Bài giảng TOAN LT TRANG 132

15 115 0
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 11:11

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ VỀ DỰ HỘI GIẢNG HỘI GIẢNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ********** ********** MÔN TOÁN MÔN TOÁN LỚP :MỘT LỚP :MỘT Giáo viên : Giáo viên : Huỳnh Ngọc Hân Huỳnh Ngọc Hân Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Điền dấu > , < , = ? a/ 20 – 0 20 b/ 30 – 30 30 c/ 30 + 30 30 30 + 30 = … 30 – 30 = … 20 – 0 = … 40 – 20 = … 60 – 20 = … Thöù hai, ngaøy 2 thaùng 3 naêm 2009 Toaùn 60 0 20 20 40 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Điền dấu > , < , = ? a/ 20 – 0 20 b/ 30 – 30 30 c/ 30 + 30 30 = < > Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập 1/ Đặt tính rồi tính : 70 – 50 60 – 30 90 – 50 80 – 40 40 – 10 90 – 40 70 50 - 02 80 40 - 04 30 60 40 30 10 - - Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập 30 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán • 1/ Đặt tính rồi tính : • 90 – 50 • 90 – 40 90 90 50 40 - - 04 05 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập 9 0 -20 - 3 0 + 1 0 - 2 0 2/ Số ? 70 20 40 30 Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán 3/ úng ghi đ, sai ghi sĐ a. 60 cm – 10 cm = 50 b. 60 cm – 10 cm = 50 cm c. 60 cm – 10 cm = 40 cm Luyện tập S đ S . -Làm vở bài tập toán. -Làm vở bài tập toán. -Xem trước bài “điểm ở -Xem trước bài “điểm ở trong, điểm ở ngoài một trong, điểm ở ngoài một hình” trang 133-134. hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Điền dấu > , < , = ? a/ 20 – 0 20 b/ 30 – 30 30 c/ 30 + 30 30 = < > Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TOAN LT TRANG 132, Bài giảng TOAN LT TRANG 132, Bài giảng TOAN LT TRANG 132

Bình luận về tài liệu bai-giang-toan-lt-trang-132

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP