Bài soạn Tức cảnh Pắc Bó

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11610 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 798
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 14:11

Mô tả: thÇy c« vµ c¸c em häc sinh thÇy c« vµ c¸c em häc sinh Dù GIê HäC V¡N LíP 8 Dù GIê HäC V¡N LíP 8 Giáo viên : Lê Thị Như Hoa ẹ o ù c t h u o ọ c l o ứ n g b a ứ i t h ụ K h i c o n t u h u ự . V ỡ s a o t i e ỏ n g t u h u ự k e õ u l a ù i t a ự c ủ o ọ n g m a ù n h ủ e ỏ n t a ự c g i a ỷ n h ử v a ọ y ? KIEM TRA BAỉI CUế (1890 – 1969) Người là lãnh tụ vó đại của cách mạng và nhân dân Việt Nam, nhà thơ lớn của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tháng 2/1941, sau 30 năm bôn ba nước ngoài, Bác Hồ về nước. Người sống và làm việc tại Pác Bó (Cao Bằng ). Sáng ra bờ suối, tối vào hang. - Hoạt động đều đặn nhòp nhàng của con người. - Quan hệ gắn bó hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Nghệ thuật đối Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Cuộc sống đơn sơ đạm bạc, thiếu thốn. Giọng điệu hóm hỉnh. Bàn đá chông chênh dòch sử ĐảngBàn đá chông chênh dòch sử Đảng Nghệ thuật đối - Đối ý: Điều kiện làm việc / nội dung công việc - Đối thanh: Bằng ( chông chênh ) / Trắc (dòch sử Đảng) Điều kiện làm việc tạm bợ – Công việc trang nghiêm quan trọng. Sống lạc quan, hòa mình với thiên nhiên Cuộc đời cách mạng thật là sang. Sáng ra bờ suối, tối vào hang. Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá chông chênh dòch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang. Th¶o ln: Ng­êi x­a th­êng ca ngỵi thó l©m tun ( tøc lµ niỊm vui thó ®­ ỵc sèng gi÷a rõng, si, thiªn nhiªn ). Theo em, thó l©m tun ë B¸c cã g× kh¸c víi ng­êi x­a ? . bt ng. NGH THUT: Tức cảnh Pác Bó cho thấy tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác Hồ trong cuộc sống cách mạng gian khổ ở Pác Bó. Với Người, làm. sống và làm việc tại Pác Bó (Cao Bằng ). Sáng ra bờ suối, tối vào hang. - Hoạt động đều đặn nhòp nhàng của con người. - Quan hệ gắn bó hòa hợp giữa con người

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Tức cảnh Pắc Bó, Bài soạn Tức cảnh Pắc Bó, Bài soạn Tức cảnh Pắc Bó

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-tuc-canh-pac-bo

Đăng ký

Generate time = 0.111686944962 s. Memory usage = 18.45 MB