Bài soạn Lịch Sử 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

4 64 0 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 18:11

Sở GD – ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ********* ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHẴN: Câu 1 (4,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939? Câu 2 (3,0 điểm) Vì sao nói Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 “đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Cách mạng Việt Nam”? Câu 3 (3,0 điểm) Trình bày sự thành lập, mục đích hoạt động và quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN )? -----------------------------HẾT----------------------------- Sở GD – ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ********* ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ LẺ: Câu 1 (4,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 – 1941? Câu 2 (3,0 điểm) So sánh cương lĩnh chính trị (2 – 1930) và luận cương chính trị(10 – 1930) để thấy rõ sự đúng đắn, sáng tạo của văn kiện trước và sự hạn chế của văn kiện sau? Câu 3 (3,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động, vai trò của tổ chức Liên Hợp Quốc? -----------------------------HẾT----------------------------- Sở GD – ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ********* ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút ĐỀ CHẴN: Câu Nội dung Điểm 1 (4 đ) * Hoàn cảnh lịch sử: - 11- 1939, Hội nghị BCH TW Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. * Nội dung: - Xác định NV, mục tiêu trước mắt là đánh đổ ĐQ và tay sai, làm cho ĐD hoàn toàn ĐL. - Tạm gác khẩu hiệu CMRĐ  tịch thu RĐ của ĐQ và địa chủ phản bội quyền lợi DT…, lập CP’ dân chủ cộng hòa. - Mục tiêu, PP đấu tranh: chuyển từ ĐT đòi dân sinh, DC sang ĐT trực tiếp đánh đổ CQ ĐQ và tay sai; từ HĐ hợp pháp, nửa hợp pháp  bí mật, bất hợp pháp. - Đề ra chủ trương thành lập MTTNDT phản đế ĐD. * Ý nghĩa: Đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu, đưa ND ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước. 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 (3 đ) So với thời kì 1936-1939, tình hình TG và trong nước có nhiều thay đổi….Để phù hợp với hoàn cảnh đó, Đảng ta chủ trương chuyển hướng ĐT: - Xác định NV, mục tiêu trước mắt là đánh đổ ĐQ và tay sai, làm cho ĐD hoàn toàn ĐL thay cho NV ĐT chống CĐ phản động thuộc địa, chống PX, chống nguy cơ CT, đòi tự do, dân sinh, DC, cơm áo, hòa bình (1936-1939). - Tạm gác khẩu hiệu CMRĐ  tịch thu RĐ của ĐQ và địa chủ phản bội quyền lợi DT, chống tô cao, lãi nặng. - Hình thức, PP đấu tranh: chuyển từ HĐ hợp pháp, nửa hợp pháp  bí mật, bất hợp pháp. - Thành lập MTTNDT phản đế ĐD thay cho MTDC ĐD 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3 (3 đ) * Hoàn cảnh ra đời: - Xu thế chung của các khu vực trên TG là đẩy mạnh sự hợp tác với nhau để phát triển ( EU). - Các nước ĐNA muốn hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn. - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước ĐNA (ASEAN) ra đời tại Băng Cốc (Thái Lan), gồm 5 nước sáng lập: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Philippin và Thái Lan. * Mục đích hoạt động: - Thúc đẩy sự phát triển KT, VH trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. - Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các vụ tranh chấp bằng BP hoà bình, hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực KT, VH, XH * Quá trình hoạt động: - 1967 – 1976: ASEAN là một tổ chức còn non yếu, hoạt động lỏng lẻo và chưa có ảnh hưởng lớn. - Từ sau Hiệp ước Bali (Inddônêxia, tháng 2/1976) đến nay: ASEAN hoạt động khởi sắc hơn, có ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên TG: + Tháng 1/1984, Brunây gia nhập ASEAN + Tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức. + Tháng 9/1997, Lào và Mianma là thành viên thứ 8 và 9 của ASEAN + Tháng 4/1999, Campuchia được kết nạp, nâng tổng số thành viên của ASEAN lên 10 nước. 1 0,5 0,5 1 Sở GD – ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ********* ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Lịch sử – Khối: 12 Thời gian: 45 phút ĐỀ LẺ: Câu Nội dung Điểm 1 (3 đ) * Hoàn cảnh lịch sử: - 28-1-1941, NAQ về nước trực tiếp lãnh đạo CMVN, Người triệu tập HN TW Đảng lần thứ 8 từ 10  19-5-1941 tại Pác Bó ( Hà Quảng – Cao Bằng) * Nội dung: - Xác định NV chủ yếu trước mắt là GPDT - Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu CMRĐ  giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng, TL nước VNDCCH . - HN quyết định thành lập MT Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) và giúp đỡ việc thành lập MTDTTN ở Lào và CPC. - Hình thái KN VT: đi từ KN từng phần lên tổng KN, coi chuẩn bị KN là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân. * Ý nghĩa: Hoàn chỉnh chủ trương đề ra tại HN TW tháng 11-1939 nhằm giải quyết vấn đề số 1 là ĐLDT. 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 (3 đ) * Bảng so sánh: Nội dung Cương lĩnh (NAQ, 3/2/1930) Luận cương (Trần Phú, 10/1930) 2 GĐ của CMVN CMTS dân quyền và CMXHCN CMTS dân quyền và CMXHCN Nhiệm vụ CM Chống ĐQ, chống PK Đánh đổ PK, đánh đổ ĐQ Lực lượng CM Công – nông, liên lạc với trí thức, tiểu tư sản, trung nông Công - nông Vai trò LĐ của Đảng Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN Vị trí CM Là bộ phận của CMTG Quan hệ mật thiết với CMTG Phương pháp CM Tập hợp t/c quần chúng ĐT NX: Luận cương CT tiếp thu những vấn đề cơ bản của văn kiện TL Đảng và bổ sung thêm phương pháp CM, song 2 vấn đề nhiệm vụ và lực lượng của CMTS dân quyền còn hạn chế: Đặt nhiệm vụ chống PK lên trên chống ĐQ và không thấy khả năng CM của các tầng lớp khác trong XHVN. Những hạn chế này phái trải qua 1 quá trình ĐT trong thực tiễn mới khắc phục được. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 3 (3 đ) * Hoàn cảnh: HN quốc tế với sự tham gia của đại diện 50 QG tại Xan Phranxico (Mĩ) họp từ ngày 25-4  26-6-1945 đã thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức LHQ… * Mục đích: duy trì hòa bình, an ninh TG và phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác…. * NT hoạt động: + Các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết. + Tôn trọng nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước. + Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. + Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình + Chung sống hòa bình với sự nhất trí lớn của 5 nước lớn: LX, M, A, P, TQ * 6 cơ quan: Đại hội đồng, HĐ bảo an, Tòa án QT, Ban thư kí… * Vai trò: - Là diễn đàn QT vừa hợp tác, vừa ĐT nhằm duy trì hòa bình và an ninh TG. 0,75 0,5 1 0,75 - Giải quyết nhiều tranh chấp và xung đột khu vực, thúc đẩy các MQH hữu nghị, nhân đạo… . )? -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - HẾT -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Sở GD – ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ********* ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Lịch sử. Quốc? -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - HẾT -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Sở GD – ĐT Quảng Ninh Trường THPT Tiên Yên ********* ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Lịch Sử 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011, Bài soạn Lịch Sử 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011, Bài soạn Lịch Sử 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Bình luận về tài liệu bai-soan-lich-su-12-de-thi-dap-an-hk1-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP