Gián án bài 16: Ròng rọc

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11504 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 94
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 10:11

Mô tả: THCS N BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 1 Nâng vật lên theo phương thẳng đứng thì ta phải dùng một lực kéo bằng bao nhiêu?  Lực kéo đúng bằng trọng lượng của vật  : F = P THCS N BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 2 Nâng vật bằng cách sử dụng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo bằng bao nhiêu?  Lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật: F < P THCS N BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 3 Bây giờ . Nếu ta dùng một cần vọt để nâng ống bê tông lên .Liệu có dễ hơn không? THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 4 Tiết 18: BÀI 15: THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 5 I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy. Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt (hình 15.1), xà beng (hình 15.2), búa nhổ đinh (hình15.3). Chúng đều là các đòn bẩy. THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 6 O 1 O O 2 Các đòn bẩy đều có một điểm xác định, gọi là điểm tựa. Đòn bẩy quay quanh điểm tựa (O). Lực nâng vật (F2) tác dụng vào một điểm khác của đòn bẩy (O2). Trọng lượng của vật cần nâng (F1) tác dụng vào một điểm của đòn bẩy (O1). THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 7 C1: Hãy ñieàn caùc chöõ O, O 1 , O 2 vào các vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3. Hình 15.2 2 3 1 O O 1 O 2 THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 8 5 4 6 o 1 o 2 o Hình 15.3 THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 9 Mỗi đòn bẩy đều có: I. Tìm hiểu cấu tạo của đòn bẩy. Điểm tựa O Điểm tác dụng của lực F 1 là O 1 Điểm tác dụng của lực F 2 là O 2 THCS YÊN BI ÊN ĐẶNG THÙY LINH 10 II. Đòn bẩy giúp con người làm việc dễ dàng như thế nào? 1. Đặt vấn đề. Hãy quan sát hình vẽ chiếc đòn bẩy (hình 15.4), muốn lực nâng vËt nhỏ hơn trọng lượng của vật thì các khoảng cách OO 1 (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của trọng lực) và khoảng cách OO 2 (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực kéo) phải thoả mãn điều kiện gì? O O 1 O 2 . 15 Bài tập về nhà: - Học thuộc kiến thức của bài. - Đọc và tìm hiểu phần có thể em chưa biết. - Làm bài tập trong sách bài tập. - Đọc và tìm hiểu trước bài. chưa biết. - Làm bài tập trong sách bài tập. - Đọc và tìm hiểu trước bài Ròng rọc.

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án bài 16: Ròng rọc, Gián án bài 16: Ròng rọc, Gián án bài 16: Ròng rọc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu gian-an-bai-16-rong-roc

Đăng ký

Generate time = 0.42129492759705 s. Memory usage = 18.53 MB