Gián án CÂU HỎI LỊCH SỦ 5

2 72 0
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 14:11

Câu hỏi ôn tập môn lịch sử lớp 5 Câu 1: Nêu những đề nghị canh tân đất nớc của Nguyễn Trờng Tộ? Câu 2: Nguyên nhân nào diễn ra cuộc phản công ở kinh thành Huế? Câu 3: Triều đình nhà Nguyễn và nhân dân đã phản ứng nh thế nào về việc nhà Nguyễn ký hiệp ớc với thực dân Pháp? Câu 4: Em hãy thuật lại diễn biến cuộc phản công ở kinh thành Huế? Câu5 : Kể tên một số cuộc khởi nghĩa và nhân vật tiêu biểu của phong trào Cần Vơng? Câu 6: Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XI X - đầu thế kỷ XX? Câu 7: Nêu ý nghĩa cuộc phản công ở kinh thành Huế? Câu 8: Phong trào Đông Du diễn ra trong thời gian nào? Ai là ngời lãnh đạo? Mục đích của phong trào này là gì? Câu9: Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào Đông Du? Câu 10: Tại sao phải hợp nhất 3 tổ chức cộng sản Đảng? Câu 11: Đảng cộng sản Việt Nam thành lập vào thời gian nào? ở đâu?Ai là ngời chủ trì? Câu12: Nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 13: Bác Hồ ra đi tìm đờng cứu nớc vào ngày tháng năm nào? Mục đích ra đi tìm đờng cứu nớc của Bác Hồ là gì? Câu 14: Phong trào Xô Viết- Nghệ Tĩnh diễn ra vào thời gian nào? Mục đích của phong trào xô viết Nghệ Tĩnh là gì? Hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Nghệ An? Câu15: Nêu ý nghĩa của phong trào xô viết Nghệ Tĩnh? Câu 16: Thuật lại cuộc khởi nghĩa dành chính quyền của nhân dân Hà Nội ngày 19/8/1945? Nêu nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng tám? Câu 17: Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng tám? Câu 18: Hãy tả quang cảnh ngày 2/9/1945? Câu 19: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày tháng năm nào? ở đâu? Câu 20: Nêu nội dung chính của bản tuyên ngôn độc lập? Câu21: Nêu ý nghĩa của sự kiện ngày 2/9/1945? Câu 22: Nêu hoàn cảnh Việt Nam sau cánh mạng tháng tám? Nêu một số dẫn chứng chứng tỏ chính phủ đã lãnh đạo nhân dân đẩy lùi giặc đói, giặc dốt? Câu 23: Nêu ý nghĩa của việc đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm? Câu24: Sau ngày cách mạng tháng tám thành công thực dân Pháp đã có những hành động gì khi chúng quay lại nớc ta? Câu 25: Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Chủ Tịch Hồ Chí Minh thể hiện điều gì? Câu 26: Thuật lại cuộc chiến đấu của quân và dân thủ đô Hà Nội, Huế và Đà Nẵng? Câu 27: Nêu âm mu của địch và chủ trơng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947? Câu 28: Nêu diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947? Câu 29: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947? Câu 30: Nêu diễn biến, kết quả của chiến dich Biên Giới thu đông năm 1950? Câu 31: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới thu đông năm 1950? Câu 32: Nêu sự khác nhau của chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 và chiến dịch Biên Giới thu đông năm 1950? Câu 33: Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng đã đề ra nhiệm vụ gì? Để thực hiện nhiệm vụ đó cần làm những việc gì? Câu34: Nêu sự lớn mạnh của hậu phơng sau những năm chiến dich Biên Giới thu đông năm 1950? Theo em vì sao hậu phơng có thể phát triển nh vậy? Sự phát triển của hậu phơng tác động nh thế nào đến tiền tuyến? Câu 35: Kể tên những anh hùng tiêu biểu đợc đại hội thi đua yêu nớc lần thứ II bình chọn? Em biết gì về những anh hùng đó? ( Yêu cầu các em làm vào vở ghi lịch sử hôm trớc cẩn thận để cô chấm. Làm xong đọc lại nhiều lần cho nhớ!) . mạng tháng tám? Câu 17: Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng tám? Câu 18: Hãy tả quang cảnh ngày 2/9/19 45? Câu 19: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày tháng năm. Câu hỏi ôn tập môn lịch sử lớp 5 Câu 1: Nêu những đề nghị canh tân đất nớc của Nguyễn Trờng Tộ? Câu 2: Nguyên nhân nào diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án CÂU HỎI LỊCH SỦ 5, Gián án CÂU HỎI LỊCH SỦ 5, Gián án CÂU HỎI LỊCH SỦ 5

Bình luận về tài liệu gian-an-cau-hoi-lich-su-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP