Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 931
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 23:11

Mô tả: ĐỀ THI HKII (2008-2009) MÔN:LỊCH SỬ LỚP 8 (45 PHÚT) Câu 1(3 điểm): Hoàn cảnh,nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5/6/1862 ? Câu 2(4 điểm): So sánh các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo mẫu sau: Tên khởi nghĩa Thời gian Lãnh đạo Địa bàn hoạt động Điểm mạnh Câu 3(3 điểm): Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỷ XIX.Nội dung một số đề nghị cải cách. Vì sao các đề nghị cải cách không thực hiện được ? . ĐỀ THI HKII (20 08- 2009) MÔN:LỊCH SỬ LỚP 8 (45 PHÚT) Câu 1(3 điểm): Hoàn cảnh,nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5/6/ 186 2 ? Câu 2(4 điểm):. điểm): Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỷ XIX.Nội dung một số đề nghị cải cách. Vì sao các đề nghị cải cách không thực hiện được ?

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII, Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII, Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Trang Là Em
Trang Là Em Vào lúc 09:19 pm 26/04/2014

de wao ngan

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-thi-mon-su-lop-8-hkii

Đăng ký

Generate time = 0.37528514862061 s. Memory usage = 18.53 MB