Bài giảng bai thuc hanh 19

8 51 0 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 11:11

BÀI 19: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ ĐÁNH GIÁ HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ. L­îc ®å tù nhiªn vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé 1.Xác định trên hình 17.1 vị trí của 1.Xác định trên hình 17.1 vị trí của các mỏ: than, sắt, mangan, thiếc, các mỏ: than, sắt, mangan, thiếc, bôxit, apatit, đồng, chì kẽm bôxit, apatit, đồng, chì kẽm Khoáng sản Nơi phân bố Than Sắt Mangan Thiếc Bôxit Apatit Đồng Quảng Ninh Thái Nguyên Cao Bằng Tuyên Quang Lạng sơn Lào Cai Bắc Giang Những ngành công nghiệp có điều Những ngành công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh: kiện phát triển mạnh: • CN khai thác than, sắt, apatit, chì, đồng, kẽm. • Vì: -Các loại khoáng sản này có trữ lượng khá lớn. -Điều kiện khai thác tươn đối thuận lợi. -Do nhu cầu phát triển kinh tế trong nước và xuất khẩu. Ngành luyện kim đen của Thái Nguyên Ngành luyện kim đen của Thái Nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chổ, đó là: sản tại chổ, đó là: • Do các khoáng sản có vị trí phân bố rất gần nhau như: -Mỏ Sắt Trại Cau( Thái Nguyên) -Mỏ Mangan ( Cao Bằng) -Than mỡ ( Phấn Mễ) Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ than: xuất và tiêu thụ than: Khai thác than đá ở Quảng Ninh Tiêu thụ trong nước: -Sản xuất điện -Nhu cầu khác: luyện gang thép, Chất đốt Xuất khẩu sang các nước:Nhật, TQ, EU Khai thácthan đá ở Quảng Ninh . BÀI 19: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ ĐÁNH GIÁ HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bai thuc hanh 19, Bài giảng bai thuc hanh 19, Bài giảng bai thuc hanh 19

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-thuc-hanh-19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP