Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội

69 440 1
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 09:28

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội . (1994-1998). Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội. Để hoàn thành bản chuyên. động kinh doanh xuất nhập khẩu và Marketing xuất khẩu. 1 Phần II: Thực trạng tình hình kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nam Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội, Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần XNK Nam Hà Nội, Sự tồn tại khách quan của TMQT, Đặc trng của hoạt động kinh doanh xuất khẩu Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh xuất khẩu., Cơ sở của xuất khẩu. Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu., Nghiên cứu và lựa chọn thị trờng xuất khẩu, Xác định chiến lợc thâm nhập thị trờng xuất khẩu., Lựa chọn phơng thức thâm nhập thị trờng xuất khẩu Quyết định về sản phẩm và giá cả, Đàm phán giao dịch và ký kết hợp đồng, Yếu tố kinh tế Yêu tố về văn hoá - xã hội. Môi trờng luật pháp và chính trị. Môi trờng cạnh tranh. Bối cảnh nền kinh tế thế giới, Quan hệ thơng mại quốc tế của Việt Nam với nớc ngoài, Khái quát tình hình xuất khẩu của Việt Nam từ 1994-1998, Quá trình hình thành và phát triển, Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty SIMEX, Đặc điểm và nội dung hoạt động kinh doanh của công ty SIMEX Tình hình về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật:, Tổ chức hoạt động xuất khẩu của công ty ., Tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty SIMEX từ 1994-1998, Chính sách sản phẩm xuất khẩu., Cơ cấu thị trờng xuất khẩu, Chính sách kênh phân phối hàng xuất khẩu của công ty SIMEX Mục tiêu phát triển, Phơng hớng phát triển của công ty Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trờng, Lựa chọn thị trờng mục tiêu, xác định chiến lợc kinh doanh và chính sách Marketing, Ký kết hợp đồng xuất khẩu. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn