Gián án MTXQ-chude: TGTV- con vat song trong rung

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9675 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 444
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 11:11

Mô tả: Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ T©m Tr­êng MÇm non ChÝnh NghÜa Phòng giáo dục và đào tạo Kim ng Trường mầm non Chính Nghĩa Giáo án: Lĩnh vực phát triển nhận thức Môn: Môi trường xung quanh Đề tài: Đàm thoại về một số động vật sống trong rừng Chủ đề lớn: Thế giới động vật Chủ đề nhánh: Con vật sống trong rừng Lứa tuổi: 4 5 tuổi. Giáo viên thực hiện: Nguy n Th Tâm N m h c: 2010 - 2011 Phần thi hiểu biết vßi voi Tai voi Ch©n voi m×nh voi ® Ç u v o i . vßi voi Tai voi Ch©n voi m×nh voi ® Ç u v o i So sánh con khỉ và con voi So sánh con hổ và con hươu . số động vật sống trong rừng Chủ đề lớn: Thế giới động vật Chủ đề nhánh: Con vật sống trong rừng Lứa tuổi: 4 5 tuổi. Giáo viên thực hiện: Nguy n Th Tâm

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án MTXQ-chude: TGTV- con vat song trong rung, Gián án MTXQ-chude: TGTV- con vat song trong rung

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.139605998993 s. Memory usage = 17.56 MB