Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN)

4 85 0
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 12:11

Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn Tun: 19 Ngy son:07/01/2011 BI 19 CUC KHI NGHA LAM SN (1418 - 1427) II. GII PHểNG NGH AN , TN BèNH THUN HểA V TIN QUN RA BC (1424 - 1426) Tit: 37 I. MC TIấU: 1. Kin thc: Hc sinh nm c. - Nhng nột ch yu v hot ng ca ngha quõn Lam Sn trong nhng nm cui 1424 n cui 1425. - Qua ú thy c s phỏt trin ln mnh ca cuc khi ngha Lam Sn trong thi gian ny. - T ch b ng, i phú vi quõn Minh min tõy Thanh Hoỏ, ngha quõn ó i n ch lm ch c mt vựng rng ln min Trung v bao võy thnh ụng Quan. 2. K nng: - S dng lc thut li s kin lch s. - Nhn xột cỏc nhõn vt lch s qua cuc khi ngha. - Lc tin quõn ra Bc ca ngha quõn Lam Sn. 3. Thỏi : - Giỏo dc truyn thng yờu nc, tinh thn bt khut, kiờn cng v lũng t ho dõn tc. II. PHNG PHP: - Nờu vn , thuyt trỡnh, phõn tớch, gii thớch . III. CHUN B CA THY V TRề: 1. Thy: - Lc ng tin quõn ra Bc ca ngha quõn Lan Sn 2. Trũ: - Xem hc bi c. - Son bi mi. IV. TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh t chc: - Kim tra s s 2. Kim tra bi c: - Tr bi kim tra hc k I. Nhn xột. 3. Bi mi: * t vn : Giai on u ca cuc khi ngha, ngha quõn Lam Sn gp phi khú khn ln, lng thc, v khớ thiu thn. B bao võy tn cụng dn dp, ng tip t lng thc b ct t, Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 1 Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn Lờ Li ó quyt nh ho hoón vi quõn Minh, õy l thi kỡ tn dng thi gian chun b tớch lu lng tho, khớ gii chun b cho cuc khi ngha mi. Cui 1424 quõn Minh tr mt tn cụng, ta chuờn a bn hot ng . Hot ng 1: Mc 1.Gii phúng Ngh An ( nm 1424.) * Mc tiờu: Hc sinh nm c - K hoch chuyn quan vo Ngh An ca Nguyn Chớch v quỏ tỡnh gaiir phúng Ngh An ca ngha Quõn Lam Sn. * T chc thc hin: Hot ng ca Thy v trũ Kin thc cn t - Hóy cho bit tỡnh hỡnh ngha quõn vo cui nm 1924. - Trong hon cnahr nh vy Ngha quõn lam Sn ó lm gỡ ? - TL: Nguyn Chớch ngh tm thi ri nỳi rng Thanh Húa chuyn quõn vo Ngh An . - Nguyn Chớch l ngi nh th no ? - Hc sinh c onc h in nh sgk. * Nguyn Chớch l ngi yờu nc quờ Ngh An thụng tho ng li. - Trc ngh ú Lờ Li ó ũng ý . Gii thớch Ti sao ? - Vỡ ngh An l ni t rng, ngi ụng, l min quờ giu truyn thng cú tinh thn yờu nc - Giỏo viờn kt hp ch lc gii thiu. - Ngh An ó c gii phúng nh th no ? - Em cú nhn xột gỡ v nhng thng li ca quõn ta, k hoch Nguyn Chớch cú liờn quan gỡ n thng li khụng? -> K hoch kp thi ỳng n -> ta thng liờn - Lờ Li ng ý vi k hoch chuyn quõn t Thanh Húa vo Ng An. - Ngy 12/10/1424 ta bt ng tp kớch n a Cng ( Th Xuõn- Thanh Hoỏ) -> h thnh Tr Lõn. Buc ch u hng. - Trờn thng li ngha quõn tiờu dit ch Kh Lu, B i. - c nhõn dõn ng h ngha quõn tin v gii phúng Ngh An, Din Chõu, Thanh Húa. Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 2 Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn tip. Hot ng 2: Mc 2.Gii phúng Tõn Bỡnh, Thun Hoỏ ( nm 1425). * Mc tiờu: Hc sinh nm c. - Quỏn tỡnh gii phúng Tõn Bỡnh Thun Húa ca Ngha quõn Lam Sn trong nm 1925. * T chc thc hin: Hot ng ca Thy v trũ Kin thc cn t - Em hóy trỡnh by túm tt chin thng ca Ngha quõn Lam Sn t 10/1424-> 8/1425. - Giỏo viờn kt h gii thiu ranh gii ca Tõn Bỡnh v Thun Hỏo hc sinh xỏc nh ỳng a bn. - 8/1425 Trn Nguyờn Hón, Lờ Ngõn ch huy quõn t Ngh An -> Tõn Bỡnh. Gii phúng Tõn Bỡnh, Thun Hoỏ. - Nh vy sau 10 thỏnh t 10/1424->8/1425 ta gii phúng t Thanh Hoỏ-> Thun Hoỏ, gic c th ch chi vin. Hot ng 3: Mc 3.Tin quõn ra bc m rng phm vi hot ng (cui nm 1426) * Mc tiờu: Hc sinh nm c. - K hoch, nhim v tin quõn ra Bc ca ngha Quõn lam Sn * T chc thc hin: Hot ng ca Thy v trũ Kin thc cn t - Sau khi tỡnh hỡnh thay i cú li cho ta Lờ Li ó cú quyt nh gỡ ? - Nhim v ca vic tin quõn ra Bc ? - Hóy tỡnh by k hoc tin quõ ra Bc ca Ngha quõn Lam Sn qua lc . + o th nht: Gii Phúng Tõy Bc, chn ng tip vin t Võn Nam. + o th hai gii phúng vựng h lu sụng Nh, chn ng rỳt quõn ca gic t Ngh An ra ụng Quan, chn ng tip vin t Qung Tõy sang. + o th ba: tin thng ra ụng Quan. - Thỏng 9 nm 1426 Lờ Li quyt nh chia lm ba o tin quõn ra Bc. - Nhim v: Tin sõu, bao võy n ch Gii phúng t ai; thnh lp chớnh quyn mi; chn ng tip vin ca ch. Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 3 Giaùo aùn Lởch Sổớ 7 N m hoỹc: 2010 - 2011 Giaùo vión: Phaỷm Duy Tuyóửn - Thỏi ca nhõn dõn nh th no ? - Nhõn dõn ng h mhieetj tỡnh v mi mt cho ngha quõn. * Kt qu: Ngha quõn thng nhiu trn ln. Quõn Gic lui v phũng ng, c th trong thnh ụng Quan. - Cuc khỏng chin chuyn sang giai on phn cụng. 4. Cng c: - Em hóy trỡnh by túm tt din bin cuc khi ngha Lam Sn t cui nm 1424 n cui nm 1426 ? - Em hóy nờu nhng dõn chng v s ng h ca nhõn dõn trong cuc khi ngha Lam Sn t cui nm 1424 n cui nm 1426 ? 5. Hng dn v nh: - Hc bi c, lm bi tp. - Son phn I Ibi 19. Website: http://violet.vn/phamduytuyen Trang tióỳt 37 4 . son:07/01/2011 BI 19 CUC KHI NGHA LAM SN (14 18 - 1427) II. GII PHểNG NGH AN , TN BèNH THUN HểA V TIN QUN RA BC (1424 - 1426) Tit: 37 I. MC TIấU: 1. Kin thc: Hc sinh. Ngha quõn Lam Sn t 10/1424-> 8/ 1425. - Giỏo viờn kt h gii thiu ranh gii ca Tõn Bỡnh v Thun Hỏo hc sinh xỏc nh ỳng a bn. - 8/ 1425 Trn Nguyờn Hón, Lờ Ngõn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN), Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN), Bài soạn SỬ 8 TIẾT 37 (CKTKN)

Bình luận về tài liệu bai-soan-su-8-tiet-37-cktkn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP