Bài giảng Đề thi thử ĐH Môn Vật lý _ Đề số 14

5 71 0 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 11:11

http://xomcodon.tk/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: VẬT LÝ – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1:Một dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng .Phát biểu nào sau đây đúng với lực hồi phục tác dụng lên vật : A.Có giá trị không đổi B.Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy . C. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy; D. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng về phía vị trí ấy ; Câu 2: Con lắc lò xo dọc treo vào một điểm cố định .Khi đầu dưới lò xo gắn m 1 thì chu kì dao động T 1 =1,2s ,Khi thay m 1 bằng m 2 thì chu kì dao động T 2 = 1,6s.Khi treo đồng thời cả m 1 và m 2 thì chu kì dao động là : A . 2,8s B.2,0s C. 2,4s D.1,4s . Câu 3:Một con lắc đơn có độ dài bằng L.Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động .Khi giảm độ dài của nó đi 16cm, trong cùng khoảng thời gian trên nó thực hiên 20 dao động .g =9,8m/s 2 .Độ dài ban đầu L bằng : A.60cm B.25cm C.50cm D.40cm . Câu 4:Giả sử khi qua vị trí cân bằng thì dây treo con lắc đơn bị đứt.Quỹ đạo của vật nặng có dạng : A.Hyperbol B.parabol C.elíp D.Đường thẳng Câu 5:Hàm số nào sau đây biểu diễn thế năng U trong dao động điều hòa đơn giản: A.U = C = hằng số B.U= x+C C.U= x 2 + C D.U= Ax 2 +Bx +C Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động x 1 =127sin(ωt-π/3)mm , x 2 =127sin ωt mm . A.Biên độ dao động tổng hợp là 200mm B.Pha ban đầu của dao động tổng hợp là π/6 C.phương trình dao động tổng hợp là x=220sin( ωt-π/6)mm D.tần số góc của dao động tổng hợp là ω=2rad/s Câu 7:Một người quan sát thấy một cánh hoa nhô lên trên mặt hồ 10 lần trong khoảng thời gian 36s .Khoảng cách giữa 2 đỉnh sóng liên tiếp là 12m.vận tốc truyền sóng trên mặt hồ là : A.3m/s B.3,32m/s C.3,76m/s D.6m/s Câu 8:Một sợi dây AB có đầu B gắn chặt , đầu A gắn vào một âm thoa dao động với tần số 10Hz.AB= 20cm .Cho âm thoa dao động người ta thấy trên AB có 4 bụng sóng , A, B, là nút .Bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây là : A.λ = 0,5m , v = 2m/s B. λ = 0,5m , v = 1m/s C. λ = 0,1m , v = 1m/s D. λ = 0,1m , v = 2m/s Câu 9:Ngưỡng đau của tai người 10W/m 2 .Giả sử nguồn âm kích thước nhỏ S đặt cách tai 1m.Để âm do nguồn phát ra làm đau tai , công suất tối thiểu của nguồn phải bằng bao nhiêu ? A.125,6W B.100W ; C.110W D.150W . Câu 10:Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước , hai nguồn kết hợp S 1 , S 2 dao động với tần số 15Hz.Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s .Tại 1 thời điểm . điểm nào sau đây sẽ có biên độ dao động cực đại : A.M(d 1 =25cm , d 2 =20cm ) ; B.N(d 1 =24cm , d 2 =21cm ) ; ; C.O(d 1 =25cm , d 2 =21cm ) ; D.Q(d 1 =25cm , d 2 =32cm ) ; Câu 11:Cho mạch điện R, L = 1/πH , C= 2.10 -4 /π F nối tiếp .Chu kì dòng điện xoay chiều là 0,02s.Để công suất đoạn mạch cực đại thì R phải bằng : A.100Ω B.150 Ω C.50 Ω D.250 Ω . http://xomcodon.tk/ Câu 12:Cho dòng điện xoay chiều tần số 50Hz qua một mạch điện nối tiếp gồm R=50 Ω, C= 63,6μF và L=0,318H.Để cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế phải thay tụ C bằng C’ có giá trị bằng : A.64,6 μF B.47,7 μF C.42,4 μF D.31,8 μF Câu 13:Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X : A.Gây ra hiện tượng quang điện ở tất cả các kim loại ; B.Xuyên qua tấm chì dày cỡ vài cm . C.Tác dụng rất mạnh lên kính ảnh D.Có tính đâm xuyên mạnh . Câu 14:Một máy phát điện xoay chiều mà phần cảm có 2 cặp cực , phần ứng có 2 cặp cuộn dây mắc nối tiếp .Máy phát có suất điện động là 220V và dòng điện tần số 50Hz .Biết từ thông cực đại qua một vòng dây là 5mWb .Số vòng trong mỗi cuộn dây trong phần ứng là : A.99 vòng B.198 vòng C.49,5 vòng D.150 vòng . Câu 15:Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz qua một mạch điện nối tiếp gồm R = 50 Ω . C= 63,6 μF ,L=0,318H .Để cường độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha , nếu không thay tụ thì phải mắc thêm 1 tụ có điện dung bao nhiêu và mắc như thế nào ? A.Nối tiếp , C’ = 63,6 μF ; B .song song;C’ =63,6 μF ; C.Nối tiếp 42,4 μF D.song song , C’ = 42,4 μF Câu 16:Một khung dây hình chữ nhật có 100 vòng quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,6T với tốc độ 600 vòng /phút .Tiết diện của khung S=400cm 2 , trục quay của khung vuông góc với đường sức từ .Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong khung là : A.51,1V . B.62,8V C.150,7V D.62,8 V Câu 17:Một mạch điện R =100 Ω nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L= √3/πH và tụ có điện dung biến đổi được .Hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch là u AB =200sin 314tV.Hai đầu đoạn AN gồm cuộn dây và R là u AN , Hai đầu đoạn NB gồm R và tụ C là u NB .Để u AN và u NB lệch pha nhau π/2 thì giá trị của C là : A. π√3.10 -4 F B. (π/√3).10 -4 F C. (√3/π).10 -4 F D. 3.10 -4 F Câu 18: Một máy phát điện ba pha mắc sao có hiệu điện thế pha là 127V, tần số 50Hz.Đưa dòng 3 pha này vào 3 tải như nhau mắc tam giác , mỗi tải có điện trở thuần 12Ω và độ tự cảm 51,3 mH.Công suất tiêu thụ của động cơ là : A. 1500W ; B.3000W; C.450W D.1452W. Câu 19: Cuộn thứ cấp máy biến thế có 990 vòng , từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị từ thông cực đại qua 1 vòng dây là 1mWb.Giá trị hiệu dụng và giá trị tức thời của suất điện động của cuộn thứ cấp là : A.110V ; 110sin100 πtV B. 220V ; 220sin100 πtV C. 220V ; 311sin100πtV D. 110V ; 56sin100 πtV Câu 20:Một mạch dao động gồm tụ điện C= 25 pF và một cuộn dây thuần cảm L= 10 - 4 H .Giả sử ở thời điểm ban đầu , cường độ dòng điện cực đại và bằng 40mA.Biểu thức của điện tích trên bản tụ là : A. q= 2.10 -9 sin (2.10 7 t) C ; B. q= 2.10 -9 cos (2.10 7 t ) C ; C. q= 2.10 -10 sìn( 2.10 7 t) C ; D. q= 2.10 -10 cos (2.10 7 t) C Câu 21:Mạch dao động trong một rađio có tụ với điện dung thay đổi từ C 1 đến C 2 =9C 1 .Với C 1 thì mạch dao động cộng hưởng với sóng có bước sóng 10m .Dải sóng mà rađiô thu được có bước sóng từ : A.10m→ 50m B. 10m→ 25m C. 10m→ 40m D. 10m→ 30m Câu 22:Trong mạch dao động , dòng điện có đặc điểm nào sau đây : A.Tần số rất lớn B.chu kì rất lớn C.cường độ rất lớn D.năng lượng rất lớn Câu 23:Một mạch dao động có tụ với C=3500pF, cuộn cảm có L= 30 μH và điện trở hoạt động R=15 Ω.Hiệu điện thế cực đại trên tụ là 15V http://xomcodon.tk/ .Để duy trì dao động của mạch như ban dầu thì cần nguồn cung cấp cho mạch có công suất : A.19,69.10 -3 W ; B. 1,969.10 -3 W ; C. 20.10 -3 W ; D. 0,2 W ; Câu 24:Trong chân không , ánh sáng đỏ có bước sóng là 0,6563 μm và chiết suất của nước đối với ánh sáng đó là 1,3311.Trong nước ánh sáng đỏ đó có bước sóng :A.0,4931 μm B. 0,4549 μm C. 0,4415 μm D. 0,4226 μm Câu 25:Xét một điểm M cách vân sáng trung tâm đoạn x.Ở M là vân sáng khi : A.x= kλD/a B.x=(2k+1) λD/a C.x=k λD/2a D.x= 2(k+1) λD/a Câu 26:Quan sát trên lớp dầu , mỡ hoặc bong bóng xà phòng , ta thấy những vân màu sặc sỡ. Đó là do : A.tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng . B.Giao thoa của ánh sáng trắng . C.Nhiễu xạ ánh sáng D.Phản xạ ánh sáng . Câu 27:Bước sóng của tia X tăng hay giảm tùy thuộc vào yếu tố nào sau : A.Nhiệt độ của ca tốt B.bản chất của ca tốt . C.Hiệu điện thế giữa anốt và ca tốt . D.Tất cả các yếu tố trên . Câu 28: Tìm phát biểu sai về đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau : A.Khác nhau về số lượng các vạch . B. giống nhau về màu sắc vạch , nhưng khác nhau về số lượng vạch . C. Khác nhau về màu sắc và vị trí các vạch . D. Khác nhau về độ sáng tỉ đối các vạch . Câu 29: Khoảng cách giữa 2 khe I-âng là 1mm.Khoảng cách từ 2 khe đến màn là 3m .Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là 1,5mm.Bước sóng của ánh sáng chiếu vào 2 khe là : A.0,4 μm B.0,5 μm C.0,6 μm D.0,7 μm . Câu 30:Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,30 μm vào ca tốt bằng kim loại có công thoát 4eV.Cho h= 6,625.10 -34 Js, c= 3.10 8 m/s , e =1,6.10 -9 C.Để cản hoàn toàn các quang electrôn thoát ra khỏi ca tốt , hiệu điện thế lớn nhất cần đặt vào giữa anốt và ca tốt : A.- 0,141V B.- 0,254V C.-0,352V D. - 0,468V Câu 31: Tác dụng nào sau đây biểu hiện tính chất hạt của ánh sáng : A.Tác dụng quang điện; B .Tác dụng iôn hóa . C.tác dụng phát quang . D. Tất cả . Câu 32:Nguyên tử H bị kích thích sao cho điện tử chuyển lên quỹ đạo N thì số bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là : A. 1 ; B. 3 . C. 5. D.6. Câu 33:Một điện cực phẳng bằng kim loại có giới hạn quang điện là 332nm được rọi bằng ánh sáng tử ngoại có bước sóng 83nm .nếu bên ngoài điện cực có một điện trường cản E=7,5V/cm .electrôn quang điện có thể rời xa bề mặt điện cực 1 khoảng tối đa bằng bao nhiêu : A.4,5cm B.3cm C. 1,5cm D.0,75cm. Câu 34:Công thoát electron của đồng là 4,47eV.Chiếu bức xạ có bước sóng λ< λ 0 vào tấm đồng đặt cô lập thì tấm đồng có điện thế cực đại V=5V .Bước sóng λ có giá trị : A.0,278 μm B. 0,262 μm C. 0,131μm D. 0,113 μm Câu 35:Biết chu kì bán rã của Na 23 11 là T= 15 giờ .Số hạt β - được giải phóng trong 1 giờ từ 1μg Na trên là : A.1,8.10 14 B. 2,12.10 15 C.1,72.10 16 D.1,18.10 15 Câu 36:Phóng xạ nào tạo ra hạt nhân con có số khối nhỏ hơn số khối hạt nhân mẹ : A. β + B.β - C.α D.γ http://xomcodon.tk/ Câu 37:Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng là : A.phản ứng phân hạch B.Phản ứng phóng xạ C.phản ứng nhiệt hạch D.tất cả đúng . Câu 38:Bắn hạt He có động năng 4MeV vào hạt N (7-14) đang đứng yên thu được hạt prôtôn và hạt X .Giả thiết rằng hai hạt sinh ra cùng vận tốc .Cho m He = 4,0015u, m X = 16,9947u, m N = 13,9992u , m p =1,0073u , u= 931,5MeV/c 2 Động năng của hạt prôtôn là : A.1,56MeV B.0,156MeV C.15,6MeV D.9,99MeV Câu 39: Khối lượng các nguyên tử U234. là m U = 234,0410u ; Khối lượng của electron là 0,00055u , khối lượng proton và notron là m p = 1,0073u và m n =1,0078 u biết u =931Mev/c 2 .Năng lượng liên kết riêng của 234 92 U có giá trị nào sau đây ? A. 76,3MeV/nuclon ; B. 7,12MeV/nuclon ; C. 9,5MeV/nuclon ; D. một số khác . Câu 40:Cho phản ứng hạt nhân D 2 1 + T 3 1 → He 4 2 + n 1 0 .Biết độ hụt khối của của các hạt nhân D , T , He lần lượng là Δm D =0,0024u , Δm T =0,0087u ; Δm He =0,0305u , u = 931MeV/c 2 .Năng lượng tỏa ra của phản ứng này là : A.23,04MeV B.18,06MeV C.21,06MeV D.20,09MeV Câu 41:Chất phóng xạ X( A 1 –Z 1 ) phóng xạ và biến thành hạt nhân Y( A 2 –Z 2 ) .Biết chất phóng xạ X có chu kì bán rã là T.Ban đầu có 1 khối lượng chất X , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng chất X là : A. 4A 1 /A 2 B. 3A 2 /A 1 C. 4A 2 /A 1 D. 3A 1 /A 2 Câu 42:Một vật dao động điều hòa có chu kì T. Nếu chọn gốc thời gian t= 0 lúc vật qua vị trí cân bằng , thì trong nửa chu kì đầu tiên , vận tốc của vật bằng không ở thời điểm : A.t= T/8 B.t =T/4 C.t = T/6 D.t = T/2. Câu 43:Một lá thép mỏng , một đầu cố định , đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08s .Âm do lá thép phát ra là : A.siêu âm B.hạ âm C.nhạc âm D.âm tai người nghe được . Câu 44:tại 2 điểm A, B trong một môi trường truyền sóng có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần lượt u 1 = asinωt và u B = asin(ωt + π) .Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền .trong khoảng giửa A và B có giao thoa sóng do 2 nguồn trên gây ra .Phần tử vật chất tại trung điểm của A, B dao động với biên độ bằng : A.a/2 ; B. 2a C.0 ; D.a Câu 45:Trong mach dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 10 4 rad/s.Điện tích cực đại trên tụ là 10 - 9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10 -6 A thì điện tích trên tụ là : A.4.10 -10 C B. 6.10 -10 C C. 2.10 -10 C D. 8.10 -10 C PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN: Câu 46:Một đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R và tụ có C= 50.10 -6 /πF , cuộn dây thuần cảm L= 1/πH .Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=200sin 100πtV.Tìm giá trị R để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại : A.100√3Ω ; B.200 Ω C.100 Ω D.150 Ω. Câu 47:Một con lắc đơn khối lượng 0,1kg treo vào dây nhẹ dài 1m .kéo con lắc đến vị trí A sao cho dây nghiêng 30 0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ .g= 10m/s 2 . Lực căng dây cực đại bằng: A.0,85N B.1,243N C.1,27N D.không tính được . Câu 48:Một con lắc lò xo có quả cầu nhỏ khối lượng m= 100g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x=2sin(10 πt+π/6)cm . Độ lớn lực hồi phục cực đại là : A.4N B.6N C.2N D.1N. Câu 49:Trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào không thuộc tính chất sóng ánh sáng : http://xomcodon.tk/ A.Hiện tượng phát quang B. Hiện tượng giao thoa C. Hiện tượng tán sắc D. Hiện tượng nhiễu xạ Câu 50: Trong thí nghiệm I-âng , khoảng cách 2 khe là 1,5mm. từ 2 khe đến màn là 3m .Trên màn quan sát người ta đếm có tất cả 7 vân sáng mà khoảng cách 2 vân ngoài cùng là 9mm.Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào 2 khe có giá trị : A.0,75 μm; B.0,6 μm ; C.0,55 μm D.0,4 μm PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO : Câu 46A: Lực tác dụng lên vật gây ra mô men lực nếu : A.Lực có giá đi qua trục quay B.Lực có giá song song với trục quay . C.Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay , không đi qua trục quay . D. lực có cánh tay đòn bằng không . Câu 47A:Một cái xà AB đồng chất nằm ngang dài 10m , trọng lượng 200N.Đầu A gắn với bản lề ở tường , đầu B được giữ bởi dây BC nghiêng với tường góc 30 0 .Sức căng dây BC có giá trị : 200N B.100N C.115,6N D.173N Câu 48A:Một đĩa tròn quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ , sau 5s đạt tới tốc độ góc 10rad/s .Tính góc mà đĩa quay được trong 5s đó . A . 5rad B.10rad C.25rad . 50rad. Câu 49A:Một con lắc vật lý là một thanh mảnh , cứng , đồng chất , khối lượng m, chiều dài l, dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng quanh một trục cố định nằm ngang đi qua một đầu của thanh .Tại nơi có gia tốc trọng trường là g , Tần số góc của con lắc này là : A.ω =√(2g/3l) B. ω = √(3g/2l) C.ω =√(g/3l) D. ω = √(g/l) Câu 50A:Một cơ hệ gồm thanh AB có chiều dài l , nhẹ , đầu A được gắn chất điểm có khối lượng m, đầu B gắn chất điểm khối lượng 3m.Mô men của hệ đối với trục quay vuông góc với thanh và đi qua trung điểm của AB bằng : A.ml 2 B.3ml 2 C.4ml 2 D.2ml 2 . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: VẬT LÝ – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1:Một dao. lên vật : A.Có giá trị không đổi B.Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy . C. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề thi thử ĐH Môn Vật lý _ Đề số 14, Bài giảng Đề thi thử ĐH Môn Vật lý _ Đề số 14, Bài giảng Đề thi thử ĐH Môn Vật lý _ Đề số 14

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-thi-thu-dh-mon-vat-ly-de-so-14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP