Bài soạn Sinh hoc 7 k2

58 242 0
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/58 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 23:11

Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 Tiết 37 Bài 35: ếch đồng I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm đợc đặc điểm đời sống của ếch đồng - HS giải thích đợc các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nớc 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn II. Đồ dùng dạy học - GV: - Chuẩn bị tranh vẽ, mô hình ếch đồng, bảng phụ - HS: Kẻ phiếu học tập vào vở III. Ph ơng pháp dạy học - Nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp, trực quan, giảng giải - Tổ chức hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày các đặc điểm chung của cá? - Nêu vai trò của cá và các biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi cá? 2. Bài mới: * Hoạt động 1: Đời sống Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK thảo luận + Thông tin cho em biết điều gì về đời sống của ếch đồng? - GV cho SH giải thích 1 số hiện tợng : + Vì sao ếch thờng kiếm mồi vào ban đêm ? + Thức ăn của ếch là sâu bọ, giun, ốc nói lên điều gì? - HS tự thu nhận thông tin SGK tr113, rút ra nhận xét - 1 HS phát biểu lớp bổ sung * Đời sống - ếch có đời sống vừa ở nớc vừa ở cạn - Kiếm ăn vào ban đêm - Có hiện tợng trú đông - Là động vật biến nhiệt 1 * Hoạt động 2: Cấu tạo ngoài và sự di chuyển Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 1- Di chuyển - GV yêu cầu HS quan sát cách di chuyển của ếch trong lồng nuôi H35.2 SGK mô tả động tác di chuyển trong nớc 2- Cấu tạo ngoài - GV yêu cầu HS quan sát kĩ H35.1-3 hoàn chỉnh bảng tr.114 SGK thảo luận: + Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với dời sống ở cạn? + Những đặc điểm ngoài thích nghi với đời sống ở nớc? - GV treo bảng phụ ghi nôI các điểm thích nghi - GV chốt lại bằng bảng kiến thức chuẩn - HS quan sát mô tả đợc + Trên cạn + Dới nớc . - HS dựa vào kết quả quan sát tự hoàn chỉnh bảng 1 - HS thảo luận trong nhóm thống nhất ý kiến + Đặc điểm ở cạn 2,4,5 + Đặc điểm ở nớc 1,3,6 - HS giải thích ý nghĩa thích nghi lớp nhận xét bổ sung 2) Cấu tạo ngoài và sự di chuyển a) Di chuyển - ếch có 2 cách di chuyển + Nhảy cóc (trên cạn) + Bơi( Dới nớc) b) Cấu tạo ngoài - ếch đồng có các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi đời sống vừa ở nớc vừa ở cạn * Hoạt động 3: Sinh sản và phát triển của ếch Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV cho HS thảo luận + Trình bày đặc điểm sinh sản của ếch ? + Trứng ếch có các đặc điểm gì? + Vì sao cùng là thụ tinh ngoài mà số lợng trứng ếch lại ít hơn cá? - GV treo H35.4 trình bày sự phát triển của ếch. - HS tự thu nhận thông tin SGK tr.114 nêu đợc các đặc điểm sinh sản + thụ tinh ngoài + Có tập tính ếch đực ôm trứng - HS trình bày trên tranh 3) Sinh sản và phát triển của ếch. - Sinh sản vào cuối mùa xuân - Tập tính: ếch đực ôm lng ếch cái đẻ ở các bờ nớc - Thụ tinh ngoài đẻ trứng Phát triển: Trứng nòng nọc ếch con( phát triển có biến thái 3. Củng cố: - Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nớc của ếch? - Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài chứng tỏ ếch thích nghi với đời sống ở cạn - Trình bày sự sinh sản và phát triển của ếch. 2 4. Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi và kết luận trong SGK - Chuẩn bị ếch đồng theo nhóm --------------------------------------------------------------------------------------------- Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 Tiết 38 Bài 36 Thực hành quan sát cấu trong của ếch đồng trên mẫu mổ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nhận dạng các cơ quan của ếch trên mẫu mổ. Tìm những cơ quan hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới chuyển lên cạn. - HS giải thích đợc các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nớc 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm -Rèn kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật; kĩ năng thực hành. 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn Có thái độ nghiêm túc trong học tập. *Các Kỹ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài: - Kỹ năng hợp tác lắng nghe tích cực và chia sẻ thông tin quan sát đợc - Kỹ năng tìm kiếm và sử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát hình ảnh trên tiêu bản để tìm hiểu cấu tạo ngoài , cấu tạo trong của ếch đồng , quản lý thời gian đảm nhiệm trách nhiệm đợc phân công II. Đồ dùng dạy học 1- Giáo viên - Mẫu mổ ếch đủ cho các nhóm - Mẫu mổ sộ hoặn mô hình não ếch - Bộ xơng ếch - Tranh cấu tạo trong của ếch 2- Học sinh Chuẩn bị ếch đồng theo nhóm 3- Phơng pháp Phơng pháp thực hành trực quan III Tiến trình lên lớp: 1) ổ n định lớp ( 1 phút) 3 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: * Hoạt động 1: Quan sát bộ xơng ếch Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV hớng dẫn HS quan sát H36.1 SGk nhận biết các xơng trong bộ xơng ếch . - GV yêu cầu HS quan sát mẫu bộ xơng ếch xác định các xơng trên mẫu - GV gọi HS lên chỉ - GV yêu cầu HS thảo luận + Bộ xơng ếch có chức năng gì ? - GV chốt lại kiến thức. - HS tự thu nhận thông tin ghi nhớ vị trí tên xơng: - HS thảo luận rút ra chức năng của bộ xơng - Đại diện nhóm phát biểu các nhóm khác bổ sung 1) Bộ xơng ếch - Bộ xơng: Xơng đầu, xơng cột sống, xơng đai, xơng chi. - Chức năng: + Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể + Là nơi bám của cơdi chuyển + Tạo thành khoang bảo vệ não, tủy sống và nội quan. * Hoạt động 2: Quan sát da và các nội quan trên mẫu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung a- quan sát da - GV hớng dẫn HS sờ tay lên bề mặt da quan sát mặt trong da nhận xét - GV cho HS thảo luận + Nêu vai trò của da? b- quan sát nội quan - GV yêu cầu HS quan sát H36.3 đối chiếu với mẫu mổ xác định các cơ quan của ếch - GV yêu cầu HS nghiên cứu bảng đặc điểm cấu tạo trong của ếch thảo luận: + Hệ tiêu hóa của ếch có đặc điểm gì khác với cá? + Vì sao ở ếch đã xuất hiện phổi mà vẫn TĐK qua da? + Tim của ếch khác cá ? + quan sát mô hình não cá xác định các bộ phận não? - GV chốt lại kiến thức - GV cho HS thảo luận : + Trình bày những đặc điểm thích nghi với đời HS thực hiện theo hớng dẫn + nhận xét . - Một HS trả lời lớp nhận xét bổ sung - HS quan sát hình đối chiếu mẫu mổ xác định các vị trí các hệ cơ quan - Đại diện nhóm trình bày - HS trong nhóm thảo luận thống nhất ý kiến - Đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét bổ sung - HS thảo luận xác định đ- ợc các hệ tiêu hóa hô hấp tuần hoàn thể hiện sự thích 2) Quan sát da và các nội quan trên mẫu - ếch có da trần ( Trơn ẩm - ớt), mặt trong có nhiều máu trao đổi khí * Kết luận:Cấu tạo trong của ếch ( Bảng tr.118 SGK) 4 sống trên cạn thể hiện ở cấu tạo trong của ếch? nghi với lối sống chuyển lên ở cạn 4) Củng cố: - Gv nhận xét tinh thần thái độ của HS trong giờ thực hành - Nhận xét kết quả quan sát của các nhóm - GV cho HS thu dọn vệ sinh 5) Dặn dò: - Học bài, hoàn thành thu kế hoạch theo mẫu (SGK tr.119) Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 Tiết 39 Bài 37: đa dạng và đặc điểm chung của lớp lỡng c I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS trình bày đợc sự đa dạng của lỡng c về thành phần loài môi trờng sống và tập tính của chúng. Hiểu đợc vai trò của lỡng c với đời sống và tự nhiên. trình bày đợc đặc điểm chung của lỡng c 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm - Rèn kĩ năng quan sát hình nhận biết kiến thức, kĩ năng hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn. GD ý thức bảo vệ động vật có ích . *Các Kỹ năng sống cơ bản đợc giáo dục trong bài: - Kỹ năng tìm kiếm và sử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát hình ảnh trên tiêu bản để tìm hiểu đa dạng và thành phần loài và môi trờng sống đặc điểm chung và môi trờng sống, cấu tạo ngoài ,cấu tạo trong của lỡng c với đời sống , quản lý thời gian đảm nhiệm trách nhiệm đợc phân công - Kỹ năng hợp tác lắng nghe tích cực -Kỹ năng so sánh phân tích ,khái quát để rút ra đặc điểm chung của lỡng c. -Kỹ năng trình bày ý kiến trớc tổ, nhóm ,lớp. II. Đồ dùng dạy học 1- Giáo viên -Tranh một số loài lỡng c - Bảng phụ ghi nội dung bảng SGK tr121. - Các mảnh giấy rời ghi câu trả lời lựa chọn 5 2- Học sinh - Đọc bài mới III) Tiến trình lên lớp : 1) ổ n định lớp ( 1 phút) 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: * Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng về thành phần loài Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H37.1 SGK đọc thông tin SGK làm bài tập bảng sau: - Thông qua bảng GV phân tích mức độ gắn bó với môi trờng nớc khác nhau ảnh hởng đến cấu tạo ngoài HS rút ra kết luận. Cá nhân tự thu nhận thông tin về đặc điểm 3 bộ lỡng c thảo luận nhóm để hoàn thành bảng. - Đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét bổ sung 1) Đa dạng về thành phần loài - Lỡng c có 400 loài chia thành 3 bộ: + Bộ lỡng c có đuôi + Bộ lỡng c không đuôi + Bộ lỡng c không chân * Hoạt động 2: Tìm hiểu về đa dạng về môI trờng sống và tập tính Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H37.1-5 đọc chú thích lựa chọn câu trả lời điền vào bảng tr.121 SGK - GV treo bảng phụ HS các nhóm chữa bài bằng cách dán các mảnh giấy ghi câu trả lời - GV thông báo kết quả đúng để HS theo dõi - Cá nhân tự thu nhận thông tin qua hình vẽ - HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng - Đại diện các nhóm lên chọn câu trả lời dán vào bảng phụ - Nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung 2) đa dạng về môI trờng sống và tập tính - Nội dung đã chữa ở bảng * Hoạt động 3: Đặc điểm chung của lỡng c Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu các nhóm trao đổi trả lời câu hỏi: + Nêu đặc điểm chung của lỡng c về môi trờng sống cơ quan di chuyển, đặc điểm các hệ cơ quan - Cá nhân tự nhớ lại kiến thức thảo luận nhóm rút ra đặc điểm chung nhất của l- ỡng c 3) Đặc điểm chung của l- ỡng c - Lỡng c là động vật co x- ơng sống thích nghi với đời sống vừa ở nớc vừa ở cạn: + Da trần và ẩm + Di chuyển bằng 4 chân + Hô hấp bằng da và phổi + Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn máu pha nuôi cơ thể + Thụ tinh ngoài nòng nọc phát triển qua biến thái 6 + Là động vật biến nhiệt * Hoạt động 4: Vai trò của lỡng c Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi: + Lỡng c có vai trò gì đối với con ngời? Cho VD + Vì sao nói vai trò tiêu diệt sâu bị của lỡng c bổ sugn cho hoạt động của chim? + Muốn bảo vệ những loài lỡng c có íchh ta cần làm gì? - GV cho HS tự rút ra kết luận - Cá nhân tự nghiên cứu thông tin SGKtr.122trả lời các câu hỏi. - HS tự rút ra kết luận 4) Vai trò của lỡng c - Làm thức ăn cho ngời - Một số lỡng c làm thuốc - Diệt sâu bọ và là động vật trung gian gây bệnh. 4. Củng cố: - GV cho HS nhắc lại nội dung chính của bài 5. Dặn dò: - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục " Em có biết" - Kẻ bảng tr.125 vào vở bài tập --------------------------------------------------------------------------------------------- Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 Tiết 40 Thằn lằn bóng đuôI dài I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS nắm vững các đặc điểm đời sống của thằn lằn. giải thích đợc các đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn. Mô tả đợc cách di chuyển của thằn lằn 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm - Rèn kĩ năng quan sát hình nhận biết kiến thức, kĩ năng hoạt động nhóm 3. Thái độ: 7 - Yêu thích bộ môn. GD ý thức bảo vệ động vật có ích II. Đồ dùng dạy học 1- Giáo viên Tranh cấu tạo ngoài thằn lằn Bảng phụ ghi nội dung bảng tr.125 Các mảnh giấy ghi các câu lựa chọn 2- Học sinh Xem lại đặc điểm đời sống của ếch Kẻ bảng tr.125 SGK và phiếu học tập vào vở bài tập III) Tiến trình lên lớp : 1) ổ n định lớp ( 1 phút) 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Hoạt động 1: Đời sống Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK làm bài tập: So sánh đặc điểm đời sống cảu thằn lằn với ếch đồng - GV kẻ nhanh phiếu học tập lên bảng, gọi 1 HS lên hoàn thành bảng - GV chốt lại kiến thức - Qua bài tập trên GV yêu cầu HS rút ra kết luận - GV cho HS tiếp tục thảo luận: + Nêu đặc điểm sinh sản của thằn lằn? + Vì sao số lợng trứng của thằn lằn lại ít? + Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa gì đối với đời sống ở cạn? - GV chốt lại kiến thức - HS tự thu nhận thông tin kết hợp kiến thức đã học hoàn thành phiếu học tập - 1 HS trình bày trên bảng lớp nhận xét bổ sung - HS thảo luận trong nhóm thống nhất đáp án. - Các nhóm trả lời nhóm khác nhận xét bổ sung - HS tự hoàn thiện kiến thức 1) Đời sống - Môi trờng sống trên cạn - Đời sống: + Sống nơi khô ráo thích phơi nắng + ăn sâu bọ + Có tập tính trú đông + Là động vật biến nhiệt - Sinh sản + Thụ tinh trong + Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp Hoạt động 2: Cấu tạo ngoài và sự di chuyển Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung a- Cấu tạo ngoài - GV yêu cầu HS đọc bảng tr.125 SGK đối chiếu với hình cấu tạo ngoài ghi nhớ các đặc điểm cấu tạo - HS tự thu nhận kiến thức bằng cách đọc cột đặc điểm cấu tạo ngoài - Các thành viên trong 2) Cấu tạo ngoài và sự di chuyển 8 - GV yêu cầu HS đọc câu trả lời chọn lựahoàn thành bảng tr.125 SGK - GV treo bảng phụ gọi HS lên gắn các mảnh giấy - GV chốt lại đáp án - GV cho HS thảo luận: So sánh cấu tạo ngoài của thằn lằn với ếch để thấy thằn lằn thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn? b- Di chuyển - GV yêu cầu HS quan sát H38.2 SGK đọc thông tin SGK tr.125nêu thứ tự cử động của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển - GV chốt lại kiến thức. nhóm thảo luận lựa chọn câu cần điềm để hoàn thành bảng. - đại diện nhóm lên điền bảng các nhóm khác bổ sung - HS dựa vào đặc điểm cấu tạo ngoài của 2 đại diện để so sánh - HS quan sát H38.2 SGK nêu thứ tự các cử động - HS phát biểu lớp bổ sung - Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi đời sống ở cạn ( Nh bảng đã ghi hoàn chỉnh) - Khi di chuyển thân và đuôi tì vào đất, cử động uốn thân phối hợp các chi tiến lên phía trớc D) Củng cố: Hãy lựa chọn những mục tơng ứng của cột A ứng với cột B trong bảng Cột A Cột B 1- da khô, có vảy sừng bao bọc 2- Đầu có cổ dài 3- Mắt có mí cử động 4- Màng nhĩ nằm ở hốc nhỏ trên đầu 5- bàn chân 5 ngón có vuốt a- tham gia sự di chuyển trên cạn b- bảo vệ mắt, có nớc mắt để màng mắt không bị khô c- ngăn cản sự thoát hơI nớc d- phát huy đợc các giác quan, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng e- bảo vệ màng nhĩ, hớng âm thanh vào màng nhĩ E) Dặn dò: - Học bài theo câu hỏi SGK - Xem lại cấu tạo trong của ếch đồng ------------------------------------------------------------------------------------------- Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 9 Tiết 41 Cấu tạo trong của thằn lằn I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS trình bày đợc các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn. so sánh đợc lỡng c để thấy đợc sự hoàn thiện của các cơ quan 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp. - Kĩ năng tự nghiên cứu và hoạt động nhóm - Rèn kĩ năng quan sát hình nhận biết kiến thức, kĩ năng hoạt động nhóm 3. Thái độ: - Yêu thích bộ môn. GD ý thức bảo vệ động vật có ích II. Đồ dùng dạy học 1- Giáo viên -Tranh cấu tạo trong của thằn lằn -Bộ xơng ếch bộ xơng thằn lằn -Mô hình bộ não thằn lằn 2- Học sinh -Đọc trớc bài III) Tiến trình lên lớp : 1) ổ n định lớp ( 1 phút) 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Bài mới: Hoạt động 1: Bộ x ơng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát bộ xơng thằn lằn đối chiếu với H39.1 SGK xác định vị trí các xơng. - GV gọi HS chỉ trên mô hình - GV phân tích xuất hiện xơng sờn cùng xơng mỏ ác lồng ngực có tầm quan trọng lớn trong sự hô hấp ở cạn . - GV yêu cầu HS đối chiếu bộ xơng nêu rõ sự sai khác nổi bật. - HS quan sát H39.1 đọc kĩ chú thích ghi nhớ tên các xơng thằn lằn - HS đối chiếu mô hình x- ơng xác định xơng đầu, cột sống, xơng sờn , các xơng đai và các xơng chi - HS so sánh 2 bộ xơng nêu đợc đặc điểm sai khác cơ bản 1) Bộ xơng - Bộ xơng gồm: + Xơng đầu + Cột sống có các xơng s- ờn + Xơng chi: xơng đai và các xơng chi * Hoạt động 2: Các cơ quan dinh dỡng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - GV yêu cầu HS quan sát H39.2 đọc chú thích xác - HS tự xác định vị trí các hệ cơ quan trên H39.2 2) Các cơ quan dinh dỡng - Hệ tiêu hóa 10 . dọn vệ sinh 5) Dặn dò: - Học bài, hoàn thành thu kế hoạch theo mẫu (SGK tr.119) Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 Tiết 39 Bài 37: đa. 5) Dặn dò: - Đọc trớc bài 43 - Xem lại bài cấu tạo trong của bò sát Lớp Tiết (TKB) Ngày dạy sĩ số Vắng 7B 31 7C 33 7A 34 Tiết 45 bài 43 Cấu tạo trong của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Sinh hoc 7 k2, Bài soạn Sinh hoc 7 k2, Bài soạn Sinh hoc 7 k2

Bình luận về tài liệu bai-soan-sinh-hoc-7-k2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP