Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước

266 694 4
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 14:24

Chương 1. Nước tự nhiên và ô nhiểm nguồn nước- Thành phần hóa học của nước tự nhiên- Hệ sinh thái nước và thành phần sinh học của nguồn nước tự nhiên- Chất lượng nước- Các tác nhân gây ô nhiểm nguồn nước- Lựa chọn các thông số để đáng giá chất lượng nướcChương 2. Các phương pháp quan trắc chất lượng nước- Thiết kế chương trình quan trắc- Quan trắc chất lượng nước môi trường xung quanh- Phân tích số liệu và báo cáoChương 3. Các thiết bị trong quan trắc chất lượng nước- Đo pH- Đo độ dẫn điện- Đo độ muối- Đo tổng quát rắn hòa tan- Đo nồng độ oxy hòa tan DO- Đo độ đục- Đo thế oxy hóa khửChương 4. Mạng lưới quan trắc- Quan trắc tự đông các chất vô cơ trong nước- Phân tích trực tuyến các chất ô nhiễm nước- Liên kết giữa các trạm quan trắc liên tục tự động chất lượng nướcChương 5. Mô hình hóa chất lượng môi trường nước- Giới thiệu chung- Cơ chế biến đổi của các chất ô nhiễm trong môi trường- Phương trình toán học của dòng chảy- Mô hình thủy động học của dòng sông- Mô hình chất lượng nước trong hệ thống sông ngòi- Môi hình chất lượng nước vùng nước lợ- Mô hình chất lượng hồ và bể chứa- Mô hình nước ngầmChương 6. Hiện trạng chất lượng nước ở Việt Nam- Nguyên tắc chung- Hiện trạng chất lượng nước các tỉnh phía Bắc- Chất lượng nước tại một số tỉnh miền Trung- Chất lượng nước các tỉnh miền Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước, Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn