Bài soạn tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 52
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 11:11

Mô tả: I. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2 / : Trong một sân gà vòt có 60 con . Biết số gà bằng 3 lần số vòt . Hỏi bao nhiêu con gà , bao nhiêu con vòt ? Hãy tóm tắt đầu bài Gọi x là số con vòt 3 x là số con gàø Đk x > 0, nguyên Lập phương trình ? Câu 1 / : Em hãy phát biểu các bước để giải toán bằng cách lập phương trình . Ta có phương trình 3x + x = 60 GIẢI Gọi x là số con vòt . 3 x là số con gà Đk: x > 0, nguyên Ta có phương trình 3x + x = 60 ⇔ 4 x = 60 ⇔ x = 15 Vậy số vòt là 15 con Số gà là 15 . 3 = 45 con x = 15 có thoả mãn các điều kiện của ẩn không ? (thoả đ k , nhận) Hà Nội Nam Đònh 90km 35km/h 45km/h Sau 24 / = h 2 5 Ví dụ : Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Nam Đònh với vận tốc 35 km / h . Sau đó 24 phút , trên cùng tuyến đường đó một ô tô đi từ Nam Đònh về Hà Nội với vận tốc 45 km / h . Biết quãng đường Hà Nội - Nam Đònh là 90 km . Hỏi sau bao lâu , kể từ khi xe máy khởi hành , hai xe gặp nhau ? Trong toán chuyển động có những đại lượng nào ? Công thức liên hệ giữa 3 đại lượng đó như thế nào ? Việc lập bảng giúp ta phân tích bài toán dễ dàng hơn Kế hoạch Thực tế Tổng số áo Năng suất / ngày Thời gian/ngày Các dạng chuyển động Xe máy ô tô s : Quãng đường (km ) v :Vận tốc (km /h ) t : Thời gian (h) Số tiền chưa kể VAT Số tiền kể VAT Loại hàng thứ 1 Loại hàng thứ 2 Cả hai loại hàng Hà Nội Nam Đònh 90km 35km/h 45km/h Sau 24 / = h 35 km / h 45 km / h x ( h ) x - ( h) 2 5 2 5 35 x( km ) 45 (x - ) km 2 5 90 km 90 km Ta có phương trình : 35x + 45 ( x - ) = 90 2 5 Đ k : 2 5 x ≥ Xe máy Ô tô Quãng đường (km ) Vận tốc (km /h ) Thời gian (h) GIẢI Gọi x h là thời gian xe máy đi để gặp nhau Đk: x > 0. Và (x - ) h là thời gian xe ô tô đi để gặp nhau Đk: x > Quãng đường xe máy đi để gặp nhau là : 35 (km) Theo đề bài ta có phương trình : Quãng đường xe ô tô đi để gặp nhau là : 2 5 2 5 ( 2 45 )( ) 5 x km− 35 x + = 90 ( 2 45 ) 5 x − GIẢI Ta có phương trình ⇔ 35x + 45 x - 18 = 90 ⇔ 80x = 90 + 18 Vậy thời gian xe máy đi để gặp nhau là =1 h 21 / x = có thoả mãn các điều kiện của ẩn không ? ( thoả đ k , nhận) 35 x + = 90 ( 2 45 ) 5 x − ⇔ 80x = 108 ⇔ x = 108 80 ⇔ x = 27 20 27 20 h 27 20 . > 0, nguyên Lập phương trình ? Câu 1 / : Em hãy phát biểu các bước để giải toán bằng cách lập phương trình . Ta có phương trình 3x + x = 60 GIẢI Gọi x. XÉT : Hai cách giải có đáp số như nhau Cách giải sau dài hơn . Cách giải trước dễ làm hơn So sánh hai cách giải ? 90 áo 120 áo x ngày x - 9 90 x BÀI ĐỌC

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Bài soạn tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Bài soạn tiết 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-tiet-51-giai-bai-toan-bang-cach-lap-phuong-trinh

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.2579300403595 s. Memory usage = 18.58 MB