Bài giảng TOAN LT TRANG 132

Hannes Alfvén
Hannes Alfvén(11620 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 110
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 11:11

Mô tả: CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ VỀ DỰ HỘI GIẢNG HỘI GIẢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ********** ********** MÔN TOÁN MÔN TOÁN LỚP :MỘT LỚP :MỘT Giáo viên : Giáo viên : Huỳnh Ngọc Hân Huỳnh Ngọc Hân Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Điền dấu > , < , = ? a/ 20 – 0 20 b/ 30 – 30 30 c/ 30 + 30 30 30 + 30 = … 30 – 30 = … 20 – 0 = … 40 – 20 = … 60 – 20 = … Thöù hai, ngaøy 2 thaùng 3 naêm 2009 Toaùn 60 0 20 20 40 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Điền dấu > , < , = ? a/ 20 – 0 20 b/ 30 – 30 30 c/ 30 + 30 30 = < > Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập 1/ Đặt tính rồi tính : 70 – 50 60 – 30 90 – 50 80 – 40 40 – 10 90 – 40 70 50 - 02 80 40 - 04 30 60 40 30 10 - - Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập 30 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán • 1/ Đặt tính rồi tính : • 90 – 50 • 90 – 40 90 90 50 40 - - 04 05 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập 9 0 -20 - 3 0 + 1 0 - 2 0 2/ Số ? 70 20 40 30 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán 3/ úng ghi đ, sai ghi sĐ a. 60 cm – 10 cm = 50 b. 60 cm – 10 cm = 50 cm c. 60 cm – 10 cm = 40 cm Luyện tập S đ S . -Làm vở bài tập toán. -Làm vở bài tập toán. -Xem trước bài “điểm ở -Xem trước bài “điểm ở trong, điểm ở ngoài một trong, điểm ở ngoài một hình” trang 133-134. hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Điền dấu > , < , = ? a/ 20 – 0 20 b/ 30 – 30 30 c/ 30 + 30 30 = < > Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng TOAN LT TRANG 132, Bài giảng TOAN LT TRANG 132, Bài giảng TOAN LT TRANG 132

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-toan-lt-trang-132

Đăng ký

Generate time = 0.206475019455 s. Memory usage = 18.45 MB