Gián án Từ ngữ về cây cối - đặt và trả lời câu hỏi để làm gì - dấu chấm phẩy

11 437 3 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 13:11

TRÂN TRỌNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ Giáo viên: NGUYỄN THỊ CHÍN Lớp : 2A Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010  Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: a. Bông cúc héo lả đi a. Bông cúc héo lả đi vì thương xót Sơn ca vì thương xót Sơn ca . . Vì sao bông cúc héo lả đi? Vì sao bông cúc héo lả đi? b. Không được bơi ở đoạn sông này b. Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. vì có nước xoáy. Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? Luyện từ Luyện từ và và câu: câu: Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, dấu phẩy Bài tập Bài tập 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm 1: Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm Cây lương Cây lương thực, thực thực, thực phẩm phẩm Cây ăn quả Cây ăn quả Cây lấy gỗ Cây lấy gỗ Cây bóng Cây bóng mát mát Cây hoa Cây hoa Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, dấu phẩy lúa mít bàng cúcxoan  Bài tập 1 Bài tập 1 : Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm : Kể tên các loài cây mà em biết theo nhóm Cây lương Cây lương thực, thực thực, thực phẩm phẩm Cây ăn quả Cây ăn quả Cây lấy gỗ Cây lấy gỗ Cây bóng mát Cây bóng mát Cây hoa Cây hoa lúa lúa mít mít xoan xoan bàng bàng cúc cúc ngô, sắn, khoai lang, đậu, mè, rau, bí, dưa, … quýt, xoài, ổi, mận, sầu riêng, cam, thanh long, . tre, mít, bạch đàn, thông . đa, phượng, xà cừ, si . hồng, huệ, thược dược, mai, vạn thọ, . Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, dấu phẩy Bài tập 2 Bài tập 2 : Dựa vào kết quả bài tập 1 hỏi - đáp theo mẫu: : Dựa vào kết quả bài tập 1 hỏi - đáp theo mẫu: - Người ta trồng cây cam - Người ta trồng cây cam để làm gì để làm gì ? ? - Người ta trồng cây cam để ăn quả. - Người ta trồng cây cam để ăn quả. - Người ta trồng cây bàng - Người ta trồng cây bàng để làm gì? để làm gì? - Người ta trồng cây bàng để lấy bóng mát. - Người ta trồng cây bàng để lấy bóng mát. - - Người ta trồng cây hoa Người ta trồng cây hoa để làm gì? để làm gì? - Người ta trồng cây hoa để làm cảnh, để làm nước hoa. - Người ta trồng cây hoa để làm cảnh, để làm nước hoa. Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, dấu phẩy  Bài tập 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? Bài tập 3: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống? Chiều qua Lan nhận được thư bố Trong thư ,bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư: “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về bố con mình có cam ngọt ăn nhé!” . Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, dấu phẩy , ,  Trò chơi chọn cây thích hợp xếp Trò chơi chọn cây thích hợp xếp theo nhóm . theo nhóm . Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu:  Cây lấy gỗ: ………………………………………………… Cây lấy gỗ: …………………………………………………  Cây ăn quả: ………………………… . Cây ăn quả: ………………………… .  Cây bóng mát: …………………………………………… Cây bóng mát: ……………………………………………  Cây lương thực, thực phẩm: ………………………………. Cây lương thực, thực phẩm: ……………………………….  Cây hoa: …………………………………………………… Cây hoa: …………………………………………………… cúc, huệ, thông, ngô, cam, bàng, mai, quýt, phượng,xoan, cà rốt,  Hãy chọn những tên cây cho sẵn ghép vào nhóm cây thích hợp. Hãy chọn những tên cây cho sẵn ghép vào nhóm cây thích hợp. . vốn từ: Từ ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, . ngữ về cây cối Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối Đặt và trả lời câu hỏi Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy Dấu chấm, dấu phẩy
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Từ ngữ về cây cối - đặt và trả lời câu hỏi để làm gì - dấu chấm phẩy, Gián án Từ ngữ về cây cối - đặt và trả lời câu hỏi để làm gì - dấu chấm phẩy, Gián án Từ ngữ về cây cối - đặt và trả lời câu hỏi để làm gì - dấu chấm phẩy

Bình luận về tài liệu gian-an-tu-ngu-ve-cay-coi-dat-va-tra-loi-cau-hoi-de-lam-gi-dau-cham-phay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP