Tài liệu Bài 57: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử(9731 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 385
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 11:11

Mô tả: MƠN ĐỊA LÝ Kh i 7ố PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 4 TRƯỜNG THCS CHI LĂNG Giáo Viên: ĐOÀØN NHẬT QUANG Bài 50: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a • Tuần 29_ Tiết 57 Câu 1: Dựa vào hình 48.1 và lát cắt đòa hình dưới đây, trình bày đặc điểm đòa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:  Đòa hình có thể chia làm mấy khu vực?  Đặc điểm đòa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực.  Đỉnh núi cao nhất nằm ở đâu? Cao khoảng bao nhiêu? . V TR CAO C IM PHA ễNG PHA TY Dóy ụng ễ-xtrõy-li-a Trung bỡnh 1.500m Nỳi cao, chy dc t Bc xung Nam. nh cao nht l Rao- Mao. ng bng Trung Tõm Trung bỡnh di 250m Cú caực bn a, sụng, h. Cao nguyờn Tõy ễ-xtrõy-li-a Trung bỡnh di 500m Cú nhiu hoang mc. Cú cỏc cao nguyờn v dóy nỳi thp. ễ GIệếA TEN KHU VệẽC PHÍA ĐÔNG Câu 2: Dựa vào các hình 48.1; 50.2 và 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục đòa Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:  Các loại gió và hướng gió thổi đến lục đòa Ô-xtrây-li-a  Sự phân bố lượng mưa trên lục đòa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó.  Sự phân bố hoang mạc ở lục đòa Ô-xtrây-li-a. Giải thích sự phân bố đó. Gió mùa: - Thổi vào phía  Gió Tín phong: -Thổi vào phía Đông lục đòa -Thổi theo hướng Đông Nam Tây Bắc.  Gió Tây ôn đới: - Thổi vào phía Đông Nam lục đòa. - Theo hướng Tây Bắc- Đông Nam  Gió mùa: - Thổi vào phía Bắc lục đòa - Theo 2 hướng:Tây Bắc- Đông Nam và Đông Bắc- Tây Nam 2) Mưa Có 4 khu vực mưa: Mưa nhiều -Từ phía bờ biển Bắc và Đông Bắc xuống Nam lục đòa Nguyên nhân: Nhận được nhiều hơi nước do gió biển ( gió Tín phong và gió mùa) đem lại nên lượng mưa lớn. - Từ ven bờ vào sâu trong nội đòa và ven biển phía Tây Nguyên nhân: Do chòu ảnh hưởng của dòng biển lạnh chảy ven bờ, nước ít bốc hơi nên lượng mưa ít . Bài 50: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a • Tuần 29_ Tiết 57 Câu 1: Dựa vào hình 48.1 và lát cắt đòa hình dưới đây, trình bày đặc điểm. xét về khí hậu của lục đòa Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:  Các loại gió và hướng gió thổi đến lục đòa Ô-xtrây-li-a  Sự phân bố lượng mưa trên lục đòa Ô-xtrây-li-a.

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Bài 57: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a, Tài liệu Bài 57: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a, Tài liệu Bài 57: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.130033969879 s. Memory usage = 17.57 MB