Gián án Lam quen chu cai b-d-d TGTV

Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh(9734 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1070
7
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 34 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 12:11

Mô tả: Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ HuÕ Tr­êng MÇm non ChÝnh NghÜa Phòng giáo dục và đào tạo Kim ng Trường mầm non Chính Nghĩa Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Đề tài: Làm quen chữ cái: b d - đ Chủ đề lớn: Thế giới thực vật Chủ đề nhánh: Tết và mùa xuân Lứa tuổi: 5 6 tuổi. Giáo viên thực hiện: Nguy n Th Hu N m h c: 2010 - 2011 b¸nh ch­ng b n¸ h ch­ gn b¸nh ch­ng b l B b . Nghĩa Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Đề tài: Làm quen chữ cái: b d - đ Chủ đề lớn: Thế giới thực vật Chủ đề nhánh: Tết và mùa xuân Lứa tuổi: 5 6 tuổi. Giáo

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án Lam quen chu cai b-d-d TGTV, Gián án Lam quen chu cai b-d-d TGTV

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.190403938293 s. Memory usage = 17.66 MB