Gián án Tập đọc 1 lũy tre

7 92 0 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 20:11

Giáo viên :Võ Mỹ Hằng Tiếng Việt lớp 1 Th t ngy 21 thỏng 4 nm 2009 Kim tra bi c 2/ Trả lời câu hỏi : Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu ? 1/ ọc b i Hồ Gươm Từ trên cao nhin xuống Hồ Gươm trông như thế nào ? ` Tập đọc: Mỗi sớm mai thức dậy Luỹ tre xanh ri rào Ngọn tre cong gọng vó Kéo mặt trời lên cao. Nhưng trưa đồng đầy nắng Trâu nằm nhai bóng râm Tre bần thần nhớ gió Chợt về đầy tiếng chim. Thứ tư ng y 21 tháng 4 n m 2009 Luỹ tre Nguyễn Công Dương (Trích) Luỹ tre gọng vó ` bần thần Mỗi sớm mai thức dậy Luỹ tre xanh ri rào Ngọn tre cong gọng vó Kéo mặt trời lên cao. Tập đọc: Luỹ tre ( Nguyễn Công Dương ) Nhưng trưa đồng đầy nắng Trâu nằm nhai bóng râm Tre bần thần nhớ gió Chợt về đầy tiếng chim. ` Tập đọc: Luỹ tre 2/ iêng hay yêng ? 1/* tiếng trong bài có vần iêng ? * tiếng ngoài bài có vần iêng ? Lễ hội cồng ch . ở Tây Nguyên. Chim biết nói tiếng người. iêng yêng HOÏC GIOÛI . Tập đọc: Luỹ tre ( Nguyễn Công Dương ) Nhưng trưa đồng đầy nắng Trâu nằm nhai bóng râm Tre bần thần nhớ gió Chợt về đầy tiếng chim. ` Tập đọc: Luỹ tre. Thứ tư ng y 21 tháng 4 n m 2009 Luỹ tre Nguyễn Công Dương (Trích) Luỹ tre gọng vó ` bần thần Mỗi sớm mai thức dậy Luỹ tre xanh ri rào Ngọn tre cong gọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tập đọc 1 lũy tre, Gián án Tập đọc 1 lũy tre, Gián án Tập đọc 1 lũy tre

Bình luận về tài liệu gian-an-tap-doc-1-luy-tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP