Bài soạn Câu khiến

13 46 0 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 18:11

Phòng GD-Đào tạo Đại Lộc Trường tiểu học Hồ Phước Hậu Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Luyện từ và câu 1.Bài cũ : Câu 1 :Tìm những từ cùng nghĩa và trí nghĩa với từ dũng cảm ? Câu 2 :Đặt câu với từ dũng cảm ? Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu: Câu khiến I.Nhận xét : 1.Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì ? Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng : -Mẹ mời sứ giả vào đây cho con! Dùng để nhờ mẹ gọi sứ giả vào. 2.Cuối câu in nghiêng có dấu chấm than. 3.Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy. 2.Cuối câu in nghiêng có dấu gì ? Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến • Ghi nhớ : • 1. Câu khiến, (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,…của người nói, người viết với người khác. • 2.Khi viết cuối câu khiến có dấu chấm than(!) hoặc dấu chấm . Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến Luyện tập: 1.Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau : b.Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng: “Có đau không,, chú mình ?Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu!” Hà Đình Cẩn c.Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa,tiến sát về phía thuyền vua.Nó đứng nổi lên mặt nước và nói : -Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương ! Sự tích hồ Gươm d.Ông lão nghe xong bảo rằng : - Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta. Cây tre trăm đốt a. Cuối cùng nàng quay lại bảo thị nữ : Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta. Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến a.Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta. b. -Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé! -Đừng có nhảy lên boong tàu!” c. -Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương ! d.- Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta. Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến Luyện tập : 2.Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em. 3.Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn,với anh chị hoặc với cô giáo( thầy giáo). Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến • Ghi nhớ : • 1. Câu khiến, (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,…của người nói, người viết với người khác. • 2.Khi viết cuối câu khiến có dấu chấm than(!) hoặc dấu chấm . Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến Trò chơi : Rung chuông vàng Chọn ý đúng ở mỗi câu sau rồi ghi chữ cái đặt trước ý đúng vào bảng con: Câu 1: Câu khiến là câu dùng để : A. Kể lại sự việc đã được nghe. B. Nêu yêu cầu, đề nghị,mong muốn của người nói người viết. C.Nêu lên cảm xúc của người nói, người viết. Câu 2: Những cây sau đây câu nào không phải câu khiến : A.Những tôi vẫn phải tìm bằng được vé để biết phải xuống ga nào chứ ! B.Xin ngài hãy xuất trình vé. C.Chiều nay các em hãy đi lao động . Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến Trò chơi : Rung chuông vàng . gì ? Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến • Ghi nhớ : • 1. Câu khiến, (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,…của. 2.Khi viết cuối câu khiến có dấu chấm than(!) hoặc dấu chấm . Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 Luyện từ và câu Câu khiến Luyện tập: 1.Tìm câu khiến trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Câu khiến, Bài soạn Câu khiến, Bài soạn Câu khiến

Bình luận về tài liệu bai-soan-cau-khien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP