Bài soạn So sanh tiết 1(78)

20 516 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 23:11

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Phó từ là gì? - Phó từ là những từ chuyên đi kèm với động từ,tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ ? Xác định phó từ trong câu sau? - Ai ơi chua ngọt đã từng Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. (ca dao) - Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối. (tục ngữ) đã đừng chưa chưa đã đã KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ ? Các phó từ trong câu trên bổ sung ý nghĩa gì cho các động từ, tính từ? ? Có mấy loại phó từ? - Có hai loại phó từ: + Phò từ đứng trước động từ, tính từ thường bổ sung ý nghĩa liên quan đến hành động, trạng thái, nêu ở động từ, tính từ như: quan hệ thời gian, mức độ, sự tiếp diễn tương tự,…. + Những phó từ đứng sau động từ, tính từ thường bổ sung ý nghĩa như: mức độ, khả năng, kết quả và hướng. Ai ơi chua ngọt đã từng Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau Chỉ quan hệ thời gian Chỉ sự cầu khiến - Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Chỉ quan hệ thời gian Chỉ sự phủ định ? Em học văn bản nào ở phần văn học dân gian có sự so sánh hài hước? THẦY BÓI XEM VOI! a.Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. ( Hồ chí Minh) b. {…} trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. (Đoàn Giỏi) I. So sánh là gì? Tiết 78: Tiết 78:  Ví dụ: SGK/24 Trẻ em như búp trên cành Trẻ em như búp trên cành ? Trong ví dụ trên những tập hợp từ nào chứa hình ảnh so sánh? ? Trong phép so sánh trên những sự vật, sự việc nào được so sánh với nhau?  Hình ảnh so sánh: - búp trên cành - hai dãy trường thành  Các sự vật sự việc được so sánh: - rừng đước so sánh hai dãy…vô tận ,rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trương thành vô tận ,rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trưòng thành vô tận - trẻ em so sánh búp trên cành ? Dựa vào cơ sở nào để so sánh như vậy?So sánh như vậy nhằm mục đích gì? a.Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. ( Hồ chí Minh) b. {…} trơng hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vơ tận. (Đồn Giỏi) I. So sánh là gì? Tiết 78:  Ví dụ: SGK/24 ? So sánh là gì? => So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Bài tập :Dựa vào những thành ngữ đã biết, hãy viết tiếp vào những ch ỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh : - Khỏe như …………… - Đen như ……………… - Trắng như ……………… - Cao như ………………… THẢO LUẬN NHÓM ( 1 PHÚT) • - Khoûe nhö voi trâu - Ñen nhö than G munỗ . II. Cấu tạo của phép so sánh: Mô hình Vế A (Sự vật được so sánh) Phương diện so sánh (Nét tương đồng_giống nhau) Từ so sánh (Chỉ ý so sánh: như, là, hơn,. như đèn mới khêu. So sánh là gì? Cấu tạo của phép so sánh gồm những phần nào? Dặn dò - Học bài, làm các bài tập còn lại. - Chuẩn bò bài : Quan sát và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn So sanh tiết 1(78), Bài soạn So sanh tiết 1(78), Bài soạn So sanh tiết 1(78)

Bình luận về tài liệu bai-soan-so-sanh-tiet-1-78

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP