Gián án MTXQ-chude: TGTV- con vat song trong rung

29 1,341 6
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 11:11

Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ T©m Tr­êng MÇm non ChÝnh NghÜa Phòng giáo dục và đào tạo Kim ng Trường mầm non Chính Nghĩa Giáo án: Lĩnh vực phát triển nhận thức Môn: Môi trường xung quanh Đề tài: Đàm thoại về một số động vật sống trong rừng Chủ đề lớn: Thế giới động vật Chủ đề nhánh: Con vật sống trong rừng Lứa tuổi: 4 5 tuổi. Giáo viên thực hiện: Nguy n Th Tâm N m h c: 2010 - 2011 Phần thi hiểu biết vßi voi Tai voi Ch©n voi m×nh voi ® Ç u v o i . vßi voi Tai voi Ch©n voi m×nh voi ® Ç u v o i So sánh con khỉ và con voi So sánh con hổ và con hươu . số động vật sống trong rừng Chủ đề lớn: Thế giới động vật Chủ đề nhánh: Con vật sống trong rừng Lứa tuổi: 4 5 tuổi. Giáo viên thực hiện: Nguy n Th Tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án MTXQ-chude: TGTV- con vat song trong rung, Gián án MTXQ-chude: TGTV- con vat song trong rung

Bình luận về tài liệu gian-an-mtxq-chude-tgtv-con-vat-song-trong-rung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP