Tài liệu bài 8 ;các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

19 65 0
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 20:12

Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ toán lớp 7A TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU 1. Kiểm tra bài cũ - Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác? A C B D F E - Trên hình vẽ có hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao? ∆ABC = ∆DEF (c.g.c) c.g.c C E D F B A C TAM GIÁC TAM GIÁC VUÔNG E D F A C B E D F A C B g.c.g Cạnh huyền- góc nhọn g.c.g c.g.c c.c.c A B C D E F Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Cần thêm điều kiện nào thì ∆ABC = ∆DEF (c-g-c) A B C BC = EF Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG C B A P N M Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng với một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Cần thêm điều kiện nào thì ∆ABC = ∆MNP (g-c-g) AB = MN Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG C B A P N M Cần thêm điều kiện nào thì ∆ABC = ∆MNP (cạnh huyền – góc nhọn) AC = MP - Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau - Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau B A C E D F B A C E D F B A C E D F c.g.c g.c.g Cạnh huyền- góc nhọn Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Hình 143 D F E K Hình 144 N M O I Hình 145 Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao? ?1 ?1 / / A C B H ∆OMI và ∆ONI có: OMI=ONI = OI chung MOI=NOI(gt) => OMI = ONI(c¹nh hun -gãc ∆ ∆ nhän) O 90 ∆ DKE và ∆ DKF có: DKE=DKF= DK chung EDK=FDK(gt) => DKE = DKF (g-c-∆ ∆ g) O 90 ∆ABH và ∆ACH có: AH chung AHB=AHC= BH=CH (gt) => ABH = ACH (c.g.c)∆ ∆ O 90 • Hai tam giác vuông ABC và DEF có • AC = DF = 6cm; • BC=EF = 10cm; • • Em hãy d đoán: ự hai tam giác này có b ng nhau ằ không? ∆ABC = ∆DEF D F E 6 10 A C B 6 10 D E F HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1. Cho ∆ABC vuông ở A. Tính AB biết BC =a, AC =b Nhóm 2. Cho ∆DEF vuông ở D. Tính DE biết EF =a, DF =b 2 2 2 2 2 2 a AB b AB a b ⇒ = + ⇒ = − 2 2 2 BC AB AC = + (định lý Py ta go) LG: Ta có ∆ABC có A = 90 0 nên 2 2 2 2 2 2 a DE b DE a b ⇒ = + ⇒ = − 2 2 2 EF DE DF = + LG: Ta có ∆DEF có D = 90 0 nên Hai ∆ABC và ∆DEF có bằng nhau không? Vì sao? ∆ABC = ∆DEF (c.c.c) hoặc ∆ABC = ∆DEF (c.g.c) (định lý Py ta go) A B C D E F a b b a TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. . . này bằng với cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông (lưu ý đến hai trường hợp đặc biệt) - Làm bài tập 65, 66 SGK TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bài 8 ;các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, Tài liệu bài 8 ;các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, Tài liệu bài 8 ;các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-8-cac-truong-hop-bang-nhau-cua-tam-giac-vuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP