Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9

Archimedes
Archimedes(11706 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 81
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 17:11

Mô tả: Đề Kiểm Tra Chơng III Môn : Đại số 9 Thời gian 45 phút Đề sô 1: Bài 1. Nêu các bớc giảI bài toán bằng cách lập hệ phơng trình. Trong các bơc đó b- ớc nào quan trọng nhất ? . Bài 2. GiảI các hệ phơng trình sau : 2x - 3y = 1 7x - 3y = 5 a ) b ) -x + 4y = 7 + 2 x 3 y = 2 Bài 3. Xác định hệ số a, b trong hệ phơng trình. ãx + by = -4 Bx ay = 8 Biết rằng hệ có nghiệm duy nhất (x;y)= (2; -1) Bài 4. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phảI làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế xí nghiệp I vợt kế hoạch 10%, xí nghiệp II vợt kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm đợc tổng cộng 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phảI làm theo kế hoạch. Đề số 2: Bài 1. Thế nào là phơng trình bậc nhất hai ẩn ? Cho ví dụ. Phơng trình bậc nhất hai ẩn có bao nhiêu nghiệm ? Bài 2. GiảI các hệ phơng trình sau a ) 4x + 7y = 16 b ) ( 5 + 2)x + y =3 - 5 4x 3y = -24 -x + 2y =6 - 2 5 Bài 3. Cho hệ phơng trình : Kx y = 8 x + y = 1 Với giá trị nào của k thì hệ phơng trình có nghiệm là : ( x; y ) = ( 2 ; -1 ) Bài 4. Một ô tô đI từ A đến B với vận tốc xác định và thời gian đã định. Nừu vận tốc ô tô giảm 10 km/h thì thời gian tăng 45 phút, nếu vận tôc ô tô tăng 10 km/h thì thời gian giảm 30 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô . . nhất ? . Bài 2. GiảI các hệ phơng trình sau : 2x - 3y = 1 7x - 3y = 5 a ) b ) -x + 4y = 7 + 2 x 3 y = 2 Bài 3. Xác định hệ số a, b trong hệ phơng trình. ãx. Đề Kiểm Tra Chơng III Môn : Đại số 9 Thời gian 45 phút Đề sô 1: Bài 1. Nêu các bớc giảI bài toán bằng cách lập hệ phơng trình.

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9, Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9, Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu gian-an-de-kiem-tra-chuong-3-dai-so-9

Đăng ký

Generate time = 0.43088793754578 s. Memory usage = 18.57 MB