Gián án Tập đọc: Lập làng giữ biển

27 116 0
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 01:12

Ngửụứi thửùc hieọn : Leõ Hoaứng Trang KIỂM TRA BÀI CŨ Đám cháy xảy ra lúc nào? Đám cháy xảy ra vào lúc nửa đêm. Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Người dũng cảm cứu em bé là ai? Con người và hành động của anh có gì đặc biệt? Người dũng cảm cứu em bé là 1 thương binh nặng.Con người của anh đặc biệt là:Là thương binh nặng chỉ còn 1 chân, rời quân ngũ,làm nghề bán bánh giò. Hành động của anh đặc biệt là: Khi gặp đám cháy , anh không chỉ báo cháy mà còn xả thân , lao vào đám cháy cứu người. Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển (Trần Nhuận Minh) Đoạn 1: Từ đầu đến toả ra hơi muối. Đoạn 2: Bố Nhụ vẫn nói thì để cho ai. Đoạn 3: Ông Nhụ bước ra đến quan trọng nhường nào. Đoạn 4: Để có một đến ở mãi phía chân trời. (Trần Nhuận Minh) Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI lưu cữu Bãi dài Mõm cá sấu Họp làng (Trần Nhuận Minh) Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển CAÛNH HOÏP LAØNG Làng biển LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI lưu cữu Bãi dài Mõm cá sấu Họp làng (Trần Nhuận Minh) Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển LAØNG BIEÅN Vàng lưới LUYỆN ĐỌC TÌM HIỂU BÀI lưu cữu Bãi dài Mõm cá sấu Làng biển Họp làng (Trần Nhuận Minh) Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển Vàng lưới . việc lập làng mới của người dân làng chài. Ý 2: Sự thuận lợi trong việc lập làng: (Trần Nhuận Minh) Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển. 17 tháng 1 năm 2010 Tập đọc Lập làng giữ biển Bố và ông Nhụ bàn với nhau việc họp làng để đưa cả làng ra đảo và đưa dần cả nhà Nhụ ra đảo. Việc lập làng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tập đọc: Lập làng giữ biển, Gián án Tập đọc: Lập làng giữ biển, Gián án Tập đọc: Lập làng giữ biển

Bình luận về tài liệu gian-an-tap-doc-lap-lang-giu-bien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP