Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc

26 142 0 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 13:11

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Theo ý hiểu của em thế nào quá trình văn học? Theo em tiến trình văn học gắn liền với yếu tố nào ? QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động, biến chuyển. - Diễn tiến của văn học: như một hệ thống chỉnh thể với sự hình thành, tồn tại thay đổi, phát triển qua các thời kỳ lịch sử. -> Được gọi là quá trình văn học Kể tên các thời kì phát triển của văn học Thời kỳ văn học: cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, đương đại. - Trong từng thời kỳ có các giai đoạn cụ thể. * Những quy luật chung tác động đến quá trình văn học: - Quy luật VH gắn bó với đời sống xã hội - Quy luật kế thừa và cách tân - Quy luật bảo lưu và tiếp biến QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: 2. Trào lưu văn học: - Trào lưu VH là một hiện tượng có tính chất lịch sử. - Đó là một phong trào sáng tác tập hợp những tác giả, tác phẩm gần gữi nhau về cảm hứng, tư tưởng, nguyên tắc miêu tả hiện thực, tạo thành một “dòng sông lớn” có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại. Kể tên những trào lưu văn học văn học trên thế giới mà em biết * Các trào lưu VH lớn trên TG: - VH thời phục hưng: ở Châu Âu vào thế kỷ XV, XVI với tác giả tiêu biểu: Sếch-xpia, Xéc-van-tet… - Chủ nghĩa cổ điển: xuất hiện ở Pháp vào thế kỷ XVII, sáng tác theo những quy phạm chặt chẽ. Tác giả Cooc-nay, Mo-li-e . - Chủ nghĩa lãng mạn: ở các nước Tây Âu, luôn cố gắng xây dựng hình tượng cho phù hợp với lý tưởng và ước mơ của nhà văn. Tác giả Vic-to Huy-go, Si-le . . cái mới và nhu cầu của sáng tạo VH. - Quá trình VH được đánh dấu bằng những nhà văn kiệt xuất với phong cách độc đáo của họ. - Phong cách in đậm dấu ấn. giả Vic-to Huy-go, Si-le . - Chủ nghĩa hiện thực phê phán thế kỷ XIX: quan sát thực tế để sáng tạo điển hình. Tác giả: Ban- zăc, Lep Tonxtoi… - Chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc, Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc, Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc

Bình luận về tài liệu gian-an-qua-trinh-van-hoc-va-phong-cach-van-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP