Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN)

Aristarchus
Aristarchus(11472 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 77
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 12:11

Mô tả: Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn Tun: 19 Ngy son:07/01/2011 BI 19 CUC KHI NGHA LAM SN (1418 - 1427) II. GII PHểNG NGH AN , TN BèNH THUN HểA V TIN QUN RA BC (1424 - 1426) Tit: 37 I. MC TIấU: 1. Kin thc: Hc sinh nm c. - Nhng nột ch yu v hot ng ca ngha quõn Lam Sn trong nhng nm cui 1424 n cui 1425. - Qua ú thy c s phỏt trin ln mnh ca cuc khi ngha Lam Sn trong thi gian ny. - T ch b ng, i phú vi quõn Minh min tõy Thanh Hoỏ, ngha quõn ó i n ch lm ch c mt vựng rng ln min Trung v bao võy thnh ụng Quan. 2. K nng: - S dng lc thut li s kin lch s. - Nhn xột cỏc nhõn vt lch s qua cuc khi ngha. - Lc tin quõn ra Bc ca ngha quõn Lam Sn. 3. Thỏi : - Giỏo dc truyn thng yờu nc, tinh thn bt khut, kiờn cng v lũng t ho dõn tc. II. PHNG PHP: - Nờu vn , thuyt trỡnh, phõn tớch, gii thớch . III. CHUN B CA THY V TRề: 1. Thy: - Lc ng tin quõn ra Bc ca ngha quõn Lan Sn 2. Trũ: - Xem hc bi c. - Son bi mi. IV. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh t chc: - Kim tra s s 2. Kim tra bi c: - Tr bi kim tra hc k I. Nhn xột. 3. Bi mi: * t vn : Giai on u ca cuc khi ngha, ngha quõn Lam Sn gp phi khú khn ln, lng thc, v khớ thiu thn. B bao võy tn cụng dn dp, ng tip t lng thc b ct t, Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 1 Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn Lờ Li ó quyt nh ho hoón vi quõn Minh, õy l thi kỡ tn dng thi gian chun b tớch lu lng tho, khớ gii chun b cho cuc khi ngha mi. Cui 1424 quõn Minh tr mt tn cụng, ta chuờn a bn hot ng . Hot ng 1: Mc 1.Gii phúng Ngh An ( nm 1424.) * Mc tiờu: Hc sinh nm c - K hoch chuyn quan vo Ngh An ca Nguyn Chớch v quỏ tỡnh gaiir phúng Ngh An ca ngha Quõn Lam Sn. * T chc thc hin: Hot ng ca Thy v trũ Kin thc cn t - Hóy cho bit tỡnh hỡnh ngha quõn vo cui nm 1924. - Trong hon cnahr nh vy Ngha quõn lam Sn ó lm gỡ ? - TL: Nguyn Chớch ngh tm thi ri nỳi rng Thanh Húa chuyn quõn vo Ngh An . - Nguyn Chớch l ngi nh th no ? - Hc sinh c onc h in nh sgk. * Nguyn Chớch l ngi yờu nc quờ Ngh An thụng tho ng li. - Trc ngh ú Lờ Li ó ũng ý . Gii thớch Ti sao ? - Vỡ ngh An l ni t rng, ngi ụng, l min quờ giu truyn thng cú tinh thn yờu nc - Giỏo viờn kt hp ch lc gii thiu. - Ngh An ó c gii phúng nh th no ? - Em cú nhn xột gỡ v nhng thng li ca quõn ta, k hoch Nguyn Chớch cú liờn quan gỡ n thng li khụng? -> K hoch kp thi ỳng n -> ta thng liờn - Lờ Li ng ý vi k hoch chuyn quõn t Thanh Húa vo Ng An. - Ngy 12/10/1424 ta bt ng tp kớch n a Cng ( Th Xuõn- Thanh Hoỏ) -> h thnh Tr Lõn. Buc ch u hng. - Trờn thng li ngha quõn tiờu dit ch Kh Lu, B i. - c nhõn dõn ng h ngha quõn tin v gii phúng Ngh An, Din Chõu, Thanh Húa. Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 2 Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn tip. Hot ng 2: Mc 2.Gii phúng Tõn Bỡnh, Thun Hoỏ ( nm 1425). * Mc tiờu: Hc sinh nm c. - Quỏn tỡnh gii phúng Tõn Bỡnh Thun Húa ca Ngha quõn Lam Sn trong nm 1925. * T chc thc hin: Hot ng ca Thy v trũ Kin thc cn t - Em hóy trỡnh by túm tt chin thng ca Ngha quõn Lam Sn t 10/1424-> 8/1425. - Giỏo viờn kt h gii thiu ranh gii ca Tõn Bỡnh v Thun Hỏo hc sinh xỏc nh ỳng a bn. - 8/1425 Trn Nguyờn Hón, Lờ Ngõn ch huy quõn t Ngh An -> Tõn Bỡnh. Gii phúng Tõn Bỡnh, Thun Hoỏ. - Nh vy sau 10 thỏnh t 10/1424->8/1425 ta gii phúng t Thanh Hoỏ-> Thun Hoỏ, gic c th ch chi vin. Hot ng 3: Mc 3.Tin quõn ra bc m rng phm vi hot ng (cui nm 1426) * Mc tiờu: Hc sinh nm c. - K hoch, nhim v tin quõn ra Bc ca ngha Quõn lam Sn * T chc thc hin: Hot ng ca Thy v trũ Kin thc cn t - Sau khi tỡnh hỡnh thay i cú li cho ta Lờ Li ó cú quyt nh gỡ ? - Nhim v ca vic tin quõn ra Bc ? - Hóy tỡnh by k hoc tin quõ ra Bc ca Ngha quõn Lam Sn qua lc . + o th nht: Gii Phúng Tõy Bc, chn ng tip vin t Võn Nam. + o th hai gii phúng vựng h lu sụng Nh, chn ng rỳt quõn ca gic t Ngh An ra ụng Quan, chn ng tip vin t Qung Tõy sang. + o th ba: tin thng ra ụng Quan. - Thỏng 9 nm 1426 Lờ Li quyt nh chia lm ba o tin quõn ra Bc. - Nhim v: Tin sõu, bao võy n ch Gii phúng t ai; thnh lp chớnh quyn mi; chn ng tip vin ca ch. Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 3 Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn - Thỏi ca nhõn dõn nh th no ? - Nhõn dõn ng h mhieetj tỡnh v mi mt cho ngha quõn. * Kt qu: Ngha quõn thng nhiu trn ln. Quõn Gic lui v phũng ng, c th trong thnh ụng Quan. - Cuc khỏng chin chuyn sang giai on phn cụng. 4. Cng c: - Em hóy trỡnh by túm tt din bin cuc khi ngha Lam Sn t cui nm 1424 n cui nm 1426 ? - Em hóy nờu nhng dõn chng v s ng h ca nhõn dõn trong cuc khi ngha Lam Sn t cui nm 1424 n cui nm 1426 ? 5. Hng dn v nh: - Hc bi c, lm bi tp. - Son phn I Ibi 19. Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 4 . son:07/01/2011 BI 19 CUC KHI NGHA LAM SN (14 18 - 1427) II. GII PHểNG NGH AN , TN BèNH THUN HểA V TIN QUN RA BC (1424 - 1426) Tit: 37 I. MC TIấU: 1. Kin thc: Hc sinh. Ngha quõn Lam Sn t 10/1424-> 8/ 1425. - Giỏo viờn kt h gii thiu ranh gii ca Tõn Bỡnh v Thun Hỏo hc sinh xỏc nh ỳng a bn. - 8/ 1425 Trn Nguyờn Hón, Lờ Ngõn

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN), Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN), Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-su-8-tiet-37-cktkn

Đăng ký

Generate time = 0.17885398864746 s. Memory usage = 18.58 MB