Bài giảng DE ON NGHi TET LOP 1

3 66 2
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 21:11

Nhân dịp năm mới cô chúc các con về nhà nghỉ Tết vui vẻ, thêm một tuổi lớn khôn, chăm ngoan, học giỏi, chúc gia đình các con một năm mới An khang, thịnh vợng. Các con về nghỉ Tết nhớ ôn các bài sau: Ngày thứ bảy ( 26 tết ) : - Đọc và viết bài 86 vần ôp, ơp. Bài 87 vần ep, êp. Mỗi vần, tiếng, từ viết một dòng vào vở, bài ứng dụng viết chữ cỡ nhỏ vào vở. - Học thuộc các bảng cộng, trừ cô đã in và trong sách . Ngày chủ nhật ( 27 tết ) : - Đọc và viết bài 88 vần ip, up. Bài 89 vần iêp, ơp. Mỗi vần, tiếng, từ viết một dòng vào vở, bài ứng dụng viết chữ cỡ nhỏ vào vở. - Đọc, viết các số từ 10 đến 20, làm trong vở bài tập toán. Ngày thứ hai ( 28 tết ) : - Đọc và viết bài 91 vần oa, oe. Bài 92 vần oai, oay. Mỗi vần, tiếng, từ viết một dòng vào vở, bài ứng dụng viết chữ cỡ nhỏ vào vở. - Làm bài tập toán trong sách Toán lớp 1: phép cộng dạng 14 + 3 vào vở ô li. Ngày thứ ba ( 29 tết ) : - Đọc và viết bài 93 vần oan, oăn. Bài 94 vần oang, oăng. Mỗi vần, tiếng, từ viết một dòng vào vở, bài ứng dụng viết chữ cỡ nhỏ vào vở. - Làm bài tập toán trong sách Toán lớp 1: phép trừ dạng 17 - 3 trong sách vào vở ô li. Ngày thứ t ( 30 tết ) : - Đọc và viết bài 90 Ôn tập. Mỗi vần, tiếng, từ viết một dòng vào vở, bài ứng dụng viết chữ cỡ nhỏ vào vở. - Làm bài tập toán trong sách Toán lớp 1: phép trừ dạng 17 - 7 trong sách vào vở ô li. Trờng TH Tân Liễu Tên: Đề kiểm tra kết quả học tập của học sinh Môn : Toán lớp 1 Bài 1: Viết các số từ 10 đến 20: Bài 2 Viết số : a/ Mời một: b/ Mời hai: . c/ Mời lăm: . d/ Hai mơi Bài 3:Viết theo mẫu: a/ Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị b/ Số 16 gồm .chục và đơn vị c/ Số 20 gồm chục và đơn vị. Bài 4: a/ Số liền sau của số 15 là . b/ Số liền sau củ số 12 là Bài 4 Tính 14 2 + 15 3 + 13 2 16 3 16 6 17 7 14 4 15 5 . . . Bài 5: Tính . 16 + 2 = 16 - 5 = . 18 - 3 = . 15 - 4 = . 19 - 9 = 12 + 3 = 19 - 4 = . 17 - 6 = . 13 - 3 = . 18 - 8 = Bài 6: Tính : 17 - 5 + 2 = . 18 - 4 + 3 = . 17 + 2 - 6 = . 12 + 5 - 2 = 11 + 2 + 3 = . 15 - 2 + 6 = . 14 - 3 + 5 = . 17 - 4 + 2 = . Bài 3: Viết phép tính thích hợp Có : 12 vở Đã dùng : 2 vở Còn : . vở Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Có :2 gà trống Có :7 gà mái Có tất cả : con gà ? Bài giải . . Bµi 3: a/ Khoanh vµo sè lín nhÊt : 15, 19 , 12 , 16 b / Khoanh vµo sè bÐ nhÊt : 17, 14, 11, 10 . là Bài 4 Tính 14 2 + 15 3 + 13 2 16 3 16 6 17 7 14 4 15 5 . . . Bài 5: Tính . 16 + 2 = 16 - 5 = . 18 - 3 = . 15 - 4 = . 19 - 9 = 12 . 12 + 3 = 19 - 4 = . 17 - 6 = . 13 - 3 = . 18 - 8 = Bài 6: Tính : 17 - 5 + 2 = . 18 - 4 + 3 = . 17 + 2 - 6 = . 12 + 5 - 2 = 11 + 2 + 3 = . 15 - 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng DE ON NGHi TET LOP 1, Bài giảng DE ON NGHi TET LOP 1, Bài giảng DE ON NGHi TET LOP 1

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-on-nghi-tet-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP