Bài giảng LT&C_T23_TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ

15 124 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 15:11

LuyÖn tõ vµc©u TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ Cò Vẹt Chim cánh cụt Chào mào Cú mèo Sáo sậu Chim sẻ Đại bàng Nãi tªn c¸c loµi chim trong tranh 1 2 3 4 5 6 7 8 NÓI TIẾP ĐỂ HOÀN CHỈNH CÁC CÂU THÀNH NGỮ a)Hôi như b)Hót như c)Nói như . d)Đen như cú khướu vẹt quạ V ư ợ n Bài 1 Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp a) Thú dữ , nguy hiểm b) Thú không nguy hiểm 1 2 3 16 15 14 12 13 7 5 4 6 8 9 10 11 Hổ Bò rừng Khỉ Hươu Lợn lòi Sư tử Thỏ Chó sói Báo Gấu Tê giác CáoSóc Ngựa vằn Chồn M: M: Hổ Sóc Bài 1 Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp Bài 1 b)Thú không nguy hiểm: thỏ, ngựa vằn khỉ,vượn, sóc chồn , cáo , hươu. a)Thú dữ, nguy hiểm: hổ, sư tử , báo chó sói ,tê giác bò rừng, lợn lòi gấu. Thú dữ , nguy hiểm Hổ Bò rừng Lợn lòi Sư tử Chó sói Báo Gấu Tê giác Thú không nguy hiểm Khỉ Hươu V ư ợ n Chồn Cáo Ngựa vằn Thỏ Sóc Bài 2. Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ? c) Gấu đi như thế nào? d) Voi kéo gỗ như thế nào ? a) Thỏ chạy như thế nào? . LuyÖn tõ vµc©u TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ Cò Vẹt Chim cánh cụt Chào mào Cú mèo Sáo sậu Chim sẻ Đại bàng. M: Hổ Sóc Bài 1 Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp Bài 1 b )Thú không nguy hiểm: thỏ, ngựa vằn khỉ,vượn, sóc chồn , cáo , hươu. a )Thú dữ, nguy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng LT&C_T23_TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ, Bài giảng LT&C_T23_TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ, Bài giảng LT&C_T23_TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ

Bình luận về tài liệu bai-giang-lt-c-t23-tu-ngu-ve-muong-thu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP