Bài soạn Tiết 85 sự giàu đẹp của Tiếng Việt

16 638 4
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 12:11

TiÕt 85 Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt TrÝch - §Æng Thai Mai Kiểm tra bài cũ ? Nêu luận điểm chính của văn bản Tinh thần yêu nư ớc của nhân dân ta của Hồ Chí Minh ? ? Để chứng minh cho luận điểm ấy tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào? ? Nhận xét về cách đưa ra dẫn chứng của tác giả? Đáp án: Luận điểm: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Dẫn chứng: Truyền thống yêu nước trong lịch sử và thời đại ngày nay. -> D/c cụ thể, rõ ràng, chọn lọc . TiÕt 85 Sù giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt (TrÝch- §Æng Thai Mai) 1. Tác giả : Đặng Thai Mai (1902 - 1984) - Người làng Lương Điền (nay là Thanh Xuân), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sinh ra trong một gia đình nho học. - Trước 1945: Dạy học, hoạt động cách mạng, sáng tác và nghiên cứu văn học. - Sau 1945: Giữ nhiều trọng trách trong bộ máy chính quyền và các cơ quan văn nghệ, viết một số công trình nghiên cứu văn học có giá trị lớn. - Năm 1996: Được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa – Nghệ thuật. 2. Tỏc phm: Vn hc khỏi lun (1944) L Tn (1944) Tp vn trong vn hc Trung Quc ngy nay (1945) Ch nghia nhõn vn thi kỡ vn húa Phc Hng (1949) Ging vn Chinh Ph Ngõm (1950) Lc s vn hc hin i Trung Quc (1958) Vn th Phan Bi Chõu (1958) Vn th cỏch mng Vit Nam u th k XX (1961) Trờn ng hc tp v nghiờn cu, tp 1 (1959), tp 2 (1969), tp 3 (1070) ng Thai Mai tỏc phm, tp 1 (1978), tp 2 (1984) Hi kớ (1985) Trớch phn u bi nghiờn cu Trớch phn u bi nghiờn cu Ting Vit, mt biu Ting Vit, mt biu hin hựng hn ca sc sng dõn tc hin hựng hn ca sc sng dõn tc / / Tuyn tp ng Tuyn tp ng Thai Mai, tp 2 Thai Mai, tp 2 . . Phương thức: Nghị luận chứng minh Mục đích: Khẳng định sự giàu đẹp của Tiếng Việt Bè côc : 2 phÇn + P1: Tõ ®Çu ®Õn lÞch sö“ ” → NhËn ®Þnh chung vÒ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt + P2: Cßn l¹i → Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt 1- Nhận định chung về phẩm chất giàu đẹp của Tiếng Việt Câu văn nào khái quát phẩm chất của tiếng Việt? "Ting Vit cú nhng c sc ca mt th ting p, mt th ting hay". ? Tỏc gi ó phỏt hin phm cht ú trờn phng din no. T/C giải thích của TV thể T/C giải thích của TV thể hiện bằng một loạt cụm từ hiện bằng một loạt cụm từ lặp lại. Đó là cụm từ nào? lặp lại. Đó là cụm từ nào? Nói thế nghĩa là nói rằng . Vẽ đẹp của TV được giải thích trên những yếu tổ nào? - Nhịp điệu: Hài hoà về âm hư ởng, thanh điệu - Cú pháp : tế nhị, uyển chuyển ? Dựa vào căn cứ nào để tác giả nhận xét TV là một thứ tiếng hay? - Đủ khả năng diễn đạt từ ngữ - Thoả mãn cho yêu cầu ĐV có 3 câu liên kết ba nội dung, qua đó em thấy cách lập luận của tác giả có gì đặc biệt? => Cỏch lp lun : => Cỏch lp lun : Ngn gn, rnh mch, i t Ngn gn, rnh mch, i t ý khỏi quỏt n ý c th. ý khỏi quỏt n ý c th. => Tỏc dng : => Tỏc dng : Làm rõ luận Làm rõ luận điểm Tiếng Việt là thứ tếng điểm Tiếng Việt là thứ tếng đẹp, một thứ tiếng hay đẹp, một thứ tiếng hay Ting Vit cú nhng c sc ca mt th ting p, mt th ting hay. Ting Vit p Tiếng Việt hay Hi hũa v mt õm hng, thanh iu Cú pháp tế nhị, uyển chuyển Đủ khả năng diễn đạt từ ngữ Tha món i sng vn húa nc nh. Sơ đồ 1 2- Phẩm chất giàu đẹp của Tiếng Việt a- Tiếng Việt đẹp ? Để chứng minh vẽ đẹp của TV, tác giả dựa trên những đặc sắc nào trong cấu tạo của nó? - Giàu chất nhạc - Uyển chuyển, cân đối, nhịp nhàng về cú pháp - Từ vựng dồi dào - Ngữ âm, phát âm phong phú, giàu thanh điệu ? Tính uyển chuyển của TV được tác giả xác nhận trên chứng cứ đời sống nào? * Tính uyển chuyển: Rành mạch trong lời nói ? Nhận xét về cách nghị luận của tác giả về vẻ đẹp của TV? - Kết hợp chứng cứ khoa học và đời sống làm cho lý lẽ, từ ngữ trở nên sâu sắc. Song còn thiếu những dẫn chứng cụ thể trong VH nên lập luận có phần khô cứng, khó hiểu. Ví dụ: 1. Long lanh đáy nước in trời Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng (Nguyễn Du) 2. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 3. Đoái trông theo đã cách ngăn Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh (Trích Chinh phụ ngâm khúc) 4. Lom khom dướI núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà (Bà Huyện Thanh Quan) . Phẩm chất giàu đẹp của Tiếng Việt a- Tiếng Việt đẹp ? Để chứng minh vẽ đẹp của TV, tác giả dựa trên những đặc sắc nào trong cấu tạo của nó? - Giàu chất. âm, phụ âm phong phú. Giàu về thanh điệu. 2- Phẩm chất giàu đẹp của Tiếng Việt a- Tiếng Việt hay ? Tác giả quan niệm ntn là một thứ tiếng hay? - Dồi dào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tiết 85 sự giàu đẹp của Tiếng Việt, Bài soạn Tiết 85 sự giàu đẹp của Tiếng Việt, Bài soạn Tiết 85 sự giàu đẹp của Tiếng Việt

Bình luận về tài liệu bai-soan-tiet-85-su-giau-dep-cua-tieng-viet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP