Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII

1 953 2
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 23:11

ĐỀ THI HKII (2008-2009) MÔN:LỊCH SỬ LỚP 8 (45 PHÚT) Câu 1(3 điểm): Hoàn cảnh,nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5/6/1862 ? Câu 2(4 điểm): So sánh các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo mẫu sau: Tên khởi nghĩa Thời gian Lãnh đạo Địa bàn hoạt động Điểm mạnh Câu 3(3 điểm): Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỷ XIX.Nội dung một số đề nghị cải cách. Vì sao các đề nghị cải cách không thực hiện được ? . ĐỀ THI HKII (20 08- 2009) MÔN:LỊCH SỬ LỚP 8 (45 PHÚT) Câu 1(3 điểm): Hoàn cảnh,nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5/6/ 186 2 ? Câu 2(4 điểm):. điểm): Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỷ XIX.Nội dung một số đề nghị cải cách. Vì sao các đề nghị cải cách không thực hiện được ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII, Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII, Bài soạn Đề thi môn sử lớp 8 HKII

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-thi-mon-su-lop-8-hkii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP