Gián án Lam quen chu cai b-d-d TGTV

34 1,840 7 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 12:11

Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ HuÕ Tr­êng MÇm non ChÝnh NghÜa Phòng giáo dục và đào tạo Kim ng Trường mầm non Chính Nghĩa Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Đề tài: Làm quen chữ cái: b d - đ Chủ đề lớn: Thế giới thực vật Chủ đề nhánh: Tết và mùa xuân Lứa tuổi: 5 6 tuổi. Giáo viên thực hiện: Nguy n Th Hu N m h c: 2010 - 2011 b¸nh ch­ng b n¸ h ch­ gn b¸nh ch­ng b l B b . Nghĩa Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Đề tài: Làm quen chữ cái: b d - đ Chủ đề lớn: Thế giới thực vật Chủ đề nhánh: Tết và mùa xuân Lứa tuổi: 5 6 tuổi. Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Lam quen chu cai b-d-d TGTV, Gián án Lam quen chu cai b-d-d TGTV

Bình luận về tài liệu gian-an-lam-quen-chu-cai-b-d-d-tgtv

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP