Bài soạn Bài 20.chất dẫn điện và chất cách điện

22 109 0 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2013, 00:11

Chiếc pin tròn được đặt tách Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn riêng trên bàn Một mảnh ni lông đã được cọ xát Một mảnh ni lông đã được cọ xát A Đồng hồ dùng pin đang chạy Đồng hồ dùng pin đang chạy C B ?1. §ang cã dßng ®iƯn ch¹y trong vËt nµo d­íi ®©y? KIỂM TRA BÀI CŨ ?2. Hình 19.1a mô tả một mạch điện và hình 19.1b mô tả một mạch nước . a) Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây : - Nguồn điện tương tự như . - Ống dẫn nước tương tự như - Công tắc điện tương tự như . - Bánh xe nước tương tự như - Dòng điện tương tự như . - Dòng nước là do nước dịch chuyển, còn dòng điện là do . b) Hãy ghi sự khác nhau vào chỗ trống trong câu sau : - Ống nước bị hở hay bị thủng thì nước chảy ra ngoài, còn mạch điện bị hở thì . máy bơm nước máy bơm nước dây dẫn điện dây dẫn điện van nước van nước quạt điện quạt điện dòng nước dòng nước các điện tích dịch chuyển các điện tích dịch chuyển không có dòng điện không có dòng điện KIỂM TRA BÀI CŨ Baøi 20 Baøi 20 Baøi 20 Baøi 20 Dòng điện ở mạch điện gia đình nếu chạy trực tiếp qua cơ thể người sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy tất cả các dụng cụ và thiết bị dùng điện (dây điện, công tắc, phích cắm điện, ổ lấy điện, bóng đèn, quạt điện .v.v.) đều phải được chế tạo đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Chúng gồm những bộ phận dẫn điện và những bộ phận cách điện . BÀI 20 NỘI DUNG NỘI DUNG Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua . Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua . I. Chất dẫn điện và chất cách điện: 1. C¸c bé phËn d n i n lµ:ẫ đ ệ ……… … ………………… .……… . 2. C¸c bé phËn cách điện lµ: …………………………… ………… . . dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, lõi dây, hai chốt cắm. trụ thủy tinh, thủy tinh đen, vỏ dây, vỏ nhựa phích cắm. C1. Quan sát và nhận biết: I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II. Dòng điện trong kim loại 1. Electron t doự trong kim lo iạ 2. Dòng điện trong kim loại. * Ghi nhớ : III. V n d ng :ậ ụ BÀI 20 NỘI DUNG NỘI DUNG Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua . Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua . I. Chất dẫn điện và chất cách điện: Thí nghiệm : (SGK) I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II. Dòng điện trong kim loại 1. Electron t doự trong kim lo iạ 2. Dòng điện trong kim loại. * Ghi nhớ : III. V n d ng :ậ ụ Dây thép Dây đồng Vỏ nhựa bọc dây điện Ruột bút chì Vỏ gỗ Thí nghiệm : (SGK) BAØI 20 I. Chất dẫn điện và chất cách điện: BÀI 20 NỘI DUNG NỘI DUNG Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua . Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua . I. Chất dẫn điện và chất cách điện: Thí nghiệm : (SGK) Chất dẫn điện Chất cách điện I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II. Dòng điện trong kim loại 1. Electron t doự trong kim lo iạ 2. Dòng điện trong kim loại. * Ghi nhớ : III. V n d ng :ậ ụ - Dây thép - Dây đồng - Ruột bút chì - Vỏ nhựa bọc dây điện - Vỏ gỗ BÀI 20 NỘI DUNG NỘI DUNG I. Chất dẫn điện và chất cách điện: C2. Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện. C3. Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng khơng khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện. Các vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện : đồng, sắt, nhơm, chì . (các kim loại) Các vật liệu thường dùng để làm vật cách điện : nhựa, thủy tinh, sứ, cao su, khơng khí . Khi ngắt cơng tắc đèn chiếu sáng ở lớp học, khi cơng tắc ngắt giữa 2 chốt là khơng khí nên đèn khơng sáng . I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II. Dòng điện trong kim loại 1. Electron t doự trong kim lo iạ 2. Dòng điện trong kim loại. * Ghi nhớ : III. V n d ng :ậ ụ BÀI 20 NỘI DUNG NỘI DUNG II. Dòng điện trong kim loại : 1. Êlectron tự do trong kim loại: a) Kim lo¹i lµ chÊt dÉn ®iƯn. Kim lo¹i ®­ỵc CÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tư C4: Hãy nhớ lại xem trong ngun tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm. * Hạt nhân của ngun tử mang điện tích dương, các electron mang điện tích âm I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II. Dòng điện trong kim loại 1. Electron t doự trong kim lo iạ 2. Dòng điện trong kim loại. * Ghi nhớ : III. V n d ng :ậ ụ I. Chất dẫn điện và chất cách điện: . Chất dẫn điện và chất cách điện: Thí nghiệm : (SGK) Chất dẫn điện Chất cách điện I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II dòng điện đi qua . I. Chất dẫn điện và chất cách điện: Thí nghiệm : (SGK) I. Chất dẫn điện và I. Chất dẫn điện và chất cách điện chất cách điện II. Dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 20.chất dẫn điện và chất cách điện, Bài soạn Bài 20.chất dẫn điện và chất cách điện, Bài soạn Bài 20.chất dẫn điện và chất cách điện

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-20-chat-dan-dien-va-chat-cach-dien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP