Bài giảng KE HOACH Y TE HOC DUONG

18 1,850 19 Gửi tin nhắn cho Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú

Đỗ Anh Tú

Tải lên: 11,624 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2013, 06:11

+PP 1 Phòng Giáo Dục Văn Chấn Trờng tiểu học Sơn a Kế hoạch y tế học đờng năm học 2007 2008 ngời lập kế hoạch: Bùi Thị Hiền phần A: điều tra cơ bản I/ Đặc Điểm tình hình 1. Số l ợng: - Tổng số lớp - Tổng số học sinh : .em - Nữ: . em - dân tộc em - Tổng số phòng học: .Phòng: Trong đó + Kiên cố : phòng + Bán kiên cố : phòng +Tạm : phòng - Tổng số bảng hợp vệ sinh : . chiếc 2. Thuận lợi khó khăn a/ thuận lợi : Ban giám hiệu nhà trờng đả quan tâm chỉ đạo sát xao , tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác y tế học đờng. Có ban chăm sóc sức khôẻhạt động đều tay. Nhà trơng đã xây dựng đợc nề nếp thể dục vệ sinh ,môi trờng xanh sạch đẹp, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất . b/ Khó khăn : Hoàn cảnh kinh tế địa phơng còn nghèo nàn, hộ đói còn nhiều tập tục lạc hậu cũng ảng hởng không nhỏ đến chất lợng cuộc sống và sức khoẻ h/s. II/ Danh sách ban chăm sóc sức khoẻ. STT Họ và tên chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú 1 2 3 4 7 Đ/C giáo viên Hiệu trởng Trởng ban TPT- Phó ban CTCĐ- uỷ viên Uỷ viên Chỉ đạo chung Làm công tác tham m- u, xây dựng kế hoạch, trực tiếp đôn đốc kiểm tra công tác y tế học đờng. - Th ký, kết hợp kiểm tra - - chăm sóc giáo dục 2 5 chủ nhiệm Ông đại diện phụ huynh H/S Uỷ viên sức khoẻ qua chính khoá ,ngoại khoá. -Kết hợp vận động, thúc đẩy phông trào. Nhiệm vụ của ban chăm sóc sức khoẻ 1.Tham mu cho lãnh đạo nhà trờng, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ h/s và giáo viên. 2.Cuối mỗi kỳ, mỗi năm làm báo cáo theo quy định . 3. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao sự hiểu biết về giữ gìn sức khoẻ, bảo vệ môi trờng. 4. Vận động và thực hiện bảo hiểm y tế h/s. Sử dụng hợp lý quỹ bảo hiểm y tế để tại trờng. Phần B Kế hoạch cụ thể Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&YThọc đờng huyện, trên cơ sở những thành quả nhà trờng đã đạt đợc năm học năm học trớc,\ttrờng phấn đấu xây dựng theo mô hình trờng nâng cao sức khoẻ với các tiêu chí sau: -Trờng quan tâm chăm sóc sức khoẻ h/s, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. - Tạo một môi trờng lành mạnh , xanh sạch đẹp - Cải thiện dịch vụ y tế trờng học. - Thực hiện chơng trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (cho g/v & h/s ) I/Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ -Trởng ban: 1đ/c trong ban giám hiệu . - Thờng trực : đ/c tổng phụ trách kiêm nghiệm. - Thành viên khác: * Các đ/c gvcn * 1 đại diện uy viên th ký * 1 đ/c đại diện phụ huynh(Có quyết định kèm theo ) II/Xây dựng phòng chăm sóc sức khoẻ . 3 - Có 1 phòng sức khoẻ - Có 2 tủ thuốc CTĐ có đủ thuốc phòng và sơ cứu. - Có đủ các thiết bị cần thiết : bàn, giờng , tủ, - Có đủ dụng cụ y tế: cáng , nẹp ,panh, kéo, chậu, khay, bình đựng n- ớc. - Có đủ hồ sơ sổ sách: * Sổ kế hoạch y tế học đờng. * Sổ cấp phát thuốc. * Sổ theo dõi khám bệnh và nghỉ ốm của h/s. * Sổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.(Nếu có bếp A) III/Nội dung hoạt động 1- công tác tuyên truyền giáo dục - Thông qua các môn học chính khoá , ngoại khoá, và các buổi chào cờ hàng tuần tuyên truyền giáo dục h/s biết giữ gìn sức khoẻ, vệ sinh môi trờng , phòng chống bệnh tật thông thờng. - Tham gia bảo hiểm . - Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ sức khoẻ ; - Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc, tuyên dơng những tập thể , cá nhân có thành tíchthực hiện tốtnề nếp vệ sinh. 2- Chăm sóc y tế - Chăm sóc và sơ cứu bệnh thông thờng và trờng hợp bị thơng, trờng hợp cần thiết phải đa đi viện . - Kết hợp với y tế khám bệnh định kỳ phát hiện một số bệnh thông thờng báo cho gia đình h/s biết. - Tiêm phòng đầy đủ. - Tham gia chơng trình phòng chống một số bệnh học đờng nh:bệnh mắt, răng miệng, cong vẹo. 3- Vệ sinh an toàn dinh dỡng *Đối với học sinh -H/S đến trờng ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ , có đủ giày dép mũ, ấm về mùa đông không ăn quà vặt, hút thuốc lá, có đủ nớc chín, nớc sạch sử dụng. * Vệ sinh trờng lớpDuy trì tốt nề nếp thể dục vệ sinh hàng ngày , giữ gìn trờng lớp luôn khang trang sạch đẹp. vệ sinh khu cảnh tuầbuổi vào thứ 3 & thứ 5; vệ sinh hố xí hố giảrác thờng xuyên. có đầy đủ dụng cụ vệ sinh. * Vệ sinh thiết bị học tập Có bàn ghế hợp vệ sinh hiệu số sử dụng 22- 25 cm Bảng sẫm mầu, không loá, phấn viết không bụi, khăn lau ẩm 4 hớng dẫn h/s ngồi viết đúng t thế, mỗi kỳ đổi chỗ 1-2 lần. *Vệ sinh môi trờng. -Có đủ công trình vệ sinh , dụng cụ vệ sinh, có nớc sạch;Trang trí lớp đẹp , đúng quy định. Duy trì tốt phong trào xanh sạch đẹp, cây xanh bóng mát đủ độ che ,xây dựng 1 vờn thuốc nam đa vào sử dụng. * vệ sinh thể thao - Chơi trò chơi có ích , an toàn, cấm trò chơi có hạinh chơi khăng,. - Có đủ dụng cụ phơng tiện thể thao nh gôn bóng đá, hố cát, . * Công tác chăm sóc sức khoẻ huấn luyện - Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ ( có quyết định kèm theo) - Tổ chức đội cờ đỏ đội tuyên truyền măng non thờng xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện tốt nề nếp thể dục vệ sinh. -Tổ chức huấn luyện cho 100%số g/v và cán bộ đội về kỹ năng tuyên truyền và các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ. *Quy định nề nếp vệ sinh 1/Trực nhật: Trớc giờ thể dục buổi sáng , truy bài đầu giờ chiều 2/ Vệ sinh khu cảnh: chia khu vực vệ sinh cho từng lớp quản lý. Hàng tuần vệ sinh thờng kỳ 2 buổi vào thứ .& thứ ., quét dọn và sử lý rác thờng xuyên. 3/Vệ sinh hố xí , hố giải: Có phân công làm vệ sinh mỗi ngày 2 lần theo lịch định kỳ.giáo dục các em có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng.c * Chỉ tiêu phấn đấu - 100%các lớp có nề nếp thể dục vệ sinh tốt. - Có . % Số học sinh đạt sức khoẻ loại A .% số học sinh đạt sức khoẻ loại B - Trờng thực hiện theo tiêu chí trờng nâng cao sức khoẻ, xếp loại . Phần C. Chơng trình công tác 5 Ngày tháng Nội dung công việc Biện pháp Bổ x.k/h RKN Tháng 9 Tuần1 Tuần 2- 3-4 Tháng 10 Tuần 1-2 Tuần 3 Tuần 4 Tháng 11 Tuần 1- 4 - xây dựng nề nếp vệ sinh, phân công khu vực vệ sinh, T tuần - Xây dựng nề nếp vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, khu cảnh, - Xây dựng nề nếpthể dục buổi sáng, TD giữa giờ, hát múa tập thể . -Xây dựngnhà bếp vệ sinh an toàn thực p. - Tiếp tục xây dựng và củng cố tốt các nề nếp TD, VS, ra vào lớp. - Xây dựng nề nếp vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng. - Làm các công trình măng non, Trang trí lớp học đẹp , đúng mẫu. - đào và sửa hố rác sử lý rác. -Tiếp tục củng cố và giữ vững các nề nếp thể dục , vệ sinh, -Thành lập đội cờ đỏ Kết hợp với lớp trực tuần làm tốt khâu Kt _ Hàng tuần có đánh giá xếp loại - Phát huy tính tích cực của đội cờ đỏ kết hợp với lớp trực tuần theo dõi đôn đốc hàng ngày. - Hàng tuần, hàng tháng có đánh giá xếp loại. - Tuyên dơng , góp ý kịp thời để động viên phong trào. - Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc. 6 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tháng 12 Từ tuần 1 đến tuần 4 Tuần2 Tuần 3 =4 Tháng1 Tuần1 đến tuần3 - Duy trì tốt nề nếp vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng. - Chăm sóc và quy hoạch đẹp , trồng thêm thuốc nam. - xây dựng nhà bếp vệ sinh an toàn thực phẩm. - Sửa hố và sử lý rác, dãy cỏ xung quanh nhà vệ sinh . -Tiếp tục duy trì tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, phong trào xanh sạch đẹp, chăm sóc tốt vờn thuốc nam - Tuyên truyềnvề phòng chống bệnh và vệ sinh mùa đông. - Kiểm tra về khoảng cách mắt nhìn bảngvà ánh sáng lớp học, việcđổi chỗ cho H/S -Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lợng nề nếpTD, VS , vui chơi .chăm sóc cây xanh , bóng mát bồn - KT đồ dùng VS - Tăng cờng công tác tuyên truyền qua đội TTMN. -Phân công cụ thể, h- ớng dẫn từng lớp làm vờn. -kiểm tra đột xuất, và KT thờng kỳ. - Phân công làm việc theo lịch. - Phát huy vai trò tự quản của độiCđỏ -Đánh giá xếp loạith- ờng kỳ. -Tuyên truyền qua cácbuổichàocờ,qua hoạt động đội TTMN - Phát huy tính tích cực đội cờ đỏ và đội tự quản các lớp. 7 Tuần4 Tháng2 Tuần1 Tuần 2 Tuần3-4 Tháng 3 Tuần1 Tuần2 Tuần3 Tuần4 hoa cây cảnh . - Tích cực phòng chống bệnh sởi, cúm - Sơ kết học kỳ I - Thực hiệncông tác tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc công tác vệ sinh phòng bệnh. - Triển khai thực hiện chuyên hiệu thầy thuốc nhỏ tuổi - An toàn thực phẩm - An toàn giao thông. -Trồng và sử dụng thuốc nam - Tiếp tục duy trì nề nếp thể dục vệ sinh. - Tổ chức múa hát vui chơi lành mạnh ,cấm các trò chơi có hại. - Tuyên truyền cách phòng chống các bệnh mùa xuân, hè - Chú ý Vệ sinh công cộng, sử lý rác thải, khơi thông cống rãnh. - Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại kỳ I. Tái giảng k II -Thờng xuyên kiểm tra đôn đốc. -Kết hợp chặt chẽcác lực lợng GD trong và ngoài nhà trờng. Làm tốt công tác nêu gơng điển hình. - Cho H/S mang theo nớc uống , cấm đi tắm suốikhi đến tr- ờng. 8 Tháng4 Tuần1,2 Tuần3,4 Tháng 5 Tuần1-2 Tuần 3- 4 -Duy trì thật tốtcác nề nếp đã xây dựng. - Luôn Giữ gìn vệ snh trờng lớp luôn khang trang sạch đẹp. - Tích cực phòng chống các bệnh mùa hè - Tập huấn sơ cấp cứu chết đuối, băng bó . -Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lợng công tác y tế trờng học. - công tácđánh giá xếp loại thi đua. làm báo cáo tổng kết. - Kết hợp chặt chẽ ban chăm sóc sức khoẻ chăm sóc sức khoẻ h/s, c/b, g/v. - Mua thêm thuốc bổ xung. - kết hợp chặt chẽcác thành viên ban chăm sóc sức khoẻ,` 9 PhÇn D. XÕp lo¹i thi ®ua c¸c th¸ng STT Líp T9 10 11 12 1 2 3 4 5 CN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 . sức khoẻ huấn luyện - Thành lập ban chăm sóc sức khoẻ ( có quyết định kèm theo) - Tổ chức đội cờ đỏ đội tuyên truyền măng non thờng xuyên kiểm tra đôn. 29 30 Sơn A ng y .tháng năm 2007 Ngời lập koạch Bùi Thị Hiền Duyệt của nhà trờng 11 ‘ PhÇn E. PhÇn ghi chÐp *Néidung tuyªn truyÒn Ng y th¸ng n¨m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng KE HOACH Y TE HOC DUONG, Bài giảng KE HOACH Y TE HOC DUONG, Bài giảng KE HOACH Y TE HOC DUONG

Bình luận về tài liệu bai-giang-ke-hoach-y-te-hoc-duong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP