNG THỊ MỸ DUNG TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả Trò chơi: NHANH TAY TÍNH. Số Trò chơi: AI NHANH HƠN Số bị chia Số chia Thương 423 3 3 4 5 141 2401 10 71141 423 9604 5355 Bài 3 Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114, Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114, Tài liệu LUYỆN TẬP trang 114

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.12414598465 s. Memory usage = 17.6 MB